بررسی موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران با بهرهگیری از بیانات مقام معظم رهبری

نویسندگان

  • الهه حجازی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
  • عبدالامیر نبوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • لیلا سنگی عضو هیأت علمی و مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران
چکیده مقاله:

جوامع مختلف برای قرار گرفتن در مسیر بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خود نیازمند فراهم نمودن زمینه­های رشد و توسعه هستند و یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه هر جامعه­ای تحول در ساختارهای علمی کشور و گسترش دانش به ویژه در حوزه علوم انسانی است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. یافتن موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران نیازمند واکاوی دقیق ویژگی­های فرهنگی کشورمان است. سئوال این است که عوامل فرهنگی چه نقشی در توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران دارند؟ فرضیه­ عبارت است از این که: فرهنگ خودنمایی، فردگرایی و اهمیت مدرک برای کسب پرستیژ اجتماعی و موقعیت اقتصادی از مهمترین موانع فرهنگی توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی است. برای تبیین توسعه علمی و نیز موانع رسیدن به آن نیازمند بهره­گیری از یک چارچوب نظری مناسب هستیم. چارچوب نونهادگرایی برای تحلیل این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نظریه‌ای درخصوص انقلاب اسلامی براساس بیانات مقام معظم رهبری

مقاله حاضر با استفاده از رویکرد تفسیری و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد(grounded theory) به بازسازی معنایی انقلاب اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می‌پردازد. مهم‌ترین پرسش‌های تحقیق حاضر این خواهد بود که «چه مدل نظری انقلاب اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می‌کند؟ چه تغییراتی در ایران رخ داد که انقلاب اسلامی صورت گرفت؟ راهبردهای کنشی آن چیست؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟» متع...

متن کامل

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

امروزه اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راه­های نیل به موفقیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مطرح می­باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز توجه ویژه­ای به جاری­سازی و عملی نمودن اقتصاد مقاومتی دارند. هدف این پژوهش طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی اجرا شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیر...

متن کامل

امنیت فضای سایبر در رویکرد فرهنگی مقام معظم رهبری

هویت جمهوری اسلامی ایران موضوعی شناختی از انقلاب اسلامی با شاخصه­های متمایز و برجسته است که تحکیم و تعالی آن در راس هر نوع امنیتی قرار دارد. در این نوشتار با تاکید بر اندیشه فرهنگی امام خامنه­ای که مبتنی بر مبانی الهی پاسخ­گویی امنیت جمهوری اسلامی در عصر ناامنی­های گسترده بوده است؛ ماهیت هستی شناختی امنیت فضای سایبر با طرح چارچوب نظری بیان گردیده است. سوال پژوهش این­گونه است که رویکرد فرهنگی مق...

متن کامل

اشرافیگری، سبکی ناپسند برای زندگی(با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری)

اشرافی‌گری برای مدلی از زندگی به کار برده می‌شود که در آن شخص سعی می‌کند به روش اشراف زندگی کند مناسبات اجتماعی خود را براساس روش اشرافی برقرار کند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای متنی به بررسی سبک زندگی اشرافی با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری در محورهای واژه‌شناسی، عوامل، انواع، آثار و پیامدهای اشرافیگری پرداخته می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد اشرافیگری نوعی بیماری است . مشی اشراف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 30

صفحات  67- 87

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023