× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی مقدماتی آفات گلرنگ در اهواز

نویسنده

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مگس‌های گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Rossi)، Chaetorellia carthami Stackelberg، Terellia luteola (Wiedemann) و Urophora mauritanica Macquart متعلق به خانواده‌ی Tephritidae و زنبور گال‌زای گلرنگIsocolus tinctorius Melika & Gharali  از خانواده‌ی Cynipidae از آفات  مهم این محصول در مزارع گلرنگ ایران می‌باشند. در این بررسی 12 گونه زنبور پارازیتویید از روی این آفات پرورش داده شد و خصوصیات مورفولو...

فون آفات مهم گیاهان مختلف در فضای سبز شهری اهواز در طول سال­ های 1388 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ برداری­ ها از برگ و گل، شاخه، تنه و ریشه گیاهان مختلف انجام شد. در مجموع، 18 گونه از راسته ­های مختلف بندپایان به عنوان آفات مهم شناسایی شد. اولین بار، دو گونه ­ی (Chrysobothris affinis Mén. و Papilio sp.  روی میزبان­ های گیاهی جدیدشان جمع ­آوری شدند.

مگس های گلرنگ acanthiophilus helianthi (rossi)، chaetorellia carthami stackelberg، terellia luteola (wiedemann) و urophora mauritanica macquart متعلق به خانواده ی tephritidae و زنبور گال زای گلرنگisocolus tinctorius melika & gharali  از خانواده ی cynipidae از آفات  مهم این محصول در مزارع گلرنگ ایران می باشند. در این بررسی 12 گونه زنبور پارازیتویید از روی این آفات پرورش داده شد و خصوصیات مور...

فون آفات مهم گیاهان مختلف در فضای سبز شهری اهواز در طول سال­ های 1388 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ برداری­ ها از برگ و گل، شاخه، تنه و ریشه گیاهان مختلف انجام شد. در مجموع، 18 گونه از راسته ­های مختلف بندپایان به عنوان آفات مهم شناسایی شد. اولین بار، دو گونه ­ی (chrysobothris affinis mén. و papilio sp.  روی میزبان­ های گیاهی جدیدشان جمع ­آوری شدند.

چکیده   در این مطالعه تراکم جمعیت حشرات آفت و دشمنان طبیعی آن‌ها در 14 مزرعه منتخب در مناطق عمده‏ی کشت گلرنگ بهاره و تابستانه استان، با استفاده از روش‌های مختلف نمونه­برداری، ازجمله شمارش درجا، تور حشره‌گیری و پرورش حشرات کامل و بر اساس فنولوژی گیاه بررسی شد. در این تحقیق درمجموع 23 گونه آفت و 9 گونه دشمن طبیعی جمع‌آوری ‌شد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر می­باشند. الف) آفاتی که از قوزه تغذیه می‌ک...