تعیین سن و فصل مناسب پرواربندی گوسفند در خوزستان

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین کارایی فنی و تابع تولید وزن زنده گوسفند در واحدهای پرواربندی صنعتی گوسفند در استان لرستان

از مهم‌ترین اهداف واحدهای پرواربندی گوسفند به حداقل رساندن هزینه‌های تولید گوشت است و عدم موفقیت در این زمینه منجر به غیراقتصادی شدن این واحدها می‌شود. لذا به‌منظور بررسی وضعیت مدیریت و برآورد تابع تولید وزن زنده و کارایی فنی واحدهای صنعتی پرواربندی گوسفند در استان لرستان، داده‌های حاصل به روش پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری شد. داده‌های مربوط به توابع تولید به‌وسیله توابع کاب داگلاس و کارایی ...

متن کامل

تعیین زمان مناسب برای گردشگری شهری در استان خوزستان

بررسی میزان آسایش اقلیمی و روزهای مناسب برای گردش در مناطق شهری، یکی از جنبه­های برنامه­ریزی موفق برای رشد صنعت گردشگری شهری می­باشد. استان پهناور خوزستان با برخورداری از توان­های بسیار بالای گردشگری و تنوع اقلیمی، می­تواند به­عنوان یکی از قطب­های گردشگری کشور معرفی شود. در این پژوهش به­ بررسی تعداد روزهای توام با آسایش اقلیمی در استان خوزستان، با به­کارگیری مدل دمای معادل فیزیولوژیک پرداخته شد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 4

صفحات  105- 112

تاریخ انتشار 2007-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021