تکثیر هم دمای وابسته به حلقه: یک روش نوین برای تکثیر DNA و RNA

نویسنده

  • الماسی, محمدامین دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
چکیده مقاله:

تشخیص بیماری یک امر حیاتی در تصمیم­گیری­های درمانی مناسب است. درگذشته، تشخیص براساس جداسازی و شناسایی عامل بیماری­زا بود که توسعه آزمون­های سرولوژیکی را در طول زمان درپی داشت. امروزه، آزمون­های مولکولی با حساسیت بالا مانند واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) و انواع آن، جایگزین روش­های تشخیصی قدیمی­تر شده­اند. مانع اصلی در استفاده از روش­های مبتنی بر PCR نیاز به ترموسایکلر است که سیستم تکثیر هم­دمایی مانند آزمون تکثیر هم­دمای به واسطه حلقه (LAMP) یک جایگزین خوب برای آن است. LAMP، به واسطه منحصربه فرد بودنش، تبدیل به یک ابزار تشخیص مولکولی قدرتمند در دنیا شده است. این روش جدید تکثیر ژن، اسیدنوکلئیک را با سرعت، حساسیت، اختصاصیت و کارایی بالا تکثیر می­کند. از ویژگی­های مهم LAMP، سادگی دستورالعمل و هزینه پایین انجام آن است. از برجسته­ترین ویژگی­های این روش، فعالیت آنزیم­های BST و BSM پلیمراز با خاصیت جایگزینی رشته است، که تکثیر ژن در نمونه­های فرآوری نشده را فراهم می­سازد. هزینه پایین و کاربردوستی در میان دیگر مزیت­های LAMP، آن را به یک ابزار تشخیصی ایده­آل برای حل مشکلات روش PCR و امثال آن تبدیل کرده است و امتیازات برجسته آن در پژوهش­های مختلف، منجر به تغییراتی در این روش شده است. تا امروز، انواعی از آزمون­های LAMP برای تشخیص تعداد زیادی از بیماری­ها از جمله بیماری­های باکتریایی، قارچی، ویروسی و انگلی توسعه یافته­اند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (AMV) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

ویروس موزاییک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AMV) در ایران که سبب بیماری در محصول یونجه (Medicago sativa) می‌ شود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیان علایم شناسایی تشخیص داده می‌شود. روش های متعددی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند که می توان به آزمون های سرولوژیک و روش‌های مولکولی اشاره کرد. آزمون نسخه برداری معکوس تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (revers transcription loop mediated isothermal amplific...

متن کامل

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (AMV) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

ویروس موزاییک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AMV) در ایران که سبب بیماری در محصول یونجه (Medicago sativa) می‌ شود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیان علایم شناسایی تشخیص داده می‌شود. روش های متعددی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند که می توان به آزمون های سرولوژیک و روش‌های مولکولی اشاره کرد. آزمون نسخه برداری معکوس تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (revers transcription loop mediated isothermal amplific...

متن کامل

ارزیابی آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه جهت تعیین جنسیت جنین در انسان

Background and purpose: In humans, SRY (sex-determining region of the Y chromosome) is the major gene for the sex determination which is found in normal XY males and rarely in XX males, and it is absent from normal XX females and from many XY females. There are several methods which can indicate a male genotype by amplification of SRY gene. The aim of this study was identification of the SRY ge...

متن کامل

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (amv) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

ویروس موزاییک یونجه (alfalfa mosaic virus, amv) در ایران که سبب بیماری در محصول یونجه (medicago sativa) می شود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیان علایم شناسایی تشخیص داده می شود. روش های متعددی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند که می توان به آزمون های سرولوژیک و روش های مولکولی اشاره کرد. آزمون نسخه برداری معکوس تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (revers transcription loop mediated isothermal amplifica...

متن کامل

تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمانس در بیماران ایدزی با روش تکثیر هم دمایی به واسطه حلقه (LAMP)

زمینه و هدف: کریپتوکوکوس نئوفورمنس بیشتر افراد دچار نقص سیستم ایمنی را درگیر می‌کند و مننژیت حالت شایع  بیماری می‌باشد. روش‌های متعددی برای تشخیص این عامل کشنده رایج است اما هیچ‌کدام از این روش‌ها، حساسیت، اختصاصیت و سرعت قابل قبولی را ندارند. LAMP یک روش مقرون به‌صرفه در عین حال بسیار سریع و حساس و سودمند به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. در این مطالعه سعی بر ...

متن کامل

تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمانس در بیماران ایدزی با روش تکثیر هم دمایی به واسطه حلقه (LAMP)

زمینه و هدف: کریپتوکوکوس نئوفورمنس بیشتر افراد دچار نقص سیستم ایمنی را درگیر می‌کند و مننژیت حالت شایع  بیماری می‌باشد. روش‌های متعددی برای تشخیص این عامل کشنده رایج است اما هیچ‌کدام از این روش‌ها، حساسیت، اختصاصیت و سرعت قابل قبولی را ندارند. LAMP یک روش مقرون به‌صرفه در عین حال بسیار سریع و حساس و سودمند به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. در این مطالعه سعی بر ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 2

صفحات  25- 36

تاریخ انتشار 2017-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023