× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی 765 مورد مصدومان ناشی از ضربه های مغزی در بیمارستان دکتر شریعتی

نویسندگان

  • قدیری, تقی
  • مهرآذین, مسعود
  • یاوری, پروین

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

In a retrospective study, type, origin and relative frequency of pelvic masses during 3 years period in shariati hospital were studied. Ovarian mass was the most common pelvic mass with relative frequency of 88% including neoplastic 58% and non neoplastic 30%. Corpus luteom cyst was the most common cyst in non neoplastic group and serous cystadenoma was the most common in neoplastic group. The ...

In this study we tried to assess the incidence rate of shunt complications and it's association with age, sex, location of shunt, duration of surgery, and so on. For this purpose in a prospective study, 82 cases of hydrocephalus after shunt insertion, during the period of two years (1375-1377) in Shariati hospital were selected and all the complications were evaluated. From the patients, 39 cas...

زمینه و هدف: علی رغم ارزش های تشخیصی ذکر شده برای سونوگرافی مغزی در نوزادان نارس، همچنان پروتوکل یکسان و قابل قبولی جهت غربالگری به وسیله سونوگرافی در نوزادان پره‌ترم تعیین نشده است. مطالعات قبلی انجام شده در مورد حساسیت و ویژگی سونوگرافی در پیشگویی نقص‌های تکاملی آینده در نوزادان  نارس دارای نتایج یکسانی نیستند علاوه بر آن مطالعات مشابهی در داخل کشور جهت تعیین زمان بندی و استفاده از سونوگرافی ...

کرانیوفارنژیوما در حدود 1 تا 3 درصد تومورهای اولیه سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می‌دهد. این تومور در هر سنی از بدو تولد تا سنین پیری می‌تواند بوجود آید، اما بیش از 50 درصد از بیماران در سنین پایین ‌تر از 20 سالگی می‌باشند. بیشتر آنها در بالای سلاتورسیکا بوده اما تقریبا حدود 25 درصد از آنها جز داخل سلا نیز دارند. عمده علایم بالینی تومور به علت اثرات فشاری بوده و شامل سردرد، اختلالات بینایی، هیدروسف...

Primary Hyperparathyroidism is a fairly common disease that is much more predominant in females. Treatment is surgery and includes removing the parathyroid adenoma or the hyperplastic parathyroid glands. Considering the difficulty of this operation procedure, localization test are utilized including ultrasound, MRI, CT scan, Thallium-Technesium subtraction scan, MIBI scan and a series of other ...