بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

نظریه استفاده منصفانه قانونی استثنائی بر حقوق انحصاری مالک علامت تجاری توصیفی است و به اشخاص ثالث اجازه استفاده منصفانه و با حسن‌نیت از علامت تجاری غیر را تحت ضوابط و شرایطی ویژه اعطا می‌کند. این نظریه بر آن است تا در کنار افزایش اطلاعات مصرف‌کنندگان درباره کالاها و خدمات موجود در بازار، موجبات افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار علامت تجاری در دست مالکان آن‌ها را فراهم آورد. این نظریه در برخی نظام‌های ملی به‌صورت صریح و در بسیاری دیگر به‌صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. موافقت‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی در حوزه علائم تجاری هم این نظریه را به‌گونه‌ای در نظر گرفته و سعی در شناسایی آن داشته‌اند. مقاله حاضر می‌کوشد با بررسی عناصر این نظریه و تحلیل آن‌ در نظام حقوقی ایران، جایگاه آن را در مقررات ملی و بین‌المللی مشخص کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات

نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری همواره بر آن است تا با ایجاد تمهیدات لازم، از هرگونه نقض علائم تجاری جلوگیری کند. اما، از استثنائات مترتّب بر استفاده از علامت تجاری غیر، استفاده منصفانه به‌منظور معرفی کالا و خدمت تحت آن علامت است. در استفاده منصفانه به‌منظور معرفی، هدف از استعمال علامت تجاری غیر، معرفی کالاها و خدمات تحت آن علامت یا اظهارنظر، انتقاد و یا تقریظ مالک علامت تجاری است. چنین استفاده‌ا...

متن کامل

استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه‌ای

از دیگر استثنائات مترتب نظام حقوقی حاکم بر علائم تجارتی، استفاده منصفانه از علامت تجارتی در تبلیغات مقایسه‌ای است.این تبلیغات به‌مثابه پدیده‌ای که در عرصه رقابت و تجارت جهانی جولان می‌دهد از طریق مقایسه، مزایا و برتری کالا و خدمت تبلیغ‌کننده را نسبت به محصول و خدمت تحت علامت تجارتی رقبا نشان می‌دهد. با توجه به فقدان ادبیات حقوقی در این حوزه و اهمیت روزافزون این تبلیغات، این مقاله درصدد است که ب...

متن کامل

حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیر منصفانه

حقوق رقابت غیر منصفانه هر عملی که بر خلاف رویه معمول صنعت یا تجارت انجام گیرد را ممنوع می نماید و اصطلاحی است که بطور کلی درباره تمام رقابت های نادرست یا فریب آمیز در تجارت کاربرد دارد، ولی بطور اخص، در خصوص تلاش برای جایگزین کردن کالاها یا محصولات خود در بازار با کالاها و محصولات دیگری کاربرد دارد. قبل از پیدایش حقوق ویژه مالکیت فکری، از این حقوق عموما تحت قواعد کلی مسیولیت مدنی و رقابت غیر م...

15 صفحه اول

بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات

نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری همواره بر آن است تا با ایجاد تمهیدات لازم، از هرگونه نقض علائم تجاری جلوگیری کند. اما، از استثنائات مترتّب بر استفاده از علامت تجاری غیر، استفاده منصفانه به منظور معرفی کالا و خدمت تحت آن علامت است. در استفاده منصفانه به منظور معرفی، هدف از استعمال علامت تجاری غیر، معرفی کالاها و خدمات تحت آن علامت یا اظهارنظر، انتقاد و یا تقریظ مالک علامت تجاری است. چنین استفاده ا...

متن کامل

بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها

موضوع این مقاله به نظرغیر‌منصفانه قراردادها اختصاص دارد. دراین مقاله نویسنده می‌کوشد، نظریه غیر-منصفانه‌ بودن قرارداد و شروط قراردادی را بررسی و به تطبیق و مقایسه‌آن در‌حقوق انگلیس و ایران بپردازد. این نظریه به شروط غیر‌منصفانه و خلاف وجدان در‌قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت درهتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل ونقل، اشتراک‌آب، برق، گاز، تلفن، پستی، خد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 73

صفحات  99- 124

تاریخ انتشار 2015-02-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023