بررسی محتوای آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبزی‌پروری پایدار در استان گیلان

نویسندگان

  • حسین آگهی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
چکیده مقاله:

صنعت آبزی­ پروری به عنوان یک فعالیت کشاورزی بسیار مهم در شرایط کنونی تحت تأثیر مفهوم پایداری قرار دارد که می­‌تواند با کمترین آسیب به محیط­زیست، متضمن امنیت و سلامت غذایی جامعه روستایی باشد. از آنجایی که استان گیلان از قطب­‌های مهم آبزی ­پروری کشور است بنابراین محتوای مناسب برای ترویج آبزی­ پروری پایدار یکی از اقدامات اساسی در راستای حفظ محیط­زیست و توسعه پایدار در این استان است. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوای آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبزی­ پروری پایدار در استان گیلان با استفاده از روش دلفی به انجام رسید. تیم متخصص دلفی متشکل از 6 نفر محقق، 12 نفر کارشناس و 32 نفر از آبزی­ پروران معروف استان بودند که به پرسشنامه ­ها در سه مرحله پاسخ دادند. برای انتخاب نمونه ­ها، در بین روش­ های مختلف نمونه­ گیری هدفمند از نمونه­ گیری موارد شناخته شده یا معروف استفاده شد. متخصصان موضوعات مختلفی را در قالب محتوای آموزشی مورد نیاز جهت دستیابی به آبزی­ پروری پایدار مطرح کرده­ اند اما تأکید بیشتر آنها بر موارد کاربردی ­تر همچون آشنایی با ابزارهای جدید برای کاهش اثرات سوء محیط زیستی، مفهوم جامع از آبزی­ پروری پایدار و استراتژی­ های اجرای آن، آشنایی با سیستم­ های جدید کشت و کنترل و اهمیت پساب فعالیت­های آبزی ­پروری و آشنایی با انواع فیلترها و روش­های کنترل پساب است. به مسئولان و کارشناسان شیلات استان توصیه می­ شود که در تهیه­ و تدوین برنامه­ های آموزشی مربوط به آبزی ­پروری، محتوای اشاره شده توسط متخصصان را مد نظر قرار دهند تا بتوانند آموزشی متناسب با نیازها و نظرات واقعی آبزی ­پروران، کارشناسان و محققان آبزی­ پروری استان داشته باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی محتوای آموزشی مورد نیاز جهت ایجاد برنامه کاربردی- آموزشی برای مبتلایان به صرع: دیدگاه بیماران و پزشکان

مقدمه: صرع یک بیماری عصبی مزمن و رایج است. در درمان صرع، انتخاب درمان مناسب در کنار آموزش بیمار باید مورد توجه قرار بگیرد. امروزه فن‌آوری همراه به عنوان یک الگوی امیدوار کننده برای ارتقاء دانش در بیماری‌های مزمن شناخته می‌شود. برای طراحی برنامه کاربردی -آموزشی باید محتوای آموزشی مورد‌نیاز تعیین گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی دیدگاه پزشکان و بیماران در زمینه محتوای آموزشی مورد‌نیاز برای ایجاد برنام...

متن کامل

بررسی محتوای آموزشی مورد نیاز جهت ایجاد برنامه کاربردی- آموزشی برای مبتلایان به صرع: دیدگاه بیماران و پزشکان

مقدمه: صرع یک بیماری عصبی مزمن و رایج است. در درمان صرع، انتخاب درمان مناسب در کنار آموزش بیمار باید مورد توجه قرار بگیرد. امروزه فن‌آوری همراه به عنوان یک الگوی امیدوار کننده برای ارتقاء دانش در بیماری‌های مزمن شناخته می‌شود. برای طراحی برنامه کاربردی -آموزشی باید محتوای آموزشی مورد‌نیاز تعیین گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی دیدگاه پزشکان و بیماران در زمینه محتوای آموزشی مورد‌نیاز برای ایجاد برنام...

متن کامل

ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان

صنعت آبزی‌پروری پایدار می‌تواند با کمترین آسیب به محیط زیست، متضمن امنیت و سلامت غذایی جامعه باشد و از آن‌جایی که استان گیلان از قطب‌های مهم آبزی‌پروری کشور است، ترویج آبزی‌پروری پایدار در استان از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین تدوین اهداف مناسب، موفقیت هر گونه فعالیتی را تضمین می‌کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ترویج آبزی‌پروری پایدار به منظور حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اه...

متن کامل

بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی از دیدگاه پرسنل ترویج کشاورزی استان اردبیل

پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی در استان اردبیل انجام گرفت. این پژوهش به لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را 135 نفر از پرسنل ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تشکیل می‌دادند که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 102 نفر از آنان از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآو...

متن کامل

بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال با نیاز سوادآموزان استان فارس

آموزش مداوم برای همه کشورها نه یک ضرورت سیاسی بلکه یک نیاز واقعی است به طوری‏ که بی‏سوادی را یک مانع عمده در جهت کاهش و از بین بردن فقر می‏دانند.این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال، با نیاز سوادآموزان استان فارس انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه، کارشناسان سوادآموزی، آموزش‏یاران و مخاطبان دوره‎ی انتقال در استان فارس بود. روش نمونه‏گیری روش طبقه‏ای نسبی بود و در ...

متن کامل

واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران

کارشناسان ترویج فعال در عرصه عملیاتی، باید دارای یک‌سری صلاحیت‌های ضروری باشند تا بتوانند برنامه‌های آموزشی با کیفیت، مرتبط و مهم را به جامعه روستایی ارائه کنند. در همین راستا، تحقیق حاضر به‌منظور واکاوی مؤلفه‌های صلاحیت حرفه‌ای کارشناسان فعال در عرصه عملیاتی ترویج کشاورزی استان مازندران انجام گرفته‌است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاور...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 3

صفحات  45- 55

تاریخ انتشار 2016-06-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023