تسطیح اراضی: روش جدید بر اساس شبکه بندی مثلثی

نویسندگان

  • احسان روشنی
  • صلاح کوچک زاده
چکیده مقاله:

تسطیح اراضی در زمره فعالیت‌‌های اساسی و پر هزینه پروژه‌‌های آبیاری و زهکشی می‌باشد. با وجود این روش‌‌های برآورد حجم عملیات تسطیح که تاکنون ارئه شده و در دفاتر مهندسی به کار می‌روند، کم دقت و بسیار زمان بر هستند. در این مقاله روش تسطیح جدیدی ارائه شده که از شبکه با سلول‌‌های مثلثی بجای شبکه مربعی بهره می‌جوید و برای رسیدن به سطح بهینه، محاسبه احجام عملیات خاکی به کمک روش نیوتن رافسون صورت می‌گیرد. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با نتایج روش‌‌های متداول برای دو مثال که دارای حل تحلیلی هستند, نشان می‌دهد که روش پیشنهادی دقت محاسبات را به میزان بسیار قابل توجهی افزایش داده است. بنابراین با بکار بردن روش یادشده علاوه بر دست یابی به سطوح مطلوبتر تسطیح که می‌تواند اثر مستقیم در افزایش راندمان آبیاری داشته باشد، افزایش دقت برآورد هزینه‌‌های این نوع عملیات که سهم قابل توجهی در هزینه‌‌های عمرانی دارد, میسر می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل شبکه بندی در طراحی کاربری اراضی

پردازش «راستر» ظاهراً کمک بسیاری به طراحان کاربری زمین می ­کند. جمع ­آوری اطلاعات، پردازش، تجسم فکری در این سیستم و در مقایسه با سیستم ­های برداری بسیار ساده­ تر و آسان می­ باشد. همه نقشه ­های تصویری، طرح­ ها و رسم­ ها را می ­توان به دقت اسکن کرده و سپس به شکل مناسب و دلخواه درآورد. مدول­ های شبکه­ ای ((Packages نرم ­افزار GIS شامل دستوراتی است که با استفاده از آن­ها، شخص کاربر می­ تواند بررسی­ ...

متن کامل

اولویت بندی حوضه های آبریز با استفاده از روش جدید فرآیند تحلیل شبکه ای فازی

منابع آب و خاک هر کشور از مهمترین منابع و زیربنای توسعه پایدار می‌باشند. حوضه آبریز نه تنها یک بخش هیدرولوژیکی است بلکه یک بخش اجتماعی، اقتصادی و زیست‌ محیطی نیز می‌باشد که نقش مهمی در توسعه پایدار یک کشور دارد. در این راستا و بر اساس اهداف سند چشم‌انداز کشور در صنعت آب، راهبردهای مختلف مدیریت جامع نظام آب کشور تدوین شده‌اند. یکی از مسائل مهم برنامه جامع آب به‌ ویژه در بخش تخصیص آب، مدیریت حوضه...

متن کامل

اولویت بندی مدیریتی تعدادی از حوضه های آبریز کشور با استفاده از روش های فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و الگوریتم ترکیبی جدید بر اساس ANP-TOPSIS فازی

آب از محورهای اصلی توسعۀ پایدار و رکن اساسی آمایش سرزمین است و مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع و مصارف آن، نقش مهمی در ارتقای بهداشت، رفاه اجتماعی و توسعۀ پایدار دارد. از طرف دیگر، با توجه به ارزش اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست­محیطی این مادۀ حیاتی، تصمیم­گیری و مدیریت در زمینۀ منابع آب بسیار مهم است. راهبردهای توسعۀ بلندمدت بخش آب کشور، گذشته از اینکه راهنمای مناسبی برای تدوین برنامه‌ها...

متن کامل

بررسی روش های تسطیح اراضی در اراضی شالیزاری با توپوگرافی متفاوت

عملیات تسطیح اراضی یکی از مهمترین و پر هزینه ترین بخشها در مبحث تجهیز و نوسازی می باشد به طوری که حتی اشتباهات بسیار کوچک در بخش طراحی می تواند باعث اتلاف هزینه هنگفتی در بخش اجرا شود، این در حالی است که مزارع شالیزاری از شرایط خاصی برخوردار بوده و استفاده از روشهای معمول ذکر شده در کتابهای مرجع مربوط به تسطیح اراضی، در شالیزارها نامناسب به نظر می رسد، در این تحقیق بخشی از اراضی استان مازندران ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 7

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023