بررسی رئالیسم جادویی در رمان پریباد (اثرمحمدعلی علومی)

نویسنده

  • آذر دانشگر استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:

«رئالیسم جادویی» یا «واقع‌گرایی جادویی» شیوه‌ای نو در داستان‌نویسی معاصر است که در آن، عنصر واقعیت و خیال درهم می‌آمیزد و اثری فوق انسانی را رقم می‌زند. در این گونه داستان‌ها عنصر واقعیت و خیال به گونه‌ای با هم ادغام می‌شود که به صورت طبیعی و باورپذیر برای مخاطب خود می‌شود. رئالیسم جادویی زیرمجموعۀ مکتب رئالیسم است و نمی‌توان آن را یک مکتب مستقل دانست؛ چراکه چارچوب مستقل و تازه‌ای ندارد و بسیاری از عناصر داستان‌های رئال را با خود به همراه دارد. مقالۀ پیش رو، ابتدا به بررسی مبانی رئالیسم جادویی همراه با دیدگاه منتقدان و صاحب‌نظران ادبی اشاره کرده‌است و در ادامه به بررسی ویژگی‌ها و مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در رمان «پریباد» نوشتۀ محمدعلی علومی پرداخته‌است. در رمان پریباد، حضور عناصر وهمی و خیالی همچون پری، دیو، بال درآوردن انسان، بارش خون و محو شدن شهر و... داستان را در زمرۀ آثار رئالیسم جادویی قرار داده‌است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقد اسطوره ای نمادِ «پری و باد» در «شاهنامۀ فردوسی» و رمان «پریباد» نوشتۀ «محمدعلی علومی»

نقد اسطوره‌ای از آن نظر که با زمینه‌های متنوع و گوناگونی مانند: مردم‌شناسی، مطالعات تاریخ تمدن، ادیان، روان‌شناسی جمعی و روان‌شناسی یونگ و مطالعات کهن‌الگویی، مرتبط است؛ روی‌کردی میان رشته‌ای به حساب می‌آید. منتقد در این نقد به تحلیل و بررسی تمامی نشانه‌های کهن‌الگویی موجود در متن می‌پردازد که خودآگاه یا ناخودآگاه در آفرینش اثر ادبی، مؤثر بوده‌اند. با توجه به کاربرد این شیوه در شناخت ارزش‌های ن...

متن کامل

تاثیر رئالیسم جادویی غربی در رمان معاصر ایران کدام رئالیسم ؟ کدام جادو؟

چکیدهدر این مقاله هدف بررسی رئالیسم جادویی و تاثیر آن در ادبیات معاصر ایران̨ بطور کلی ̨ وبه ویژه در آثار محمود دولت آبادی ̨ احمد محمود و شهرنوش پارسی پوراست. با توجه به نظریه های موجود در باره این نوع ادبی و با تکیه بر تحلیل چند اثر بیانگر رئالیسم جادویی مقاله به کاربرد این نوع ادبی در رمان فرانسه –ازجمله در اتاری از آناتول فرانس و مارسل امه-̨ در رمان گابریل گارسیا مارکز به عنوان یک نویسنده آ...

متن کامل

رئالیسم جادویی در رمان های عربی

رئالیسم جادویی یکی از ژانرهای هنر، ادبیات و نمایش (پرفورمانس) است که در بافت رخدادها و صحنه های بسیار واقعی آن، رگه هایی از عناصر خیالی، نوعا بدون هیچ شرحی، نمود پیدا می کند واقع‏گرایی جادویی بر سه اصل اساسی تأکید می‏کند که عبارتند از: جنبه غیر طبیعی و عجیب که داستان‏های هزار ویک شب و داستان های کهن مادربزرگ ها با تمام جنبه های خیالی که دارند، در آن قرار می‏گیرند، جنبه اسطوره ای که از اصول مهم ...

رئالیسم جادویی در آثار ابراهیم کونی (مورد مطالعه رمان الورم)

ادبیات عجیب، ادبیات غریب، ادبیات فانتزی یا ادبیات جادویی همگی اسمی برای یک عنوان می باشد که عبارت از وجود موجودی طبیعی در مقابل حوادثی غیر طبیعی است. این ادبیات بستگی به حضور یا عدم حضور واقعیت در انواع واقعگرایی می گنجد. در این نوع گفتمان، واقعیت با غیرواقعیت باهم سرشته شده و جدایی آن دو از همدیگر غیرممکن است. این مکتب ثمره ی اندیشه ی نویسندگان آمریکای جنوبی بوده و براساس مقتضیات محیطی آن دیار...

متن کامل

بررسی رئالیسم جادویی و نوستالژی بازبینانه در لایه‌های روایی رمان اسفار کاتبان

رمان  اسفار کاتبان در 1379، جایزه مهرگان را از آن نویسنده اش؛ ابوتراب خسروی، نمود. این اثر که از لایه های مختلف روایی بهره می گیرد، در حالی که در لایه اول خود سعی در روایت آشنایی سعید و اقلیما دارد، در لایه های روایی دیگر، متون کهن از جمله مصادیق الآثار شیخ یحیی کندری یا همان تاریخ مظفری و زندگی شدرک قدیس را باز خوانی می کند. این ویژگی در داستان که قابل رویت در داستانهای پست مدرن است، لایه های ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1

صفحات  59- 78

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023