ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

نویسندگان

  • اسداله اکرم
  • عباس مهدی نیا
  • محمد حسین سعیدی راد
چکیده مقاله:

ایران با تولید سالیانه9/127 تن زعفران خشک به عنوان اولین تولیدکننده و صادر کننده زعفران جهان به شمار می آید . قسمت اعظم این تولید مربوط به استان خراسان با عملکرد 8/4 کیلوگرم در هکتار است . کاشت پیاز زعفران در ایران همانند س ایر نقاط جهان به طریقه سنتی و با دست انجام می گیرد . کاشت سنتی پیازها علاوه بر صرف وقت و نیروی کار زیاد، عملیات برداشت ماشینی را با مشکل مواجه می کند، لذا طراحی و ساخت یک دستگاه پیازکار دو ردیفه زعفران بوده که توانایی کاشت پیازهای زعفران را با فاصله 7 تا 15 سانتی متر از یکدیگر، در ردیف هایی با فاصله 20 و با عمق 15 سانتی متر را دارا باشد‘ بدون اینکه به پیازهای زعفران صدمه ای وارد کند . در این تحقیق ابتدا چهار خصوصیت فیزیکی پیازهای زعفران شامل شکل و اندازه، جرم مخصوص حقیقی، جرم مخصوص ظاهری توده پیازها و زاویه اصطکاک پیازها با سطح فلز مخزن اندازه گیری شدند . سپس طرح های مختلفی از انواع غده کارها مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت و موزع تسمه نقاله ای پیاله دار انتخاب گردید . آنگاه با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش شکل و اندازه پیازها، پیاله مناسب طراحی و ساخته شد . در کارنده ساخته شده، چهار ردیف پیاله به صورت یک در میان بر روی تسمه نقاله نصب گردید که هر پیاله یک پیاز را از داخل مخزن برمی دارد . در انتهای مسیر، پیازهای هر دو ردیف از پیاله ها در داخل یک شیار ایجاد شده توسط شیاربازکن می افتند . در پایان دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. از لحاظ درصد شکستکی پیازها هیچگونه شکستی در پیازهای خارج شده از لوله سقوط مشاهده نگردید . از نظر دقت در تامین فاصله مناسب بین پ ی ازها، یکنواختی توزیع پیاز حول فاصله تنظیم شد 77/0 ویکنواختی توزیع پیاز حول میانگین فاصله های بدست آمده 85/0 بدست آمد. همچنین ظرفیت مزرعه ای دستگاه با سرعت پیشروی 3 کیلومتر بر ساعت ‘12/0 هکتار در ساعت بود. آزمایش تاثیر سرعت پیشروی بر دقت موزع نشان داد که با افزایش سرعت پیشروی به میزان 25/0 تعداد پیازها درهر متر 2/14% کاهش یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز

حذف برگ پیاز یکی از مراحل برداشت این محصول است که به صورت دستی یا با استفاده از ماشین‌های سرزن صورت می‌گیرد.  سرزن غلتکی از جمله ماشین‌های حذف برگ پیاز است که از غلتک‌های مرتب کننده و مکانیزم برش برگ تشکیل شده است.  عواملی نظیر سرعت چرخشی و فاصلۀ غلتک‌ها و نیز مکانیزم مناسب قطع برگ، نقشی مهم در عملکرد کاری این دستگاه دارد.  در این تحقیق نمونه­ای از دستگاه سرزن غلتکی ساخته و تأثیر دو عامل سرعت چ...

متن کامل

طراحی، ساخت و ارزیابی کارنده دستی اتوماتیک

قسمت اعظمی از زمین¬های زراعی در ایران داری مساحت زیر دو هکتار می‏باشند و محصولات بسیاری مانند نخود، لوبیا، باقلا، هندوانه، خیار و غیره در این مزارع کوچک کشت می‏شوند. اما کشت مکانیزه به خاطر کوچک بودن مزارع و گران بودن ردیف¬کارها معمولاً امکان پذیر نیست. با توجه به این موضوع و اهمیت زیاد زمین¬های کشاورزی کوچک در اقتصاد بسیاری از خانواده¬ها، یک دستگاه کارنده دستی، طراحی، ساخته و ارزیابی شد. در جهت...

15 صفحه اول

ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز

حذف برگ پیاز یکی از مراحل برداشت این محصول است که به صورت دستی یا با استفاده از ماشین های سرزن صورت می گیرد.  سرزن غلتکی از جمله ماشین های حذف برگ پیاز است که از غلتک های مرتب کننده و مکانیزم برش برگ تشکیل شده است.  عواملی نظیر سرعت چرخشی و فاصلۀ غلتک ها و نیز مکانیزم مناسب قطع برگ، نقشی مهم در عملکرد کاری این دستگاه دارد.  در این تحقیق نمونه­ای از دستگاه سرزن غلتکی ساخته و تأثیر دو عامل سرعت چ...

متن کامل

طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای کارنده پنوماتیک کشت مخلوط آفتاب‌گردان و چغندرقند

یکی از مشکلات اصلی در کشت مخلوط، کمبود ماشین آلات مناسب است. در این تحقیق یک کارنده حفره‌ساز پنوماتیکی کشت آفتاب‌گردان جهت بکارگیری در کشت مخلوط با چغندرقند طراحی و ارزیابی شد. کارنده پنوماتیکی حفره ساز آفتاب‌گردان شامل شاسی، واحد حفره‌ساز پنوماتیکی و واحد انتقال بذر می‌باشد. یکی از واحدهای کارنده پنوماتیک ساخت شرکت تراشکده کرج از روی تیرک افزار باز و بجای آن یک واحد کارنده حفره‌ساز پنوماتیکی س...

متن کامل

طراحی، ساخت و بهینه‌سازی دستگاه اندازه بند پیاز زعفران از نوع استوانه دوار

ایران با تولید بیش از 90% زعفران دنیا بزرگترین تولید کننده این محصول به شمار می‌رود. تکثیر این گیاه به دلیل عقیم بودن، توسط کاشت پیازهای آن امکان پذیر است. یکی از مشکلات اساسی تولید زعفران، افت شدید عملکرد به دلیل کاشت پیازهای کوچک است. در این تحقیق دستگاه جدیدی برای اندازه‌بندی پیاز‌های زعفران طراحی و ساخته شده است. دستگاه مورد نظر عبارت است از استوانه ‌دواری که در تمام مساحت جانبی آن از شیاره...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023