تصاویر نو از یک متن اصلی

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله ترجمه را به عنوان یک "اتاق تاریک" معرفی می‌کند که جنبه‌های تجربی متن اصلی را نمایان می‌سازد و آنها را از نامرئی بودن رهایی می‌بخشد. ترجمه همچون یک فرایند عکاسی است در یک اتاق تاریک که متن اصلی را در زاویه‌ای نو ظاهر می‌کند. برای اثبات این مطلب در این مقاله خواهیم دید چگونه ویژگی‌های نوشتاری مخصوص چارلز دیکنز، تبدیل کردن ذهنیتهایش به عینیت و جان دادن به شخصیتها در یک ترجمه به زبان فرانسه ودر یک اقتباس سینمایی توسط دیوید لین از الیور تویست انجام می‌گیرد. در بخش اول مقاله به بررسی اصطلاح “Item of mortality” و ترجمه جدیدی که سیلور مونو از آن ارائه می‌دهد خواهیم پرداخت. بخش دوم مربوط می‌شود به بررسی نوشتار و سبکی که همان جان بخشیدن به شخصیتها و عینیت دادن به ذهنیتها در اقتباس سینمایی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نرم‌افزارهای متن باز و فرصت‌های نو برای کتابداران ایران

در سال‌های اخیر، حرکت‌های درخور توجهی در جهان برای طراحی و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای متن باز در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی آغاز شده است و کتابخانه‌های زیادی، حتی در کشورهای پیشرفته، با توجه به مزیت‌ها و قابلیت‌های این‌گونه نرم‌افزارها، از آنها استفاده می‌کنند. کتابداران، می‌توانند با مشارکت در پروژه‌های متن باز، تغییرات لازم را برای انطباق آنها با نیازهای خود اعمال کنند. با نرم‌افزارهای کاربرد...

متن کامل

طبقه‌بندی معنایی تصاویر متنی مبتنی بر الگوی ارزشمندی متن

استخراج اطلاعات از تصاویر متنی شناسایی شده از مجرای اینترنت یکی از مهمترین معضلات سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعاتی در حوزه تکنولوژی اطلاعات می‌باشد. این مسأله وقتی حادتر می‌گردد که بدانیم در بین انبوه تصاویر متنی تنها درصد ناچیزی از تصاویر متنی شناسایی شده، دارای ارزش اطلاعاتی می‌باشند. در این مقاله، جهت تجزیه‌ و تحلیل تصاویر متنی و دسترسی به محتوای آنها، از یک روش طبقه‌بندی مبتنی بر ناحیه‌بندی تصوی...

متن کامل

استخراج نواحی متن از تصاویر طبیعی

حس بینایی درگاه ورود اطلاعات فراوان و در نتیجه افزایش کارایی سیستم می باشد. یکی از علومی که در راستای افزایش کارایی حس بینایی در سیستم های هوشمند به کار گرفته می شود، علم ماشین بینایی است. کشف و استخراج متن در تصویر یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه ماشین بینایی می باشد. یکی از علوم مهمی که باعث افزایش درک مفهوم تصاویر متن دار برای سیستم می شود، استخراج متن آن است. بطور کلی متن، وزن زیادی از مفهو...

15 صفحه اول

استخراج متن چاپی از تصاویر گرافیکی

در این پایان نامه ، برای اولین بار روشی برای جداسازی متن چاپی فارسی از تصاویر گرافیکی ارائه شده است . جدولها ، روندنماها و نقشه ها از جمله تصویرهای گرافیکی هستند. این روش از سه مرحله تشکیل شده است . در مرحله اول عناصر گرافیکی شاخص با توجه به برخی ویژگیهای تصویری آنها جدا می شوند. در مرحله دوم متن های چسبیده به عناصر گرافیکی آشکار و جدا می شوند. در مرحله سوم ، با استفاده از طبقه بندی حداقل فاصله...

15 صفحه اول

طبقه‌بندی معنایی تصاویر متنی مبتنی بر الگوی ارزشمندی متن

استخراج اطلاعات از تصاویر متنی شناسایی شده از مجرای اینترنت یکی از مهمترین معضلات سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعاتی در حوزه تکنولوژی اطلاعات می‌باشد. این مسأله وقتی حادتر می‌گردد که بدانیم در بین انبوه تصاویر متنی تنها درصد ناچیزی از تصاویر متنی شناسایی شده، دارای ارزش اطلاعاتی می‌باشند. در این مقاله، جهت تجزیه‌ و تحلیل تصاویر متنی و دسترسی به محتوای آنها، از یک روش طبقه‌بندی مبتنی بر ناحیه‌بندی تصوی...

متن کامل

استخراج متن از تصاویر صحنه های طبیعی

استخراج متن موجود در تصاویر صحنه های طبیعی، امروزه مورد توجه محققین زیادی قرارگرفته است. محتوای صحنه می تواند به دو طبقه مهم تقسیم بندی شود. محتوای ادراکی و محتوای معنایی. محتوای ادراکی شامل خصوصیات رنگ، شکل و بافت صحنه می باشد. در مقابل محتوای معنایی شامل متن، چهره، رفتارها و حرکات انسان است. در میان اطلاعات مختلف موجود در صحنه، اطلاعات متنی از اهمیت ویژ ه ای برخوردارند، چرا که به آسانی توسط ا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 27

صفحات  195- 223

تاریخ انتشار 2018-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023