بررسی معناشناختی ترجمه رمان آخرین روز یک محکوم

نویسندگان

  • Ali ABASSI Maître de conférences Université Shahid Beheshti
  • Asso HONARVAR Master en traductologie Université Shahid Beheshti
  • Mehregan NEZAMIZADEH Maître assistant Université Allameh Tabataba’i
چکیده مقاله:

به نظر می‌رسد یکی از دلایل نارضایتیِ بیشتر مترجمان متون ادبی در پایان عمل ترجمه همانا تفاوت شدت معنا میان متن مبداء و متن مقصد باشد. در متون ادبی آرایه‌ها و شگردهای ادبی نقش بسزایی در افزایش یا کاهش معنا دارند. در نتیجه در این پژوهش سعی کرده‌ایم نخست این آرایه‌ها را در متن مبداء شناسایی و سپس رد آنها را در متن مقصد پیدا کنیم. برای نمایش شدت معنا از ابزاری کاملا کارآمد به نام نمودار تنشی کلود زیلبربرگ و ژاک فونتانی و از منظر زبانشناسی نیز از نظریه های آنتوان برمن بهره برده‌ایم. نتیجه پژوهش به ما نشان می‌دهد که نادیده‌گرفتن و نقض آرایه‌های ادبی در خلال عمل ترجمه می تواند آسیبی جدی هم به شبکه کلامی و هم به شبکه معنایی متن اصلی بزند. همچنین با اتکا به این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که برخی از گرایشات تغییرشکل‌دهنده معلول عدم‌ بازآفرینی آرایه‌های ادبی در متن ترجمه است. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق نمایاندن مسائلی است که حل آنها کمک شایانی به بهبود عمل ترجمه و اجتناب هر چه بیشتر از نواقص احتمالی خواهد کرد.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گفتمان سیاست جنایی و جرم‌شناسی در «آخرین روزِ یک محکوم»

اثرِ «آخرین روز یک محکوم» داستانِ محکومی را به تصویر می‌کشد که شش هفته به اجرای حکم اعدامش زمان دارد. ویکتور هوگو به نقل از محکوم و در ورای این روایت، با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری سده نوزدهم، به تشریح فضای کیفری حاکم بر فرانسه پرداخته است. هوگو افق‌های گوناگونی از این مفاهیم را با هدف تبیین و توضیح ساختار مشخصی از سیاست جنایی در قالب داستانی مستندگونه به مخاطب ارائه می‌نماید. نمادها و نشانه­ها...

متن کامل

ترجمه رمان روز پادشاه

رمانی از عبدلاه تاییا، نویسنده ی مراکشی. داستان دو پسر بچه ی همسن و سال ولی از دو طبقه ی اجتماعی مختلف. عمر از طبقه ی پایین اجتماع و خالد از طبقه ی مرفه. دو دوست صمیمی. مادر عمر، که به گفته ی خودش در حق او مادری نکرده، او را با پدرش که به لحاظ روحی به هم ریخته رها کرده و همراه برادر کوچکترش از آن شهر رفته است. قرار است روزی پادشاه حسن دو از شهر آنان عبور کند. در مدرسه یکی از شاگردان را برای شرف...

کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت

فرهاد کشوری یکی از داستان نویسان معاصر خوزستانی است که بستر روایی داستان‌هایش تلفیقی از واقعیت و خیال است. در واقع، نوعی واقع­گرایی که گوشۀ چشمی هم به فضا و بیان سوررئال دارد. آخرین سفر زرتشت، رمانی است با فضایی تخیّلی که هدف نویسنده در قالب گفتگوهای بسیار، برجسته­ساختن درون­مایۀ نیکی و دانایی بوده است. این پژوهش به شیوۀ توصیفی - تحلیلی به بررسی بوم­گرایانۀ این رمان پرداخته است. نتایج نشان می­ده...

متن کامل

بررسی ترجمه شناختی ترجمه یک متن مدرن "رمان جن"

امروزه رمان نو به یکی از انواع ادبی به روز سراسر جهان تبدیل شده است؛ از این رو مترجمان بسیاری از زبان ها به سوی ترجم? این نوع ادبی گرایش یافته اند.اصلی ترین ویژگی این نوع ادبی، آن است که نویسنده با به کارگیری چالش های گفتمانی و معنایی، ذهن خواننده را درگیر برداشت های گوناگون می کند، به نحوی که هر خواننده بر حسب ویژگی های شخصیتی، تجارب و عواطف خود برداشتی متفاوت از رمان دارد. اما اکنون این پرسش ...

15 صفحه اول

بررسی انتقادی دگردیسی «حجاب چادر» در بازنمایی تلویزیونی: مطالعه معناشناختی دو سریال «آخرین گناه» و «بی صدا فریاد کن»

تغییرات عارض شده بر «حجاب» بانوان در ایران پس از انقلاب اسلامی و مطالعه ابعاد و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن یکی از مسائل مهم و جذاب حوزه «مطالعات فرهنگی حجاب در جمهوری اسلامی ایران» است. اگرچه بخش اعظم کنش های چادرمدار بانوان امروز ایران در همان زمینه های سنتی و اصیل آن روی می دهد اما ملاحظه تغییراتی در نشانه و کارکرد چادر نزد بخش هایی از بدنه اجتماعی و نیز بازنمایی های رسانه ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 20

صفحات  51- 63

تاریخ انتشار 2014-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023