حذف کادمیوم و سرب از محیط آبی با استفاده از سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes)

نویسندگان

  • فرخی, مهرداد
  • عبدالعلی زاده, سهیلا
چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی پتانسیل سنبلآبی در حذف فلزات سنگین کادمیوم و سرب در پاییز 1390 به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار در 3 تکرار در رشت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: آب شهر، کلرید کادمیوم 2 میلیگرم در لیتر، کلرید کادمیوم 4 میلیگرم در لیتر، کلرید سرب 4 میلیگرم در لیتر، کلرید سرب 8 میلیگرم در لیتر، کلرید کادمیوم ( 2میلیگرم در لیتر) + کلرید سرب ( 4 میلیگرم در لیتر) بود. شاخصهای رویشی گیاه (اندازه برگ و قطر بافت اسفنجی)، تعداد برگ، رشد نسبی، فاکتور غلظت زیستی و غلظت عناصر فلزی در بافتهای گیاهی مورد اندازهگیری قرار گرفت. برای اندازهگیری عناصر جذب شده توسط گیاه از روش پلاسمایی جفت شده استفاده گردید. نتایج نشان داد که این گیاه در شرایط مقادیر بالای کادمیوم و سرب (ICP) القایی به خوبی رشد میکند تا جایی که میزان رشد سنبلآبی در کلرید کادمیوم 2 میلیگرم در لیتر بیشتر از میزان رشد این گیاه در شرایط شاهد (آب شهر) بوده است. هرچند که با افزوده شدن هر دو فلز (سرب و کادمیوم) به محیط آبی، میزان رشد برگها کمتر از مقدار کادمیوم 2 میلیگرم در لیتر بود ولی باز هم آسیبدیدگی در گیاه دیده نمیشود و مقدار رشد تحت این تیمار نیز بیشتر از شاهد بوده است. این آزمایش نشان داد سنبلآبی قادر به جذب کلرید کادمیوم تا غلظت 4 میلیگرم در لیتر و کلرید سرب تا غلظت 8 میلیگرم در لیتر بوده است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی حذف نیترات از محیط آبی در فرایند گیاه پالایی توسط سنبل آبی (Eichhornia crassipes)

حفظ منابع آبی و حفاظت آنها از آلودگی از درجه اهمیت زیادی در چرخه طبیعی زندگی ما برخوردار است، نیترات به عنوان یکی از مهم ترین منابع آلودگی آب، تهدیدی جدی برای اکوسیستم های آبی محسوب می شود و با توجه به حلالیت بسیار بالای آن، خارج کردن آن از آب فرآیندی بسیار پرهزینه محسوب می شود، ارائه یک روش مطمئن که ضمن رفع آلودگی کم هزینه، سریع وآثار جنبی نامطلوب برای سلامت محیط نداشته باشد بسیار ضروری است، ه...

متن کامل

بررسی حذف نیترات از محیط آبی در فرایند گیاه پالایی توسط سنبل آبی (eichhornia crassipes)

حفظ منابع آبی و حفاظت آنها از آلودگی از درجه اهمیت زیادی در چرخه طبیعی زندگی ما برخوردار است، نیترات به عنوان یکی از مهم ترین منابع آلودگی آب، تهدیدی جدی برای اکوسیستم های آبی محسوب می شود و با توجه به حلالیت بسیار بالای آن، خارج کردن آن از آب فرآیندی بسیار پرهزینه محسوب می شود، ارائه یک روش مطمئن که ضمن رفع آلودگی کم هزینه، سریع وآثار جنبی نامطلوب برای سلامت محیط نداشته باشد بسیار ضروری است، ه...

متن کامل

حذف سرب و کادمیوم از محلول‌‌های آبی با استفاده از کانی‌‌های سپیولیت و زئولیت طبیعی ایران

در سال‌های اخیر سعی شده است که از مواد ارزان‌قیمت مختلف از جمله زئولیت و سپیولیت به منظور حذف عناصر سنگین از پساب‌ها و فاضلاب‌های صنعتی استفاده شود. روش جذب سطحی در مقایسه با سایر روش‌ها ارزان، سریع و ساده است. در این مطالعه توانایی 2 کانی سپیولیت یزد و زئولیت سمنان برای حذف کادمیوم و سرب از محلول‌های آبی بررسی شد. برای این منظور محلول‌های حاوی غلظت‌های 0، 50، 100، 200 ، 400 و 600 میلی‌گرم بر ل...

متن کامل

جذب زیستی فلزات سنگین کادمیوم و سرب از محیط های آبی با استفاده از جلبک اسپیروژیر

این پژوهش بکارگیری جلبک اسپیروژیر و بررسی عملکرد آن در جهت حذف فلزات سنگین کادمیوم و سرب از محیط‌های آبی می باشد. در این پژوهش طرح آزمایش به صورت یک عامل در زمان در نظر گرفته شد. تاثیر pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه کادمیوم و سرب بر میزان جذب مورد بررسی و مقادیر بهینه این پارامتر‌ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که 3 گرم در لیتر جلبک اسپیروژیر می تواند 5/83 درصد کادمیوم را در مدت زمان 30 ...

متن کامل

بررسی بازده حذف فلزات سرب و کادمیوم توسط گرانول مرجان آهکی از محیط آبی

زمینه و هدف : با توجه به استفاده روز افزون از فرایند جذب سطحی در حذف آلاینده های محیط زیست، انتخاب یک ماده مناسب از جنبه های فنی و اقتصادی بعنوان جاذب یکی از دغدغه های محققان این رشته بوده است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کارایی گرانول مرجان آهکی در حذف فلزات کادمیوم و سرب از محیط آبی می باشد. روش : در این تحقیق که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفته است، ابتدا  طی مراحل متعددی گرانول مرجان آه...

متن کامل

حذف بیولوژیکی فلز سرب از محیط های آبی با استفاده از جاذب های زیستی ارزان قیمت

سابقه و هدف: سرب به عنوان یکی از فلزات سنگین خطرناک با اثرات سمی طولانی مدت بر سلامت انسان و هم چنین محیط زیست شناخته شده است. در تحقیق حاضر، ظرفیت جذب زیستی تفاله چای در محیط آبی حاوی یون های سرب مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین، تاثیر فاکتورهای مهم در جذب زیستی مانند pH، غلظت اولیه یون های سرب و زمان تماس آزمایش شد. به منظور ارزیابی ظرفیت جذب تفاله چای، نتایج آزمایشگاهی جذب زیستی سرب با استفاده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  5- 14

تاریخ انتشار 2014-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023