× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی کارایی گیاه سالیکورنیا اروپایی در گیاه‌پالایی نمک از محلول‌ها

نویسندگان

  • ابوالفضل فرزی دانشجوی دکترا، گروه مهندسی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • سید مهدی برقعی استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
  • منوچهر وثوقی استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

هالوفیت‌ها گیاهانی هستند که قادراند غلظت‌های بالای نمک را تحمل کنند. این گیاهان کاربردهای متعددی دارند که یکی از آن‌ها گیاه‌پالایی آلاینده‌های مختلف از محیط ‌زیست است. گیاه‌پالایی نمک توسط گیاهان هالوفیت اخیراً مورد توجه محققان واقع شده است. در این مقاله گیاه‌پالایی نمک از محلول‌ها با استفاده از گیاه هالوفیتی سالیکورنیا اروپایی مورد مطالعه قرارگرفت. گیاه سالیکورنیا اروپایی با استفاده از سیستم کاشت هیدروپونیک و در سه سطح شوری مختلف (هدایت الکتریکی تقریباً برابر با 2000، 6000 و 10000 میکروزیمنس بر سانتی‌متر) با زمان ماند 7 روز و با سه تکرار برای هر سطح شوری کشت داده شد و پارامترهای هدایت الکتریکی (EC)، غلظت یون‌های کلسیم، منیزیم، سدیم و کلراید و نیز نسبت جذب سدیم (SAR) قبل و بعد از تصفیه توسط گیاه مذکور اندازه‌گیری و درصدهای متوسط کاهش پارامترهای مذکور محاسبه شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که این گیاه مقادیر EC را در سطوح شوری EC~2000 µs/cm ، EC~6000 µs/cm  و  EC~10000 µs/cm به ترتیب 75/16، 05/17 و 11/18 درصد، یون کلسیم را 71/28، 18/27 و 43/40 درصد، منیزیم را 64/31، 35/25 و 46/17 درصد، سدیم را 41/20، 29/17 و 89/23 درصد و کلراید را 24/23، 84/18 و 16/22 درصد کاهش داده است. براساس نتایج این تحقیق گیاه سالیکورنیا اروپایی که به‌عنوان یکی از گزینه‌های استفاده زراعی با قابلیت آبیاری توسط آب‌های شور مطرح است، می‌تواند به‌عنوان گزینه مناسبی برای گیاه‌پالایی نمک نیز مورد استفاده قرار گیرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

افزایش آلودگی آب‌وخاک باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی زیادی می‌شود. از سوی دیگر روش‌های متفاوت کنترل و تصفیه آلودگی با فنّاوری‌های مدرن به وجود آمده است که این روش‌ها اغلب هزینه‌های بسیار بالایی دارد؛ به نوعی که گاهی صرفه اقتصادی نخواهد داشت. یکی از روش‌های مورداستفاده در تصفیۀ آلودگی‌های آب‌وخاک استفاده از گیاهان است که به‌اصطلاح گیاه‌پالایی نامیده می‌شود. شناسایی گیاهان فعال و مهم در این زمینه با...

Because of the undesirable effects of lead on soil properties and human health, evaluation of its remediation methods seems to be essential. In order to evaluate the effect of humic acid (HA) on the  decontamination of lead (Pb) spiked-soils in the presence of wormwood plant (Artemicia absantium), an experiment was carried out in a completely randomized  block design with three replications. Ex...

آلودگی نفت‌خام پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر در مناطق تولید و مصرف‌کننده نفت در سراسر جهان است که از خطای انسانی، تخلیه‌های تصادفی و منابع دیگر سرچشمه می‌گیرد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی توانایی گیاه‌پالایی گیاه پریوش در خاک‌های آلوده به نفت‌خام است. آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با غلظت‌های مختلف نفت‌خام (0، 5/0، 1، 2، 3 و 4 درصد (حجمی/وزنی) در مرحله کشت گلدانی) انجام شد. در انتهای یک دو...

در این نوشتار، کارائی برای گیاه‌پالائی محلول‌های آلوده به سزیم مطالعه شده است. گیاهان در شرایط کنترل‌شده به‌صورت هایدروپونیک رشد و سپس در معرض جذب سزیم از محلول‌های سزیم کلراید قرار گرفتند که حاوی 47/0، 58/1، و 95/3 گرم یون سزیم بود. در پایان 14 روز، غلظت سزیم باقیمانده در محلول به‌ترتیب 01/0 ± 15/0، 05 /0 ± 95/0، و 29/0 ± 85/1 میلی‌گرم بر لیتر بود که نشان داد 12/2± 08/68%، 48/3 ± 66/39%، و...

سابقه و هدف: فرآورده‌های نفتی از پرمصرف‌ترین مواد شیمیایی در دنیای مدرن امروز محسوب می‌شوند. هیدروکربن‌های نفتی به یک معضل جهانی برای محیط زیست تبدیل شده است. این ترکیبات در محیط به شدت مقاوم هستند و برای سلامتی انسان مضر هستند. کاربرد فرایند اصلاح زیستی برای حذف هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای از خاک‌های آلوده یکی از گزینه‌های اقتصادی و مطلوب می‌باشد. پس هدف از این آزمایش بررسی درصد حذف آلو...