بررسی طرح جنگلی سروی در قالی راویز رفسنجان

نویسندگان

چکیده

Kerman nomadic hand-woven carpets, woven without a detailed advance plan, is today one of the less discussed issues in the industry. Rafsanjan, Raviz carpet is among hundreds of nomadic carpets with significant authenticity and different motifs, including tree, mecca, flower pot, boteh, brick, medalion. The tree motif is one of the most beautiful features mainly seen in carpets woven in this area with different types the major one of which is cypress. By examining the structure, the present study aimed at identifying the major marginal and central motifs, their local name, and what changed over time? In which part of the carpets the changes can be found? To provide correct answers, the sample included 40 carpets woven based on the target motif collected by photography. The study was a descriptive analysis. The result indicated that the motif was first 2/1 tree, and changed over time into 2/1 medalion and 4/1 in some cases. The most visible changes are in the medalion motif of the carpet which was first cypress and changed over time into a diamond-shaped medalion. A major motif in the carpets is sini a triangular form woven at the bottom of the carpet. The motif includes plant, animal and bird motifs.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

برادران عمواوغلی از بنیان گذاران و احیاکنندگان قالی بافی معاصر در شهر مشهد هستند. قالی های ایشان به دلیل ویژگی های ناب و منحصربه فردی که دارد، از بسیاری قالی های دیگر متمایز شده است. نگارنده در این مقاله به بررسی، دسته بندی و معرفی طرح و نقشۀ بافته شده در متن و حاشیۀ قالی های مختلف ایشان، پرمصرف ترین نقشه ها، بیشترین ساختار در طراحی، تناسبات اجزای قالی، نقش مایه های مصرفی و... و مارک های «عمواو...

به زعم بسیاری از صاحبنظران، دوره صفویه یک دوره منحصر به فرد و خاص در تاریخ فرش بافی ایران به شمار می رود. قالی های زیبا و باشکوهی که از آن روزگار باقی مانده و اکنون مایه مباهات مجموعه داران و موزه های بزرگ دنیاست؛ گواه بر این مدعاست. قطعاً شناخت این گنجینه عظیم برای هنرمندان هر دوره ای لازم و ضروری است. واکاوی طرح ها و نقوش این قالی ها هم در جهت شناخت هویت و جان مایه آثار گذشته و هم در ارتقاء سط...

The studied area is located about 35 KM north-west of Rafsanjan (Kerman Province) and belongs to Hezar volcanic complex (in Uromieh-Dokhtar volcanic belt) and consists of Eocene folded lava flows (basalt, basaltic andesite, andesite) and pyroclastic rocks. Plagioclase phenocrysts show evidences of disequilibrium textures such as sieve texture, resorption and oscillatory zoning. These features c...

فرش های ایرانی در طول تاریخ با طرح ها و نقش های هندسی و یا گردان تزیین شده اند. بافندگان قالی در مناطق شهری و یا روستایی، در نهایت مهارت و ظرافت آثار منحصر به فردی را خلق می کنند که نمایشگر بخشی از تاریخ و فرهنگ آنها بوده است. نقشمایه هایی که در بافته های عشایری بکار می روند با وجود تفاوت های فرهنگی یا جغرافیایی علاوه بر شباهت دارای عناصر مشترکی هستند و این امر بر واحد بودن ریشه های عناصر تزیین...

به منظور طراحی مناسب و تجهیز بهینه هر فضای سبز شهری ضروری است، الگوهای کارکردی و راهکارها، ضوابط و معیارهای اجرایی برای این هدف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این بررسی قبل ازارائه هر گونه طرح کلی، معیارهای اصولی مورد مطالعه قرار گرفته و جمع‌بندی لازم به عمل آمده است. این اصول و ضوابط در جنبه‌های مختلف شهرسازی، معماری، فضای سبز شهری و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته ا...

در این مقاله، به بررسی تجلی اصول زیبایی اسلامی در طرح و نقش قالی یلمه پرداخته شده است. در این ارتباط، محیط زندگی، فرهنگ و اعتقادات به عنوان عمده‌ترین عوامل مؤثر بر نقوش قالی یلمه مورد توجه و کنکاش قرار گرفت. با توجه به نظر برخی از محققان در زمینه‌ی قالی یلمه مبنی بر نزدیکی دستبافت‌های این ایل به ایل بختیاری و همچنین باقی ماندن این دستبافت‌ها در چارچوب سنّت قشقایی، نقوش این قالی مورد بررسی قرار گ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود