بررسی راهکارهای تقویت تولید کا لاها ی داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی

نویسنده

چکیده مقاله:

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بیش از هر زمان بحث فشارهای سیاسی ،نظامی،تبلیغاتی و اقتصادی از جانب کشورهای چپاولگر از جمله آمریکا،انگلیس و سایر همپالگی هایش بر علیه ملت بزرگ وانقلابی کشور عزیزمان مطرح بوده و شاهد تحریم ها و تهدید های گوناگونی از جانب آنها و ایادیشان بوده ایم و این روند به بهانه های مختلف ادامه دارد تا این ملت شریف و شهید پرور را به زانو درآورند و به اهداف شوم خود که به یغما بردن منابع کشور می باشد نائل شوند.ولی هوشیاری این مردم مسلمان به همراه رهبری دلیرو شجاع بارها حیله و تزویر دشمنان را نقش بر آب کرده است.حال یکی از حیله های جدید این دشمنان قسم خورده نشان روی به سوی دستاوردها و تولید ملی کشور است که با استفاده از توانمندی های علمی کشور حاصل می شود که این برای مردم کشور امری بدیهی شده است که به حول قوة الهی و با متکی به دانشمندان داخلی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده است،و هدف این مقاله بررسی وپرداختن به تولید کالاهای داخلی و اهمیت آن است وراهکاری عملی که در رسیدن به این باور که می توان با متکی بودن به تولید داخلی بخش عمده ای از تحریم ها را سپری نمود که این با اتکای بر نیروی تولیدی داخل کشورحاصل می شود و در راستای اقتصاد مقاومتی موجب تقویت قوة اقتصادی کشور و مقاومت در برابر زورگویان و خنثی نمودن اهداف آنها خواهد شد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقدی بر رویکردهای توسعه در کشور راه‌کارهای تقویت تولید داخلی با تمرکز بر رویکرد قابلیت‌ها در چهارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی

از جمله مهم ترین مولفه­های اجرای اقتصاد مقاومتی توجه خاص به تولید کالاهای اساسی و محصولات زیربنایی و اتکا بر اقتصاد دانش بنیان است. به منظور تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی نیاز به حرکت از تولید کالاهای با فناوری پایین به سمت کالاهایی با سطح فناوری بالا و پیچیده احساس می شود. رشد و تقویت کسب و کارهای فعال در زمینه صادرات پیچیده، نیازمند بالندگی قابلیت‌های فنی و نهادی می­باشد. تحقیق حاضر در پی آن ...

متن کامل

الگوی سیاستگذاری گردشگری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

با وجود مسائل مختلف اقتصادی پیش‌روی کشور که بیکاری و درآمد پایین را به دنبال داشته، و از سوی دیگر، با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی، باید بر مشکلات اقتصادی فائق آمد. مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیاز به جایگزین-هایی برای نفت است. در این ارتباط یکی از بخش‌هایی که قابلیت جایگزینی با درآمد نفت را داراست گردشگری است. با توجه به وضعیت موجود گردشگری در کشور می‌توان بیان نمود که گردشگری در کشور با...

متن کامل

عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، تبدیل گر نظام فشار سلطه به فرصت‌ها و تقویت نیروهای درونی و تمرکز بر خلاقیت داخلی بوده و کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان انکار‌ناپذیر این اقتصاد به شمار می رود. ازین رو توجه به عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی برای موفقیت الگوهای انقلابی در راستای اقتصاد مقاومتی مفید و ضروری تلقی می‌شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در قالب یک مدل مفهومی می باشد. ا...

متن کامل

آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، اتکای اقتصاد به صادرات محصولات دانش‌بنیان و تکیه بر اقتصاد دانش‌محور است. همچنین کاهش آسیب‌پذیری و مقابله با ریسک‌ها به حرکت با ادبیات روز اقتصادی نیازمند است و نمی‌توان در دنیای کنونی، بر پایه اقتصاد صنعتی پیش رفت و باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرد. این مقاله جهت تبیین آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران انجام شده ...

متن کامل

اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی در آجا در اقتصاد مقاومتی

هدف اصلی تحقیق دستیابی به چگونگی اثربخش نمودن خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. اهداف فرعی تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر در اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی و تعیین میزان تأثیر عوامل خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌باشد. سؤال اصلی تحقیق، چگونگی اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا در رویکرد اقتصاد مقاومتی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 19

صفحات  76- 88

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023