خوانش پس‌کنشانه هایکو نزد فیلیپ ژاکوته و احمد شاملو

نویسندگان

  • Ibrahim SALIMI KOUCHI Maître assistant Université d’Ispahan
  • Mina ALAEI Doctorante Université Shahid Beheshti
چکیده مقاله:

رویکردهای تحلیلی و نظریه‌های جدید ادبی التفات ویژه­ای به سهم خواننده در دریافت، درک و تفسیر اثر دارند. خوانش کارآمد، سازنده، فعال و مطابق با آرمان نویسنده، به نوبه­ی خود زاینده­ی متن­های دیگری خواهد شد. از این منظر، در وهلۀ اول هر نویسنده یک خواننده است و در متون خود، تجربه‌ای دور یا نزدیک از خوانده‌های خود را ارائه می‌کند. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که متونِ نگاشته شده توسط وی در ساحت فرم و معنا تحت تأثیر خوانش‌های پیشین او باشند. مطالعه‌ی تطبیقی پیش رو سعی دارد با تکیه بر چنین پیش‌فرض‌ها و رهیافت­هایی، خوانش پس­کنشانه­ی فیلیپ ژاکوته و احمد شاملو از هایکوی ژاپنی را مورد بررسی قرار دهد. در واقع مقاله­ی حاضر در صدد تبیین این موضوع است که چگونه درونمایه­ها و ساختار این سبک شعری بر فرم، محتوا، بن­مایه و حتی عناوین آثار این دو شاعر اثر گذاشته و آن­ها بسیاری از مختصات هایکو را حتی در اشعار بلند خویش به کار گرفته­اند.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نوشتار اندوه در اشعار فیلیپ ژاکوته

در این مقاله به مطالعه و بررسی درون مایه ی مرگ در آثار فیلیپ ژاکوته می پردازیم. شاعری که از اولین نوشته ها و سروده هایش میتوان به حساسیت وی نسبت به رنج انسان و مرگ پی برد. نوشته های ژاکوته علی رغم ظاهر ساده اش، سؤالات مبهم بسیاری را در ذهن خواننده مطرح می کند زیرا شاعر به دنبال آن است که آنچه را کلام از بیان آن ناتوان است، در شعر خود بگنجاند. جهان هستی وزندگی انسان از دیدگاه ژاکوته همچون معما ا...

متن کامل

خوانش شعر «حکایت» اثر احمد شاملو با رویکرد شعرشناسی شناختی

نظریة شعرشناسی شناختی نظریه ای دربارة ادبیات ارائه می دهد که بر زبان متون ادبی و نوع چیدمان واحدهای زبانی مبتنی است و همچنین، بر شگردهای زبان شناسی شناختی ازجمله استدلال قیاسی استوار است. بر اساس چارچوب نظری مارگریت فریمن (2000)، هر متن دارای سه سطح نگاشت ویژگی، نگاشت رابطه ای و نگاشت نظام است. در سطح اول، دریافت شباهت میان اشیاء بررسی می شود. در سطح دوم، روابط میان اشیاء واکاوی می شود و در سطح...

متن کامل

والت ویتمن و احمد شاملو

چکیده والت ویتمن و احمد شاملو هر دو از شاعران مدرن و نوگرا هستند که مشترکاتی در شعر آنان از نظر فرم و محتوا دیده می¬شود. مضامین مشترک شعری همچون طبیعت¬گرایی، انسان¬گرایی، اهمیت دادن به مسائل سیاسی- اجتماعی و توجه به جسم در کنار روح و جان در آثار هر دو مشهود است. از نظر سبک شعری نیز هر دو به رهایی از قید و بند قافیه و به کارگیری کلام آهنگین و گشایش راه جدیدی در شعر معتقدند. شاملو همچون ویتمن، ...

متن کامل

والت ویتمن و احمد شاملو

چکیده والت ویتمن و احمد شاملو هر دو از شاعران مدرن و نوگرا هستند که مشترکاتی در شعر آنان از نظر فرم و محتوا دیده می¬شود. مضامین مشترک شعری همچون طبیعت¬گرایی، انسان¬گرایی، اهمیت دادن به مسائل سیاسی- اجتماعی و توجه به جسم در کنار روح و جان در آثار هر دو مشهود است. از نظر سبک شعری نیز هر دو به رهایی از قید و بند قافیه و به کارگیری کلام آهنگین و گشایش راه جدیدی در شعر معتقدند. شاملو همچون ویتمن، ...

متن کامل

تحلیل عنوان‌های اشعار احمد شاملو

بررسی عنوان‌های شعری می‌تواند راهی باشد برای تحلیل بهتر شعر و اندیشۀ شاعران. در این جستار به بررسی آماری و تحلیلی عنوان‌های شعری احمد شاملو پرداختیم. پرسش اصلی مقاله این است که روش شاملو در انتخاب عنوان‌ها چیست و از این عنوان‌ها چه بهره‌ای برده است؟ به همین منظور، تمام عنوان‌ها از جهات مختلف واژگانی، زبانی و معنایی مورد تحلیل قرار گرفت و روابط میان این عنوان‌ها با محتوای شعر بررسی شد. در این مق...

متن کامل

خوانش مارکیستی روانشناختی آثار منتخب فیلیپ راث

جمع گرایی همه جانبه که با شروع پسامدرن جان گرفت، صفحه جدیدی در حوزه علوم انسانی باز کرده است. با این وجود، پایه های این تغییر عظیم را می توان در اواخر قرن 19 در فلسفه پیشگامانه نیچه، مارکس و فروید یافت. با در نظر گرفتن جمع گرایی پسامدرن، از بین رفتن مفاهیمی چون دال و مد لول ، و رابطه این دو ، و همچنین انقلاب جنسی دهه 60 میلادی همزمان با شکل گیری پسامدرن می توان گفت نظریه ژیژک تحت عنوان "نشان دا...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 20

صفحات  64- 81

تاریخ انتشار 2014-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023