× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی خواص مکانیکی سرامیکهای Al2O3-nanoSiC تولید شده به روش پرس گرم در دماهای مختلف زینتر

نویسندگان

  • حافظ احمدی پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
  • حمیدرضا بهاروندی دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد، تهران
  • علیرضا مرادخانی کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی مکانیک، تهران
  • مهدی تاجداری استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی مکانیک، اراک

چکیده

آلومینا (Al2O3) با داشتن خواص عالی مانند سختی بالا، دارای معایبی مانند چقرمگی شکست کم می‌باشد و با محدوده گسترده‌ای از انواع افزودنی‌ها همچون نانوذرات کاربید سیلیسیم (SiC)، برای بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی به زمینه آلومینا اضافه می­­شود. در مقاله حاضر مقادیر مختلف نانوذرات کاربید سیلیسیم شامل 5/2، 5، 5/7، 10 و 15% حجمی با پودر آلومینا حاوی 05/0% وزنی نانواکسید منیزیم مخلوط گردید. ترکیب پودرها در آسیاب پرانرژی و در محیط ایزوپروپانول حاوی گلوله‌‌های کاربید تنگستن (WC) انجام شد. ترکیب حاصل خشک شده و با استفاده از پرس سرد شکل‌دهی ‌گردید. قطعات خام حاصل با پرس گرم در قالب گرافیتی و اتمسفر آرگون و در دماهای 1600، 1650، 1700 و 1750 درجه سلسیوس و در فشار معین تحت زینتر قرار ‌گرفتند. اثر ترکیب افزودنی­­ها به مواد اولیه و دمای زینتر بر خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اثر بخش بوده و نتایج حاصل بهبود خواص مکانیکی را با افزایش مقادیر مختلف پودر نانوکاربید سیلیسیم نشان داد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت هیبریدی آلومینیم تقویت شده با نانولوله کربن (CNT) و ویسکر کاربید سیلیسیم (SiCW) تولید شده به‌وسیله فرآیند پرس گرم می‌باشد. جهت تولید نانوکامپوزیت از درصدهای مختلفی از مقاوم‌سازهای نانولوله کربن و ویسکر کاربید سیلیسیم (5- 0 درصد وزنی) با نسبت مساوی استفاده شد. برای توزیع تقویت‌کننده‌ها، پودر آلومینیم و تقویت‌کننده‌ها در آسیای گلوله‌ای ‏م...

آلیاژهای آلومینیوم به دلیل دارا بودن خصوصیاتی نظیر دانسیته پایین، نسبت استحکام به وزن بالا و داکتیلیته عالی در بسیاری از صنایع به ویژه صنایع هوا-فضا، نظامی و خودرو کاربرد گسترده ای پیدا کرده اند. مشکل اصلی آلیاژهای آلومینیوم رفتار تریبولوژیکی ضعیف و پایداری حرارتی کم آن ها می باشد. حضور ذرات سرامیکی تقویت کننده نانومتری در ساختار می تواند با ایجاد مانع بر سرحرکت نابجایی ها، این آلیاژها را برای ...

چکیده- کاربیدبور (b4c) با داشتن خواصی عالی چون سختی بالا، دانسیته کم و سطح مقطع بالا برای جذب نوترون، کاربردهای زیادی در تاسیسات هسته ای و صفحات زرهی سبک وزن دارد. با توجه به عدم زینترپذیری مناسب کاربیدبور، از رزین فنولیک (کربن) به عنوان کمک زینتر برای این سرامیک استفاده شده است. نمونه های بدون افزودنی و حاوی 5٪ وزنی رزین فنولیک تهیه شده و در دمای 2200 به مدت یک ساعت زینتر شدند و خواص فیزیکی و ...

کامپوزیت‌های زمینه NiTi تقویت شده با نانوذرات Al2O3 با انجام آلیاژسازی مکانیکی بر روی عناصر Ni و Ti در مجاورت نانوذرات Al2O3 و استفاده از روش پرس گرم ایزواستاتیک تهیه گردید. بررسی‌های ریزسـاختاری نشان دهنده تشکیل ساختار فازی پیچیده شامل فازهای آستنیتی (B2 NiTi) و مارتنزیتی (B19′ NiTi) همراه با فازهای غنی از نیکل (Ni3Ti) و غنی از تیتانیم (NiTi2) می‌باشد. نتایج آزمون فرورونده نانو نشان داد که خوا...

یکی از روش­های جدید برای ساخت مواد کامپوزیتی زمینه منیزیمی روش نفوذدهی مذاب به درون فوم­های سرامیکی می­باشد. در این تحقیق، تولید کامپوزیت زمینه منیزیمی AZ91- Al2O3 با روش ریخته­گری نفوذی فشاری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مذاب آلیاژ AZ91 تحت محافظت فلاکس  MAGREXو با استفاده از کوره شعله­ای آماده شد و سپس درون قالب پیش­گرم شده در دمای ˚C 250 و حاوی فوم آلومینایی پیش­گرم شده در دمای ˚C 8...

در این پژوهش تأثیر افزودن نانوکاربیدبوربر رفتار زینترپذیری و خواص مکانیکی کامپوزیت کاربید بور- دی بورید تیتانیوم بررسی گردید.مقدار صفر، 7، 14 و 20 درصد وزنی نانوکاربیدبور در ترکیب کامپوزیت مورد استفاده قرار گرفت. زینتر بدون فشار در دمای 2200 درجه­ی سانتیگراد انجام شد. تحت شرایط آزمایشی این پژوهش، ماکزیمم خواص کامپوزیت کاربید بور با 20 درصد وزنی نانوکاربیدبورحاصل شدبه طوری که دانسیته نسبی برابر ...