× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی ساخت شیشه و شیشه سرامیک‌های اکسی فلوریدی شفاف حاوی نانوبلورهای فلورید کلسیم درحضور مقادیر مختلف K2O

نویسنده

چکیده

� طی دهه?های اخیر شیشه سرامیک?های اکسی فلوریدی حاوی نانوبلورهای فلوریدی به دلیل داشتن ویژگی?هایی چون انرژی فونونی پایین ��������������( 1/cm 500 ~) و مقاومت شیمیایی، حرارتی و مکانیکی مطلوب مورد توجه پژوهشگران زمینه فوتونیک قرار گرفته?اند. اهداف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر افزودنی K2O در ساخت شیشه?های اکسی فلوریدی، تبلور، ساختار و شفافیت آن?ها است. برای این منظور شیشه?های سیستم SiO2- Al2O3- CaO- CaF2 در حضور مقادیر مختلف افزودنی K2O (5/1، 3 و 5/4 نسبت وزنی) با عملیات ذوب و ریخته?گری ساخته شدند. طبق نتایج DTA، دو پیک گرمازا مربوط به تبلور CaF2 (C� 700~) و فازی که تاکنون تفسیر متقاعد کننده?ای برای آن ارائه نشده (C� 900~) ظاهر گردیدند. الگوهای پراش اشعه ایکس، تصاویر SEM و آنالیز عنصری نقطه?ای EDX علاوه بر تایید نتایج DTA، پیک گرمازای دوم را معرف تبلور فاز آنورتیت بیان کردند. همچنین در شیشه سرامیک?های ساخته شده براساس دمای پیک گرمازا اول، تنها فاز متبلور شده نانوبلورهای فلورید کلسیم بود. برای بررسی تاثیر مقدار K2O بر شفافیت و ساختار شیشه?ها، طیف?های فرابنفش- مرئی و طیف?های FT-IR آن?ها نیز مورد مطالعه قرار گرفت.در نهایت بر اساس رفتار تبلور بهتر و افزایش درصد عبور در ناحیه فرابنفش- مرئی (%87 ~)، نمونه حاوی افزودنی K2O به مقدار 5/4نسبت وزنی، به عنوان بهترین شیشه پایه معرفی شد �

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده ما ابتدا بر اساس سه ترکیب 10 naco3-36baco3-4tio2-50b2o3 و 46baco3-4tio2-50b2o3 و 44baco3-6tio2-50b2o3 ابتدا به روش ذوب کوره ای شیشه ساختیم سپس نمودارdta این نمونه ها را برای دستیابی به دمای گذار ودمای کریستالی شدنشان گرفتیم. انگاه از ترکیب دوم دربالای دمای گذار 7 نمونه در سه دمای باز پختی 570?c, 610?c ,625?c را بررسی کردیم بدین صورت که این 7نمونه را ابتدا در دماهای گفته شده ودر زمانهای گ...

فرآیندهای فتوکاتالیزی به دلیل توانایی حذف آلاینده‌های موجود در محیط توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. اهمیت فناوری نانو در این ویژگی ناشی از حقیقت بنیادی است که کاهش ابعاد ماده به اندازه نانومتر می‌تواند در خواص فیزیکی و شیمیایی ماده تغییر ایجاد کند و اغلب باعث تشدید و پررنگ شدن برخی از ویژگی‌هایی می‌شود که در اندازه‌های معمولی همان ماده به چشم نمی‌آید. مزیت اصلی حذف گونه‌های آلاینده از روش ف...

Miserite, as a type of calcium potasium silicate mineral, was characterized by J.D. Scott at 1975 in the form of a chain silicate structure according to  Formula. The primary cell parameters and the positioning of all atoms in the cell were characterized by scott and he also denoted that in this structure, some impurities such as,,… were substituted by  as solid solution. Beal were synthesized ...

  A constant volume, atmospheric pressure Zr/Ba/Na fluoride glass has been simulated by molecular dynamics with the limitations of the Born-Mayer-Huggins potentials, used previously and resulting in high simulation pressures, having been overcome. The simulated structure of this glass as well as its activation energy for diffusion are in very good agreement with those experimentally observed. T...

Ternary (%mol) (64SiO2-31CaO-5P2O5) system of sol-gel derived bioactive glass fibers was prepared by electrospinning method. X-ray Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM) and nitrogen adsorption test (BET) analyses were performed to investigate the phase and chemical group of the composition, morphology of the surface and specific surface area of the f...