تعیین نوع ، شرایط هوازدگی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ مادر شیست-های کوارتز-فلدسپاتی دره سوردی‌دوشا، شمال شرق دریاچه زاینده‌رود، پهنه سنندج-سیرجان

نویسندگان

چکیده

شیست­های کوارتز-فلدسپاتی دره­سوردی دوشا واقع در پهنه برشی شمال­شهرکرد در قسمت مرکزی پهنه سنندج – سیرجان قرار دارند. این سنگ­های دگرگونی بافت لپیدوگرانوبلاستیک نشان می­دهند و فراوان­ترین کانی­های آنها عبارتند از کوارتز، فلدسپار و بیوتیت می­باشد. نمونه­ها در نمودار  log(Na2O/K2O)  در برابر log(SiO2/A12O3) ماهیت گریوک تا شیلی را برای سنگ مادرشان نشان می­دهند. بر اساس مشخصه­های ژئوشیمیایی، مواد منشاء این این سنگ­ها حاصل فرسایش، حمل و نقل و رسوبگذاری سنگ­های فلسیتی آذرین و گرانیتوئیدی تحول یافته هستند. میانگین اندیس­ شیمیایی دگرسانی  CIA و  اندیس­ شیمیایی هوازدگی    CIW علاوه بر نمودار دوبعدی Al/Na در برابر CIA برای سنگ مادر این شیست­های کوارتز-فلدسپاتی، بیانگر هوازدگی متوسط در زمان تشکیل منشا رسوبی آنها می­باشد. رسم نمودار  SiO2در برابر (Al2O3+K2O+Na2O) دیرین آب و هوای منطقه در زمان تشکیل این نهشته­ها را خشک  نشان می­دهد. بر اساس اندیس Mn*  و نسبت U/Th روشن می­شود که محیط رسوبگذاری در گذشته شرایط اکسیدان داشته است. داده­های ژئوشیمیایی جایگاه تکتونیکی حوضه رسوبی تشکیل سنگ مادر این سنگ­ها را در ارتباط با جزایر کمانی قاره­ای و حاشیه قاره­ای فعال آشکار می سازد.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در حدفاصل شهرهای داران و الیگودرز و نزدیکی روستای دره ساری در بخش‌های میانی پهنه ساختاری سنندج-سیرجان مجموعه‌ای از سنگ­های متاپلیتی با سن ژوراسیک تا کرتاسه آغازین رخنمون دارند که بر اساس شواهد صحرایی و بررسی‌های پتروگرافی شامل 5 دسته اسلیت، فیلیت، مسکویت بیوتیت شیست، گارنت شیست و استروتید شیست هستند. گارنت غنی از آلماندن، پلاژیوکلاز غنی از آلبیت، میکاهای سیاه از نوع آنیت و سیدروفیلیت، میکاهای س...

سنگ ‎نگاری و ژئوشیمی رسوبات میوسن در برش روشن‌کوه و کوه آسکی در گستره نیریز در بخش نزدیک به منشأ حوضه زاگرس برای بررسی خاستگاه این نهشته ‌ها شامل سنگ منشأ، جایگاه زمین‎ساختی و شرایط آب‌و‌هوای دیرینه انجام گرفته است. رخنمون رسوبات یادشده در گستره نیریز از سوی شمال خاور به گسل اصلی زاگرس و از جنوب باختر به پهنه افیولیت نیریز محدود می ‌شود و از حدود700 متر ماسه‌ سنگ، کنگلومرا و مارن سرخ و سبزرنگ ت...

پهنه برشی بلطاق در استان اصفهان و در 185 کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه بخشی از پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان است که تحت تأثیر دگرشکلی های شکل پذیر و شکنا-شکل پذیر قرار گرفته است. سنگ شناسی غالب آنها اسلیت، شیست (گارنت مسکویت شیست، مسکویت شیست غنی از کوارتز و بیوتیت مسکویت شیست)، آمفیبولیت، مرمر، متاولکانیت، آندزیت و توف است. در پهنه برشی بلطاق، چندین راندگی و دوپلکس...

مونزوگرانیت قیدو در جنوب‌شرق خمین، بخشی از مجموعه سنگی پهنه سنندج-سیرجان شمالی را تشکیل داده است. این توده در درون میکاشیست‌های ژوراسیک نفوذ کرده و سبب ایجاد هاله دگرگونی در اطراف خود شده است. آنکلاوهای میکروگرانولار فلسیک و نیز آنکلاوهای پرمیکا (سورمیکاسه) و رگه‌های آپلیتی و پگماتیت‌های تورمالین‌دار از جمله سنگ‌های مشاهده شده در منطقه است. فلدسپار پتاسیم (ارتوکلاز و میکروکلین)، پلاژیوکلاز اسید...

منطقه­ی مورد بررسی به عنوان بخشی از ساختار سنندج – سیرجان در شمال شرق معدن سنگ تزئینی ژان در شمال درود و در استان لرستان واقع شده است و بیشتر از سنگ های دگرگون دگرشکل شده تشکیل شده است. این سنگ­های دگرگون شامل سنگ های مرمر دگرشکل شده به همراه گرانیت گنایس میلونیتی و آمفیبولیت است و بافت اصلی این مرمرها، لیپیدوگرانوبلاستیک است، کانی شناسی مرمرها به ترتیب فراوانی کانی ها از کلسیت و میزان اندکی کو...

در‎ منطقه‎ بروجرد،‎ دایک‌های بازیک، با‎ روند‎ شمال‌خاوری- جنوبباختری، توده‌های گرانودیوریتی ژوراسیک میانی را قطع کرده‌اند. این دایک‌ها به رنگ‎ سبزتیره،‎ دانه‌ریز‎ تا‎ دانه‌متوسط هستند و بافت‎ افیتیک و ساب‎افیتیک‎ دارند. آمفیبول، پلاژیوکلاز و کانی‎های فرعی بیوتیت، آپاتیت، اسفن و ‌پرهنیت از کانی‎های اصلی سازنده این سنگ‌ها هستند. آمفیبول‏‌ها از نوع کلسیک و ترکیب آنها از منیزیوهورنبلند تا اکتینولیت...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود