بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان)

نویسندگان

  • سید رضا سید جوادین
  • شمسی یزدانی
چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به‌وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیین می‏شود. در واقع دیویس بیان می‏کند که ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک تکنولوژی خاص و سهولت استفاده از آن، در پذیرش تکنولوژی مورد نظر، بسیار مهم هستند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ”توصیفی- پیمایشی“ نمونه‏ای متشکل از 120 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته‏ و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته شده است. در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی، خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد، در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت. یافته‏های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز ”خود اثربخشی“ فرد در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)

پژوهش حاضر با بسط نظریه مدل پذیرش فنّاوری (tam)3 ، نظریه رفتار برنامه ریزی شده (tpb)4 و عامل اعتماد، به مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از فنّاوری اطلاعات و اینترنت در بخش بانکداری در ایران به ویژه بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان در بانک ملت ایران، پرداخته است. یکی از نظریه هایی که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است، مدل پذیرش فنّاوری ارائه شده توسط دیویس است (davis 1986). وی مع...

متن کامل

عوامل مؤثر بر قصد ادامه استفاده مشتریانِ بانکداری اینترنتی(مورد مطالعه: بانک ملی ایران)

باتوجه به سرمایه­گذاری­ فراوانی که در بانکداری اینترنتی انجام شده است، موفقیت نهایی بانکداری اینترنتی بیشتر منوط به استفاده مستمر و ادامه­دار مشتریان می­باشد تا پذیرش اولیه، اما تاکنون بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه پذیرش بانکداری اینترنتی بوده است و به حوزه پس از پذیرش توجهی نشده است. لذا برای پرکردن شکاف تحقیقاتی موجود، در این تحقیق با استفاده از مدل قصد ادامه استفاده، مدل موفقیت سیستمهای اط...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان بانک پارسیان استان تهران

بانکداری اینترنتی یکی از مهمترین روشهای انجام تراکنشهای مالی می باشد. اینترنت امکان آن را فراهم می سازد که فعالیتهایی را که قبلاً در شعب فیزیکی بانکها انجام می شد با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و در یک محیط مجازی انجام پذیرد. این پژوهش با استفاده از تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده و اضافه کردن سازه "اعتماد" به آن، با هدف شناسایی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری اینترنتی در میان مشتریان بانکها ...

15 صفحه اول

بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)

     با گسترش روزافزون فن­آوری ارتباطات و شبکه جهانی اینترنت، تجارت به­عنوان رکن اساسی زندگی اجتماعی، دستخوش تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک باعث شده است که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام شود و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان و مصرف­کنندگان شود. از این­رو، تحقیق حاضر به­بررسی موضوع اینترنت بانک می­پردازد. هدف این تحقیق، بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023