تحلیل روایت کاربران متأهل از مشارکت در سایت‌های همسریابی

نویسنده

چکیده مقاله:

این مطالعه با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌ای به تحلیل پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ کاربران اعم از مردان و زنان متأهل در تالارهای همسریابی انجام شده است؛ برای این منظور با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری هدفمند با 11 عضو متأهل در تالارهای همسریابی از طریق واتس‌اپ مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته انجام شد و با نرم افزار مکس کیو دی ای ورژن 12 تحلیل شدند. پس از ترکیب، ادغام و مقایسۀ مفاهیم، چهار مقولۀ مشترک زمینه‌ای میان کاربران زن و مرد متأهل شامل (اعتیاد به چت با جنس مخالف، تجربۀ خانوادۀ سنتی، چت علاج رفع تنهایی، سرگرمی و گذران وقت،) کشف شد؛ همچنین دو مقولۀ خاص کاربران زن متأهل شامل (اختفای تأهل و پرهیز از دیدار حضوری) و دو مقولۀ خاص کاربران مرد متأهل شامل (حس آزادی در انتخاب همسر دوم و تمایل به ازدواج سفید) نیز به دست آمد. پس از تحلیل خط داستانی مشارکت‌کنندگان مقولۀ هسته تحت عنوان « مقاومت در برابر کم‌رضایتی زناشویی» آشکار شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

همسریابی اینترنتی: بررسی انگیزه، اعتماد و معیارهای همسرگزینی از منظرکاربران سایتهای همسریابی

تحقیق حاضر به موضوع همسریابی اینترنتی و بررسی انگیزه ها، اعتماد و معیارهای همسرگزینی از منظر کاربران سایتها و وبلاگ های همسریابی ایرانی می پردازد. به دلیل نوظهور بودن این پدیده مجموعه منسجمی از نظریات و مفاهیم برای بررسی آن وجود ندارد. لذا مبنای نظری پژوهش بر اساس تئوریهای مطرح جامعه شناسی درحوزه های خانواده و اینترنت سازماندهی شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روشهای کیفی و کمی انجام شده است....

15 صفحه اول

واکاوی زمینه‌‌ها و عملکرد کاربران مرد در تالارهای همسریابی مجازی در شهر کرمان

این مطالعه با هدف تحلیل فعالیت کاربران مرد در تالارهای همسریابی و با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌‌ای انجام شده است؛ برای این منظور با استفاده از نمونه‌گیری نظری، 11 کاربر فعال مرد در تالارهای همسریابی انتخاب شدند. داده‌‌ها ازطریق مصاحبۀ نیمه‌‌ساختاریافته جمع‌‌آوری و با نسخۀ 12 نرم‌افزار مکس کیو دی ای تحلیل شدند. بر پایۀ تعاملات و روابط مفهومی سه شرط علی شاملِ بحران معنا، تنوع‌طلبی و لذت‌‌طلبی در ...

متن کامل

روایت زنان متأهل شهر کرمانشاه از تداوم زندگی زناشویی

هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیستة زندگی مشترک زنان ساکن شهر کرمانشاه است که حداقل یک دهه از زندگی مشترک آن‏ها گذشته و تمایلی به جدایی ندارند. روش پژوهش تحلیل روایت و شیوة نمونه‏گیری هدفمند است و در‌نهایت با 20 نفر مصاحبه به عمل آمد. نتایج حاصل از تجربة تداوم زندگی در قالب پنج مرحله نشان می‏دهد که خانواده‏ها با علاقة بیشتر و حتی عجولانه‌تر به ازدواج دخترانشان می‏نگرند. این اضطرار در خانواده‏های گ...

متن کامل

بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر نگرش جوانان به استفاده از سایتهای همسریابی

این تحقیق به شناخت نگرش جوانان به ازدواج از طریق سایت های همسریابی پرداخته است . در بسیاری جوامع مسئله همسریابی از طریق شیوه های گوناگون جا افتاده است و افراد پیش قضاوتی در مورد شیوه همسریابی یکدیگر ندارند . اما در کشور ما فرهنگ حاکم حساسیت خاصی نسبت به شیوه همسرگزینی جوانان دارد . خانواده ها نسبت به این قضیه با حساسیت بیشتری برخورد کرده و در عین حال شیوه های همسرگزینی به تازگی متنوع شده و در ع...

همسریابی اینترنتی

مقاله حاضر به بررسی سیستم‌های همسریابی ایرانی و ویژگی‌های کاربران این سیستمها در شبکه جهانی اینترنت می‌پردازد و می‌کوشد تا گونه‌ای نوع‌شناسی از سیستم‌های فارسی همسریابی در فضای مجازی ارائه دهد. در ابتدا تعریفی از این نوع همسریابی ارائه شده و با استفاده از روش مشاهده در فضای مجازی به دسته‌بندی این سیستمها پرداخته می‌شود، در ادامه شیوه عملکرد و اجزای موجود در سیستمها و ویژگی‌های کاربران آنها بررس...

متن کامل

تحلیل روایت جنسیتی از جدایی

تحلیل روایت جنسیتی از جدایی در پی بررسی مسئلة جدایی از منظری سه‌گانه شامل روایت داوطلبان ورود به خانواده، ساختار جنسیت و نهاد خانواده است. برآیند این سه منظر، جایگاه و نقش مؤثر ساختار جنسیت در هویت تجویزی خود و نهاد خانواده در قاعده‏های جنسیتی و کارکردهای خاص آن را نشان می‌دهد. جهت نیل به این هدف از رویکرد تحلیل روایت و از مشارکت 30 زن و مرد دارای تجربة حداقل یک‌بار ازدواج و جدایی استفاده شد. ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 32

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023