توصیفی از معلم شدن من: خودمردم‌نگاری یک دانش‌آموختۀ دانشگاه فرهنگیان

نویسندگان

  • لیلا الماسی کارشناس‌ارشد مطالعات برنامۀدرسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
  • مهدی قنبری عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران؛

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بیان و تحلیل تجارب زیسته نویسندۀ اول از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان باروش خودمردم نگاری بود. روش: این پژوهش رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه دارد. منبع داده‌های پژوهش، تجارب و خاطرات یکی از دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه روایت‌نگاری تنظیم گردید. روایت‌های پژوهشگر کدگذاری شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آشنایی با حرفۀ معلمی از طریق خانواده، برخی معلمان، امنیت شغلی و معافیت از خدمت سربازی باعث شد سوژۀ مورد مطالعه به معلمی گرایش یابد. در بدو ورود، انتظاراتی که او از دانشگاه داشت برآورده نشد، زیرا دانشگاه دچار مشکلات آموزشی-رفاهی بود. باگذشت زمان و مرتفع‌شدن مشکلات، نگارنده نگرش مثبت‌تری نسبت به دانشگاه فرهنگیان پیدا کرد. او مسائل آموزشی-پژوهشی دوران تحصیل خود را ترکیبی از نقاط قوت‌ و ضعف‌ می‌داند و معتقد است کارورزی یکی از نقاط قوت دانشگاه است که با رفع پاره‌ای از نواقصش می‌تواند بهتر هم شود. به‌زعم او، غالباً روابط بین‌فردی مناسبی در دانشگاه حاکم بود ولی بعضاً برخی از نظرات مدرسان، دانشجویان را مکدر می‌کرد. افزون براین، نسبت به نامشخص بودن محل خدمتش، سنجه‌های فرم سازمان‌دهی و بی‌توجهی به گزینش انتقاداتی را وارد کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از این پژوهش بیان و تحلیل تجارب معلمی بنده از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان با روش خودکاوی روایتی بود.منبع داده های پژوهش، تجارب و خاطرات اینجانب؛ دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه ی روایت نگاری تنظیم گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد آشنایی با حرفه ی معلمی از طریق علاقه ی خود نویسنده نسبت به این حرفه، از طریق خانواده، برخی معلمان، امنیت شغلی و ... باعث شد تا اینجانب به معلمی گرایش...

پژوهش حاضر با هدف بر بررسی رابطه بین محیط فیزیکی با میزان یادگیری و شادکامی دانشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگیان با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه دانشجو معلم پسر دانشگاه فرهنگیان در شهر تهران تشکیل می‌دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 625 نفر می‌باشد که بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی ساده، 238 نفر به عنوان نمونه ...

هدف: این مقاله با هدف طراحی چارچوبی برای توسعه حرفه­ای مدرسان تربیت معلم تدوین شده ­است. در مورد توسعه حرفه­ای معلمان و اعضای هیات­علمی تحقیقات زیادی وجود دارد ولی در زمینه توسعه حرفه­ای مدرسان تربیت معلم تحقیقات چندانی در ایران صورت نگرفته­ است. در این مطالعه تلاش شده عوامل و مؤلفه­های مؤثر بر توسعه حرفه­ای مدرسان تربیت معلم شناسایی گردد. روش: این پژوهش از روش کیفی و با بهره­گیری از تئوری مفه...

چکیده: با ظهور پارادایم های جدید در نظام آموزشی، بر نیاز به فناوری اطلاعات در محیط های آموزش عالی تأکید می شود. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات در آموزش معلمان فکور مبتنی بر فاوا، این پژوهش به واکاوی نقش فناوری اطلاعات در آموزش معلم فکور و نقش دانشگاه فرهنگیان جهت کیفیت بخشی برنامه درسی فاوامحور دانشجو معلمان و ایجاد این بستر می پردازد. روش پژوهش، توصیفی از نوع مروری است که به شیوه ی کتابخانه ا...

دانشگاه و نظام آموزش عالی نقش حیاتی را در تربیت نیروی انسانی و تامین سرمایه انسانی ایفا می‌کند. دانشگاه فرهنگیان نیز به‌عنوان سازمانی نو پا و هدفمند در راستای تحقق برنامه راهبردی خود در افق چشم‌انداز 1404 خود به جذب و تربیت دانشجو معلمان اهتمام ورزید. هدف پژوهش حاضر، واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان برحسب تجارب زیسته دانشجو- معلمان است و در قالب یک طرح آمیخته انجام گرفته است. روش پژوهش آمیخته از ن...

هوش موفق ترکیبی از توانایی­های تحلیلی، خلاق و عملی است که به افراد برای سازگاری، انتخاب و تغییر محیط بمنظور رسیدن به اهداف خود در زندگی، با توجه به بافت فرهنگی–اجتماعی کمک می­کند. هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش هوش موفق بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی معلم در دانشجو معلمان پسر دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی امام جعفر صادق (ع) بهبهان است. به همین منظور، با استفاده از روش نمونه­گیر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود