روش لاگرانژی تکمیل‌شده و کاربردهای آن در پردازش سیگنال

نویسنده

چکیده

در ریاضیات، علوم کامپیوتر و اقتصاد، بهینه‌سازی به انتخاب عناصر بهینه از یک مجموعه از عناصر قابل دستیابی می‌پردازد؛ به عبارت دیگر، به دنبال یافتن بهترین مقدار قابل دستیابی از یک تابع هدف تعریف شده بر یک دامنه معین از مقادیر است. الگوریتم‌های بسیاری برای این هدف وجود دارند‎.در این مقاله روش لاگرانژی تکمیل‌شده را که الگوریتمی برای حل مسائل بهینه‌سازی مقید است‏، بررسی می‌کنیم و سپس آن را با روش جریمه مقایسه می‌کنیم. ابتدا به بررسی این روش می‌پردازیم و نرم‌افزارهایی را که از این روش استفاده می‌کنند‏، معرفی می‌نماییم و در آخر روش‌های نویززدایی تغییرات کلی و سنجش فشرده را به عنوان کاربردی از روش لاگرانژی تکمیل‌شده معرفی می‌نماییم که در پردازش سیگنال استفاده می‌شوند. روش نویززدایی تغییرات کلی دارای مزایایی نسبت به تکنیک‌های ساده‌ی حذف نویز می‌باشد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. هم‌چنین برخی کاربردهای روش سنجش فشرده در صنعت و فناوری را بیان می‌نماییم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در ریاضیات، علوم کامپیوتر و اقتصاد، بهینه سازی به انتخاب عناصر بهینه از یک مجموعه از عناصر قابل دستیابی می پردازد؛ به عبارت دیگر، به دنبال یافتن بهترین مقدار قابل دستیابی از یک تابع هدف تعریف شده بر یک دامنه معین از مقادیر است. الگوریتم های بسیاری برای این هدف وجود دارند‎.در این مقاله روش لاگرانژی تکمیل شده را که الگوریتمی برای حل مسائل بهینه سازی مقید است‏، بررسی می کنیم و سپس آن را با روش جری...

اطلاعات مفید در انواع سیگنالهای مختلف اغلب توسط نقاط تکین آنها مانند لبه ها و قله ها حمل میشوند. مثالهایی از این سیگنالها شامل سیگنالهای رادار، سیگنالهای دیجیتال مخابراتی، سیگنالهای حیاتی (مثلا ECG و EEG و تصاویر پزشکی) میباشند. بنابر این یافتن موقعیت و محل این نقاط تکین یکی از مسائل اولیه مهم و مشترک در اغلب زمینه های پردازش سیگنال و تصویر محسوب میشود. در این مقاله روشی چند مقیاسی1 برای پردازش...

هدف این مقاله تعیین جنس و ضخامت جاروبک پتانسیومتر موتور XU7 و حل مشکل عدم کارکرد مناسب آن است. مقدار نیروی تماسی پتاسیومتر یک پارامتر مهم در طراحی پتانسیومتر­ها است. از اینرو ابتدا تحلیل استاتیکی با استفاده از جنس­های مختلف انجام می­شود تا جنس و ضخامت مناسب جاروبک به گونه­ای تعیین شود که بتواند نیروی مورد نظر را تامین کند. سپس برای تایید نتایج، از یک روش آزمایشگاهی استفاده می­شود. با استفاده از...

اطلاعات مفید در انواع سیگنالهای مختلف اغلب توسط نقاط تکین آنها مانند لبه ها و قله ها حمل میشوند. مثالهایی از این سیگنالها شامل سیگنالهای رادار، سیگنالهای دیجیتال مخابراتی، سیگنالهای حیاتی (مثلا ecg و eeg و تصاویر پزشکی) میباشند. بنابر این یافتن موقعیت و محل این نقاط تکین یکی از مسائل اولیه مهم و مشترک در اغلب زمینه های پردازش سیگنال و تصویر محسوب میشود. در این مقاله روشی چند مقیاسی1 برای پردازش...

تحقیقات نشان می دهد که اعمال انسان نتیجه عملکرد نورونی داخل مغز وی است. بازخورد این عملکرد بصورت سیگنال ساطع شده از سطح جمجمه قابل دریافت و پردازش است. دریافت و ثبت سیگنال های مغزی توسط دستگاه eeg قابل انجام است. محققان از شیوه های گوناگونی در راستای اخذ و پیش پردازش سیگنال، استخراج و کاهش ویژگی و انواع طبقه بندی کننده ها در پژوهش های مختلف استفاده کرده اند. با توجه به مطالعات جمع آوری شده از پ...

According to the researches, it turns out that human's activities are the results of the internal-neural activities of their brain. The reflection of such activities which are propagated throughout the scalp can then be acquired and processed. In this regard, brain signals can be acquired and recorded by EEG (Electroencephalography). Researchers have applied different technqiues for acquiring, ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود