تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

نویسندگان

  • ریحانه حبیبی دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
  • سعیده لونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران
  • عارف معروف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
چکیده مقاله:

سوسک چهارنقطه ­ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. یکی از آفات مهم صنایع غذایی در سراسر جهان است که از دانه ­های بقولات مختلف مانند لوبیا، نخود، ماش، عدس، باقلا و غیره تغذیه می­ کند.استفاده از دماهای بالا یا تیمارهای شوک حرارتی در مدیریت آفات انباری روش بسیار موثری است. در این تحقیق جهت ارزیابی مرگ و میر این حشره در حرارت ­های بالا، اثر 4 تیمار حرارتی شامل 45، 50، 55 و 60 درجه سلسیوس در زمان­ های 5، 10، 15، 20 و 30 دقیقه روی مراحل مختلف رشدی این آفت (تخم 3 روزه، لارو جوان یک روزه، لارو مسن 11 روزه و شفیره) و همچنین روی حشره ­کامل مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ­ها پس از حرارت­ دهی در شرایط دمایی 1± 30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5± 65 درصد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که حساس­ترین مرحله رشدی حشره، مرحله تخم و مقاوم­ترین مرحله، مرحله شفیرگی می ­باشد (با در نظر گرفتن مدت زمان مورد نیاز برای حرارت­دهی). همچنین مشخص شد که حداقل دمای کنترل کننده برای لارو یک­روزه، لارو 11 روزه و برای مرحله شفیرگی و حشرات­ کامل به ترتیب دمای 50، 55، 55 و 50 درجه سلسیوس می­باشد. لذا با توجه به امکان وجود تمام مراحل رشدی آفت در یک توده آلوده، دمای  °C55 در زمان 15 دقیقه برای کنترل همه مراحل رشدی آفت پیشنهاد می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)

سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، ازآفات مهم لوبیا چشم ­بلبلی در انبار می­ باشد. استفاده از روش­‌های پرتودهی باعث کنترل پیوسته آفت، کاهش مسایل بهداشتی و زیست‌محیطی می­شود. تاثیر دزهای مختلف پرتوگاما کبالت 60 روی مقدار ازت و درصد پروتیین، میزان خسارت و مراحل زیستی حشره آفت در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. نتایج نشان داد اشعه گاما بر درصد پروتیین و مقدار ازت لوبیا چشم­‌بلبلی اثر منفی ندارد. در حالی­ که خس...

متن کامل

سمیت تنفسی اسانس سرو کوهی orientalis thuja روی مراحل مختلف زیستی سوسک چهارنقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus (col.: bruchidae)

با توجه به سمیت بالای اسانس های گیاهی برای آفات انباری و سمیت پایین آن­ها برای جانوران خون­گرم، این مواد می­توانند به­عنوان جایگزین مناسبی ­برای سموم شیمیایی رایج باشند. در این تحقیق تأثیر اسانس سروکوهی، روی مراحل زیستی تخم، لارو و حشره­ی کامل سوسک چهارنقطه­ای حبوبات ارزیابی شد. برای این منظور، اسانس برگ­های تازه­ی ­این گیاه توسط دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با آب استخراج گردید و سمیت تنفسی آن ...

متن کامل

اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae)

در سال‌های اخیر نانو تکنولوژی به یکی از امیدبخش‌ترین راه‌های کنترل آفات نزدیک شده است. در این پژوهش، اثر نانو ذرات سیلیکا و نقره روی لارو و حشرات کامل Callosobruchus maculatus روی توده لوبیا چشم بلبلی بررسی شد. نانو ذرات سیلیکا و نقره به روش سلووترمال تهیه و در پنج غلظت 0، 1، 5/1، 2 و 5/2 گرم بر کیلوگرم لوبیای آلوده به C. maculatus بررسی شد. در این پژوهش LC50 محاسبه شده برای نانو ذرات سیلیکا و ...

متن کامل

اثر دما و گونه های مختلف حبوبات روی ویژگی های زیستی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)

سوسک چهارنقطه­ ای حبوبات Callosobruchus maculatus یک آفت خسارت­زای مهم دانه­ های حبوبات است. در این تحقیق اثر تغذیه روی پنج گونه حبوبات (باقلا، لوبیا چشم بلبلی، عدس، ماش و نخود) در هفت دمای ثابت 18، 21، 24، 27، 30، 33 و 36 (1±) درجه سلسیوس روی طول دوره­ ی نشو و نمای سوسک چهارنقطه­ای بررسی شد. پارامترهای رشد جمعیت آفت روی پنج گیاه میزبان در دمای بهینه 27 درجه سلسیوس و نیز در هفت دمای ثابت روی لو...

متن کامل

تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل نابالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae روی لوبیا چشم بلبلی در منطقه تهران

تراکم جمعیت، برنامه نمونه ­برداری و الگوی توزیع فضایی تخم و لارو سوسک چهارنقطه ­ای حبوبات Callosobruchus maculatus  روی لوبیا چشم بلبلی رقم پرستو در منطقه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. غلاف لوبیا به عنوان واحد نمونه ­برداری انتخاب و اندازه مناسب نمونه با حداکثر خطای 20%، معادل 50 واحد نمونه­ برداری تعیین شد. برای تعیین الگوی توزیع فضایی تخم و لارو حشره مورد مطالعه از روش رگرسیونی تیلور و آیوائو،...

متن کامل

پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae)

پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبور Anisopteromalus calandrae (Howard) روی لارو سن چهارم سوسک Callosobruchus maculatus (Fabricius) در دمای ثابت 1 ± 25 درجه‌ی سیلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 20 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نرخ تفریخ تخم (hx) زنبور به دلیل پنهان بودن لاروهای میزبان داخل دانه‌های حبوبات برابر یک (100%) فرض شد. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ نا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2010-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023