تدوین درس طراحی سبز برای دانشجویان مهندسی

نویسندگان

  • سارا سادات تجاره گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
چکیده

در قرن حاضر بشر با چالشهای زیادی رو‌‌به‌رو شده است که یکی از آنها تخریب محیط‌زیست است. پدیده‌های مخاطره‌‌انگیزی نظیر افزایش گازهای گلخانه‌ای، شکاف لایة اُزن، پدیدة وارونگی هوا، بحران انرژی و رسیدن آسیبهای جدی به بوم سازگان جهانی از یک سو و رشد سریع فنّاوری و تولید انواع محصول در جهان از سوی دیگر به نظر می رسد که باید راهکارهای مناسبی برای تولید و مصرف و نیز کنترل و کاهش تأثیرات منفی بر روی محیط‌زیست ارائه شود. بررسی پیشرفتهای علمی و صنعتی در چند دهة اخیر نشان می‌دهد که مهندسان می‌توانند با ارائة راهکارهای مناسب اثر قابل‌ توجهی بر حفظ‌ محیط زیست داشته باشند. به همین خاطر، لازم است تمام مهندسان از تأثیرات بالقوة کار خود بر محیط‌ زیست آگاه گردند و همچنین دوره‌های آموزشی مختلفی برای تربیت مهندسان جوان صورت پذیرد. در این مقاله، ابتدا به اهمیت و ضرورت آموزش دانشجویان مهندسی برای رسیدن به طراحی پایدار اشاره شده است. سپس برنامه‌های آموزشی تعدادی از دانشگاههای معتبر دنیا در راستای حفظ محیط‌زیست مورد‌بررسی قرار گرفته‌اند و در نهایت با جمع‌بندی دوره‌های آموزشی مختلف و با استفاده از تجربیات نویسندگان این مقاله در برگزاری دوره‌ های مشابه، رویکرد مناسب بسته به نوع مسئلة انتخاب‌ شده و درسی به نام طراحی سبز برای دانشجویان مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف تدوین و تعریف شده است. به‌طوری که دانشجویان در این درس با فرایند طراحی محصول با حداکثری بررسی اثرات منحصر‌ به‌ فرد زیست‌محیطی آن در تمام دوره عمر محصول آشنا خواهند شد.   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران

مهندسی چیست و مهندس کیست، که این گونه چهره دنیای ما را عوض کرده است؟ مهندسان چه نوع آموزش‌هایی می‌بینند که چنین تواناییهایی پیدامی‌کنند؟ چه کنیم که در دوران کار حرفهای، مهندس موفقی باشیم؟ در دوران تحصیل در دانشگاه فراگیران در یکی از زمینه‌های مهندسی مهارت‌هایی را به دست می آورند ولی معمولاَ کمتر کوششی برای پاسخگویی به سوالات فوق صورت می‌گیرد. به‌زبانی، آموزش دانشگاهی فنون، روابط و فرایند‌های یک ...

متن کامل

طراحی درس «اخلاق فناوری اطلاعات» برای دانشجویان علوم تربیتی

هدف این پژوهش طراحی درس «اخلاق فناوری اطلاعات» با استفاده از نیازسنجی دانشجویان و تعیین سرفصل‌های درس مربوطه است و در این راستا به طراحی این درس برای دانشجویان علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته است. روش پژوهش به این ترتیب بوده است که نخست با مطالعة همه‌جانبة منابع، به‌ویژه اسناد بالادستی، مؤلفه‌های حال و آیندة اخلاق فناوری در ایران استخراج شده و با توجه به مؤلفه‌ها...

متن کامل

طراحی درس «اخلاق فناوری اطلاعات» برای دانشجویان علوم تربیتی

چکیده هدف این پژوهش طراحی درس اخلاق فناوری اطلاعات با استفاده از نیازسنجی دانشجویان و تعیین سرفصلهای درس مربوطه است که در این راستا  به طراحی این درس برای دانشجویان علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته شده است. روش پژوهش به این ترتیب بوده است که درابتدا با مطالعه­ی همه جانبه­ی منابع، بالاخص اسناد بالادستی، مولفه­های حال و آینده­ی اخلاق فناوری در ایران استخراج شد و با...

متن کامل

اخلاق در حرفه مهندسی، درسی برای دانشجویان مهندسی

آموزش مهندسی به موازات تحولات فرهنگی و اجتماعی از یک سو و رشد علم و صنعت از سوی دیگر، هر ساله مورد بررسی و تجدید نظر قرا می گیرد و مطالب جدید اضافه و دروس دیگری از برنامه حذف می شود. با توجه به تعامل علم، عمل و فرهنگ با شرح وظایف جدید مهندسان در خصوص توسعه پایدار و تکیه بر حفظ محیط زیست، پرداختن به اهمیت و جایگاه حرفه مهندسی و آگاهی دانش آموختگان آن از ویژگی های جدید بسیار حایز اهمیت است. در ای...

متن کامل

پیشنهاد درس "آشنایی با مهندسی شیمی" برای دوره کارشناسی مهندسی شیمی

با توجه به ناآشنا بودن دانشجویان قبول شده در رشته مهندسی شیمی با محتوای این رشته و دامنه کاری آن، درس دو واحدی " آشنایی با مهندسی شیمی" معرفی شده است. درس از دو قسمت آشنایی با دروس اصلی مهندسی شیمی و آشنایی با صنایع شیمیایی تشکیل شده است. در قسمت اول، دروس اصلی مهندسی شیمی توسط استادان مربوط  و به صورت موجز و حتی الامکان در یک جلسه معرفی می شود. در بخش دوم، مهمترین صنایعی که مهندسان شیمی در آنه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 18  شماره 70

صفحات  37- 54

تاریخ انتشار 2016-08-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021