تداوم نشانه‌ها و بقایای معماری "مهری" قفقاز در کلیساهای ارمنستان و گرجستان

نویسنده

چکیده مقاله:

ارامنه، آریایی و هم‌نژاد ایرانیان هستند که به جهت اعتقادی اشتراکات زیادی دارند، از جمله پرستش ایزدان مهر، اناهیتا و اهورامزدا که معمولاً در بلندی‌ها به نیایش آنان می‌پرداختند. رسم برپایی معابد برفراز کوه‌ها و تپه‌‌ها و تبدیل آن به کلیسا و صومعه‌های قرون اولیه مسیحی از این باورها برخاسته چنان‌که نمونه‌های آن در زیارتگاه‌های بی‌شماری بر تپه‌ها و کوه‌ها وجود دارد که پیشینة آنان به گذشته‌های دور و زمان نیایش مهر و اناهیتا و زرتشت باز می‌گردد. در زمان هخامنشیان ایزدان سه‌گانه پرستیده می‌شدند ... در زمان پارتیان نیز مورد توجه دین عمومی و حتی دین رسمی بوده‌اند، اگرچه ما متونی مؤید این امر در ایران نداریم اما مدارک کتبی نسبت به وجود آن در ارمنستان به دست آمده است. میترا در ارمنستان از ایزدان بسیار محبوب و مورد علاقه و احترام فراوان بوده که معابد بسیار و برجا مانده از مهرپرستی پس از مسیحیت در شرق ارمنستان اهمیت و حضور مهر را در این منطقه تأیید می‌کند. در زمان ساسانیان و با رونق گرفتن آیین زرتشت، میترا در ردیف یکی از ایزدان آمده، در مهریشت می‌بینیم که چگونه بی آنکه خبری از میترای کبیر هخامنشی و اشکانی باشد،‌ میترا با هویتی زیباتر، با هزار گوش و هزار چشم قدم به عرصه وجود می‌گذارد. سرزمین قفقاز به خصوص ارمنستان از مناطق مهم پرستش میترا پیش از مسیحیت بوده است. بنا به نظر مشهور پژوهشگران، ارمنستان اولین جایگاه رسمی شدن مسیحیت  است و قدیمی‌ترین کلیسای حکومتی جهان (سنت اچمیادزین3، قرن 4 میلادی) در آنجاست . صومعه های قدیمی که در نقاط کوهستانی و بر بلندی بنا شده اند نشانه هایی از نیایشگاه های باستان را در خود دارند . آنها دارای آثار مهمی از معماری معابد میترایی هستند که اگرچه تبدیل به کلیسا شده‌اند، اما نمونه‌های بسیار اصیل و بکر از تحول مهرپرستی به مسیحیت را به نمایش می‌گذارند. در میان بناهای مذهبی موجود در منطقه قفقاز طی بررسی‌های میدانی آثاری کهن از بازیلیک‌ها (کلیساهای اولیه) و نیایشگاه‌های غاری جلب نظر کردند.  مهرابه های غاری گغارد در نزدیک ایروان، پایتخت ارمنستان نشانه مهمی است که حضور قوی این آیین را در شکل ابتدایی و خالص اولین نیایشگاه ها و تبدیل آن به کلیسا نشان می دهد. فضای غاری کلیسای گغارد در دل صخره های عظیم از کهن ترین نمونه‌های کلیسا در مجاورت غار معبد است که دارای نشانه های مهم چشمه داخل شبستان غاری، پنجره رو به شرق، مذبح و مهراب است. بقایای نیایشگاه باستانی اوپلیستیخه در گرجستان و مهرابه کلیسای قرن چهارم بر فراز تپه ای در همین مکان از نمونه های دیگری است که حضور اولیه آیین مهر و تداوم و دگردیسی آن در مسیحیت را نشان می دهد. این مقاله براساس مطالعات کتابخانه‌ای و برداشت‌های میدانی در سفر علمی - پژوهشی به منطقه قفقاز و تجزیه و تحلیل یافته‌ها از طریق روش تحقیق اکتشافی تنظیم شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساختار کلیساهای ارتدکس ارمنستان

کلیسا به عنوان نمادی مذهبی مفهومی در‌بردارنده ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و آیینی بوده که حاصل تعامل انسان با مظاهر رهبانیت در طول تاریخ است. این مناظر در برگیرنده، حافظ و بیانگر هویت و تاریخ آیینی یک منطقه و ساکنین آن هستند، از این رو بررسی ظواهر مذهبی و ارزش‌های آن اهمیت بسزایی دارد. در آثار فرهنگی آن، جلوه‌های آیینی با رویدادهای تاریخی و فعالیت‌های انسانی درهم آمیخته است. کلیسا از فعالیت گروهی ...

متن کامل

ویژگیهای تزیین در کلیساهای قفقاز

گروه پژوهشی هنر قفقاز متشکل از چهار پژوهشگر با بکارگیری روش مبتنی بر کشف، جلوههایی از تمدن سرزمین قفقاز را در قالب مقدورات سفری 18 روزه مورد شناسایی و معرفی قرار داد. این نوشتار، بیانیه تحلیلی مستخرج از مطالعات گروه هنر است. راهبرد کلی گروه چنان تبیین شد که از پرداختن به نمونههای زیاد آثار هنری و معماری این سرزمین خودداری شود و مهمترین نمودهای این عرصه در ابعادی محدود و با دقت بیشتر مورد توجه ق...

متن کامل

رویکرد معاصر در تزئینات کلیساهای گرجستان

تزیین به عنوان نمود تفکر طراح محمل و زمینه‌ای است که با خوانش آن می‌توان به بنیادهای معنایی حاکم بر خلق و ساماندهی آنها دست پیدا کرد. انواع و شیوه‌های تزیین کلیسا قادر است تفکر، ایدئولوژی و رویکرد حاکم بر آن را به نمایش می‌گذارد. تزیین کلیساها در کشور گرجستان رویکردهای مختلفی داشته است؛ در تفاوتی آشکار با شیوه‌های دوران تاریخی، در تزیین کلیساهای امروز گرجستان از رویکرد کالایی و نمایشی برخوردار ...

متن کامل

ساختار کلیساهای ارتدکس ارمنستان

کلیسا به عنوان نمادی مذهبی مفهومی در بردارنده ارزش های فرهنگی، اجتماعی و آیینی بوده که حاصل تعامل انسان با مظاهر رهبانیت در طول تاریخ است. این مناظر در برگیرنده، حافظ و بیانگر هویت و تاریخ آیینی یک منطقه و ساکنین آن هستند، از این رو بررسی ظواهر مذهبی و ارزش های آن اهمیت بسزایی دارد. در آثار فرهنگی آن، جلوه های آیینی با رویدادهای تاریخی و فعالیت های انسانی درهم آمیخته است. کلیسا از فعالیت گروهی ...

متن کامل

جایگاه تاریخی جوامع ارمنستان، گرجستان و آذربایجان (قفقاز جنوبی) در دستگاه اداری هخامنشیان

منطقه ی قفقاز که با حمله ی داریوش بزرگ به سکاها در سال (12-513 ق.م) ضمیمه ی امپراتوری هخامنشی شد، در سراسر دوره ی هخامنشی، مرزهای شمالی این امپراتوری را شکل می داد. مناطق امروزی گرجستان، آذربایجان و ارمنستان که به طور کلی، شامل کشورهای قفقاز جنوبی است، بخشی از ملل تابعه ی هخامنشیان بوده است. فهرست های رسمی امپراتوری هخامنشیان از ملل تابعه، تنها به نام ارمنستان اشاره کرده اند و موقعیت سایر مناطق...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 31

صفحات  33- 44

تاریخ انتشار 2015-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023