× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

روش لاگرانژی تکمیل‌شده و کاربردهای آن در پردازش سیگنال

نویسنده

چکیده

در ریاضیات، علوم کامپیوتر و اقتصاد، بهینه‌سازی به انتخاب عناصر بهینه از یک مجموعه از عناصر قابل دستیابی می‌پردازد؛ به عبارت دیگر، به دنبال یافتن بهترین مقدار قابل دستیابی از یک تابع هدف تعریف شده بر یک دامنه معین از مقادیر است. الگوریتم‌های بسیاری برای این هدف وجود دارند‎.در این مقاله روش لاگرانژی تکمیل‌شده را که الگوریتمی برای حل مسائل بهینه‌سازی مقید است‏، بررسی می‌کنیم و سپس آن را با روش جریمه مقایسه می‌کنیم. ابتدا به بررسی این روش می‌پردازیم و نرم‌افزارهایی را که از این روش استفاده می‌کنند‏، معرفی می‌نماییم و در آخر روش‌های نویززدایی تغییرات کلی و سنجش فشرده را به عنوان کاربردی از روش لاگرانژی تکمیل‌شده معرفی می‌نماییم که در پردازش سیگنال استفاده می‌شوند. روش نویززدایی تغییرات کلی دارای مزایایی نسبت به تکنیک‌های ساده‌ی حذف نویز می‌باشد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. هم‌چنین برخی کاربردهای روش سنجش فشرده در صنعت و فناوری را بیان می‌نماییم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در ریاضیات، علوم کامپیوتر و اقتصاد، بهینه سازی به انتخاب عناصر بهینه از یک مجموعه از عناصر قابل دستیابی می پردازد؛ به عبارت دیگر، به دنبال یافتن بهترین مقدار قابل دستیابی از یک تابع هدف تعریف شده بر یک دامنه معین از مقادیر است. الگوریتم های بسیاری برای این هدف وجود دارند‎.در این مقاله روش لاگرانژی تکمیل شده را که الگوریتمی برای حل مسائل بهینه سازی مقید است‏، بررسی می کنیم و سپس آن را با روش جری...

هدف این مقاله تعیین جنس و ضخامت جاروبک پتانسیومتر موتور XU7 و حل مشکل عدم کارکرد مناسب آن است. مقدار نیروی تماسی پتاسیومتر یک پارامتر مهم در طراحی پتانسیومتر­ها است. از اینرو ابتدا تحلیل استاتیکی با استفاده از جنس­های مختلف انجام می­شود تا جنس و ضخامت مناسب جاروبک به گونه­ای تعیین شود که بتواند نیروی مورد نظر را تامین کند. سپس برای تایید نتایج، از یک روش آزمایشگاهی استفاده می­شود. با استفاده از...

موجک‌ها ابزاری قوی برای تجزیه، تحلیل و پردازش سیگنال‌های دیجیتال هستند. تبدیل موجک، نمایش دامنه-زمان یک سیگنال را در قالب ضرایب موجک به نمایش فرکانس-زمان تبدیل می کند. ضرایب موجک می توانند در قالب یک روش وابسته به فرکانس برای دستیابی به اثرات پردازش‌های گوناگون سیگنال، به کار گرفته شوند و همچنین تبدیل موجک معکوس، ضرایب موجک بدست آمده را به نمایش دامنه-زمان به منظور دست یابی به یک سیگنال اصلاح ش...

اطلاعات مفید در انواع سیگنالهای مختلف اغلب توسط نقاط تکین آنها مانند لبه ها و قله ها حمل میشوند. مثالهایی از این سیگنالها شامل سیگنالهای رادار، سیگنالهای دیجیتال مخابراتی، سیگنالهای حیاتی (مثلا ECG و EEG و تصاویر پزشکی) میباشند. بنابر این یافتن موقعیت و محل این نقاط تکین یکی از مسائل اولیه مهم و مشترک در اغلب زمینه های پردازش سیگنال و تصویر محسوب میشود. در این مقاله روشی چند مقیاسی1 برای پردازش...

شکل‌دهی پرتو یکی از مهم‌ترین بلوک‌های پردازش سیگنال آرایه‌ای در سونار می‌باشد که به دلیل ماهیت محیط و شرایط کاری، نیازمند بهره‌گیری از روش‌های وفقی و مقاوم است تا بتواند مشخصات مناسبی در خروجی شکل‌دهنده پرتو ارائه دهد. در مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل آخرین روش‌های شکل‌دهی پرتو وفقی و مقاوم مانند روش‌های تغییر ماتریس کوواریانس بهبودیافته، پرداخته شده و در نهایت به کمک شبیه‌سازی در سناریوهای متفا...

اطلاعات مفید در انواع سیگنالهای مختلف اغلب توسط نقاط تکین آنها مانند لبه ها و قله ها حمل میشوند. مثالهایی از این سیگنالها شامل سیگنالهای رادار، سیگنالهای دیجیتال مخابراتی، سیگنالهای حیاتی (مثلا ecg و eeg و تصاویر پزشکی) میباشند. بنابر این یافتن موقعیت و محل این نقاط تکین یکی از مسائل اولیه مهم و مشترک در اغلب زمینه های پردازش سیگنال و تصویر محسوب میشود. در این مقاله روشی چند مقیاسی1 برای پردازش...