تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی

نویسندگان

  • غلامحسین کیانی
  • مجید کوپاهی
چکیده

نظر به اهمیت و جایگاه گندم در سبد کالاهای مصرفی قسمت اعظم بازار گندم تحت کنترل دولت قرار دارد. در همین راستا هر سال میلیونها تن گندم از مراکز خرید داخلی و مبادی واردات به مراکز ذخیره‌سازی حمل و از آنجا بر حسب نیاز بین مناطق مصرفی توزیع می‌گردد. در سال 1379 گندم با اختصاص 5/6 درصد از حجم کالاهای جابجا شده در کشور، بعد از سیمان بیشترین حجم جابجایی را به خود اختصاص داد. بنابراین استفاده از یک الگوی منطقی برای کاستن از هزینه‌های جابجایی این محصول ضروری بنظر می‌رسد. هدف این مطالعه ارایه یک مدل ریاضی جهت تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم از مراکز استانها و مبادی واردات به مراکز ذخیره سازی و از آنجا به مناطق مصرفی بوده است. مطالعه بر اساس آمار و اطلاعات سال 1379 و با استفاده از بسته نرم افزاری Lingo به طور جداگانه برای هرماه انجام گردید. برنامه پیشنهادی باعث شد هزینه‌ها به میزان 138 میلیارد ریال (5/13 درصد)‌ نسبت به برنامه اجرا شده در سال 1379 کاهش یابد. پس از حل مسئله و تعیین برنامه بهینه با استفاده از مفهوم قیمت سایه‌ای برنامه زمانی و مکانی واردات و همچنین شیوه حمل مستقیم یا غیرمستقیم گندم از مراکز خرید به مراکز ذخیره‌سازی طبق اولویت زمانی و مکانی مشخص گردید. در صورت اجرای این دو برنامه 45 میلیارد ریال دیگر از هزینه‌های حمل و نقل کاسته می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی

نظر به اهمیت و جایگاه گندم در سبد کالاهای مصرفی قسمت اعظم بازار گندم تحت کنترل دولت قرار دارد. در همین راستا هر سال میلیونها تن گندم از مراکز خرید داخلی و مبادی واردات به مراکز ذخیره سازی حمل و از آنجا بر حسب نیاز بین مناطق مصرفی توزیع می گردد. در سال 1379 گندم با اختصاص 5/6 درصد از حجم کالاهای جابجا شده در کشور، بعد از سیمان بیشترین حجم جابجایی را به خود اختصاص داد. بنابراین استفاده از یک الگو...

متن کامل

بهینه سازی برنامه ریزی حمل و نقل با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع

هدف این تحقیق توسعه الگوریتم بهینه‌سازی برای حل مسئله برنامه‌ریزی حمل و نقل با کارائی وانعطاف‌پذیری بالا است. در این مقاله ابتدا با بکارگیری مدلی جامع، انواع مسائل موجود در برنامه‌ریزی حمل و نقل در زنجیره تامین صنایع مختلف مورد دسته‌بندی قرار گرفته است. با توجه به نتایج چشمگیر ارائه شده توسط روشهای ابتکاری پیشرفته، روش جستجوی ممنوع برای توسعه الگوریتم مورد نظر انتخاب گردیده است. الگوریتم طراح...

متن کامل

معرفی پایان نامه : کاربرد برنامه ریزی خطی – مدل حمل و نقل – در بهینه سازی سیستم حمل ونقل

بخش حمل ونقل از جمله بخشهای زیر بنایی اقتصاد هر کشور است که فعالیتهای آن نه تنها فرآیند توسعه اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه خود نیز در جریان توسعه اقتصادی یک جامعه تغییر و تحولات کمّی و کیفی فراوانی را تجربه می کند . اما تأثیر این این بخش بر فرآیند از تأثر آن از توسعه اقتصادی است . از این رو شرایط و موقعیت این بخش ، یکی از شاخصهای مهم سطح توسعه یافتگی ، و از جمله عوامل تعیین کنن...

متن کامل

مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی

در این مقاله مدلی ریاضی برای حمل ونقل شرکت های بزرگ ارائه می شود. مدلی که در این مقاله ارائه می شود، مدل حمل و نقل در حالت چند محصوله، چند وسیله نقلیه همراه با تقاط واسطه است. ویژگی دیگر این مدل، فازی بودن آن است؛ یعنی عوامل مورد استفاده در این مدل می تواند به صورت عددهای فازی مطرح شود. از آنجا که در مدل های ریاضی فازی باید به نوعی اعداد فازی را به اندازه های قطعی تبدیل کرد، لذا در این مقاله ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023