درمان زخمهای ساق پا با عصاره سانتلاماداگاسکارین سیس

نویسندگان

  • ملکی, محمد علی
  • رواقی, مهرداد
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ساق پا در زنان ورزشکار با و بدون درد ساق پا

Abstract Objective: One of the most common injuries caused by over use is Shin splint or leg pain that occurs in the anterior lower leg during running. The aim of this study was to evaluate the Electromyograph of the leg muscles and also the associated of that with shin splint. Materials & Methods : from students of Physical Education majors , 17 people with Shin splint with average height an...

متن کامل

درمان شکستگی با زخم باز ساق پا به روش Flexible Medullary Nailing

سابقه و هدف: شکستگی درشت نی، یکی از شایعترین شکستگی های استخوان بلند در بدن است. درمان شکستگی های با زخم باز به صورت اولیه، همیشه موجب نگرانی جراحان بوده است. این مطالعه به منظور بررسی نتایج درمانی استفاده(Flexible Medullary Nails, (FMN در بیماران با شکستگی با زخم باز درشت نی انجام شده است.مواد و روشها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر روی 44 بیمار مبتلا به شکستگی با زخم باز ساق پا درمان شده به رو...

متن کامل

روش جدید برای بلند کردن ساق پا

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره None

صفحات  1003- 1014

تاریخ انتشار 1959-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021