بررسی رابطه‌ی چند شکلی ژنDGAT1 با وزن دنبه و ضخامت چربی پشت در گوسفندان لری بختیاری

ثبت نشده

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

میواستاتین ( mstn ) یا فاکتور رشد و تمایز 8 ( gdf8 )­، یکی از اعضای خانواده تغییر دهنده رشدβ ­ tgf- می­باشد که به عنوان تنظیم کننده منفی رشد عضله در پستانداران عمل می­نماید. در این مطالعه بخشی از انتهای 5َ، اگزون 1 و اینترون 1 و ارتباط چند شکلی در این جایگاه­ها با صفات لاشه از طریق تکنیک pcr-sscp بررسی شد. در جایگاه 1 (انتهای 5َ و اگزون 1) تفاوت معنی­داری میان ژنوتیپ­های ab و ac ، ab و aa با ضخام...

به منظور بررسی ارتباط بین صفات رشد و لاشه، اطلاعات صفات رشد (6240 رأس) و لاشه بره‌های لری بختیاری ایستگاه توسعه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری مورد استفاده قرار گرفت. بره ها در سن 5±90 روزگی از شیر گرفته شدند و پس از طی دوره رشد بعد از شیرگیری (سن 193 روزگی) تعداد 454 رأس بره کشتار و لاشه 264 رأس از آنها تجزیه شد. پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و لاشه به وسیله روش حداکثر درستنمایی محدود شده ...

در این پژوهش ابعاد ظاهری دنبه (عرض بالا، عرض وسط، عرض پایین، طول، طول شکاف، عمق و محیط بالا)، وزن دنبه و ارتباط بین آنها روی تعداد 724 رأس گوسفند لری بختیاری بین سنین 3 ماهه تا 6 ساله، کشتار شده در کشتارگاه صنعتی جونقان واقع در استان چهار محال و بختیاری طی مدت 6 ماه (اواسط خرداد تا اواسط آذر) در سال 1382 مورد بررسی قرار گرفت. میانگین ابعاد ظاهری دنبه به صورت 83/15، 85/23، 73/24، 52/26، 96/14، 1...

In this study external fat-tail dimensions (upper, middle and lower width, length, length of gap, depth and upper circumference) and fat-tail weights collected on 724 Lori-Bakhtiari sheep were used to study external fat-tail dimensions and their relationships with fat-tail weights. Sheep were 3 months to 6 years old and slaughtered at the industrial slaughter house of Joneghan in Chaharmohal an...

این پژوهش به منظور بررسی اثر انتخاب بر کاهش اندازه دنبه در بره های لری بختیاری به مدت پنج سال در محل ایستگاه توسعه، پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری انجام گرفت. برآورد وزن دنبه براساس معادله تابعیت وزن دنبه از اندازه ابعاد ظاهری دنبه در سن شش ماهگی بدست آمد. عمق بافت نرم در نقطه 12 سانتی متری از خط وسط پشتی بدن روی دنده دوازدهم در سن شش ماهگی با استفاده از دستگاه اسکنر حیوانی مدل 480، تعیی...

In this study external fat-tail dimensions (upper, middle and lower width, length, length of gap, depth and upper circumference) and fat-tail weights collected on 724 Lori-Bakhtiari sheep were used to study external fat-tail dimensions and their relationships with fat-tail weights. Sheep were 3 months to 6 years old and slaughtered at the industrial slaughter house of Joneghan in Chaharmohal an...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود