سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی

نویسندگان

  • فرشته قشقایی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

زندگی در دهکده ی جهانی با سرعت روزافزون ارتباطات و وابستگی کشورها به هم به اشکال مختلف موجب مواجه شدن انسانها با مشکلات عدیده ای می شود که سازمانها و نهادهای موجود از عهده ی حل آنها بر نخواهند آمد. سازمان های جامعه مدنی در دو دهه ی اخیر نقش بسیار ارزنده ای در نظام حکومتی و حل مشکلات اجتماعی پیدا کرده اند. این سازمان ها برای حفظ نقش و مشروعیت خود در جامعه، با تقویت مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از کجروی های موجود در جامعه کوشیده اند پاسخگوی ذی نفعان خود باشند. حال باید دید اصولا پاسخگویی چیست؟ پاسخگویی به چه کسانی؟ چگونه؟ صورت می پذیرد. این پرسشها در سازمان های غیر دولتی از اهمیت برخوردار بوده و اندیشمندان و پژوهشگران در پی یافتن پاسخ های آنها هستند. این مقاله مقدمه ایست برای یافتن جواب هائی جهت چالش هایی که سازمان های غیر دولتی با آن مواجه هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سازمان های غیر دولتی کارآ فرین

در ابن مفاله کوشش گردیده تا ضمن تشریح جایگاه سازمان های غبر دولتی و مشخصه های آن، چالشهایی که امروزه این نوع سازمان ها در فرآیند توسعهء پایدار با آن مواجه هستند مورد بررسی فرار گیرد سازمان های غیر دولتی برای.توانمند سازی خود حهت مقابله با جالشهای مورد بررسی ناچارند ظرفیتهای درو نی خود را افزأیش دهند از آنجا که رویکرد کارآفرینی به عنوان راهکار اساسی مورد توجه سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی د...

متن کامل

رابطه دولت و سازمان های غیر دولتی زنان در ایران

رشد کمی سازمان‏های غیر دولتی زنان در دهه 1370 خورشیدی، پدیده‏ای است که رابطه دولت و این سازمان‏ها را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به تأکید قانون اساسی، برنامه‏های توسعه، گروه‏های سیاسی و اجتماعی و نخبگان فکری جامعه بر اهمیت موضوع، رشد کمی این سازمان‏ها، دلالت بر گسترش کیفی سازمان‏های غیردولتی ندارد. بررسی آسیب شناسانه این رابطه بر چهار محور همکاری، تعارض، تکمیل و تخاصم، ظرفیت و امکان توانمن...

متن کامل

سازمان های غیر دولتی: تعاریف و طبقه بندیها

به باور صاحبنظران، برنامه های توسعه ی ملی و محلی بدون مشارکت مردمی موفقیت آمیز نخواهند شد. تجارب جهانی نشان می دهند سازمان های غیر دولتی توانسته اند نقش مهمی در بسیج اقشار مختلف، بویژه سطوح پایین و متوسط جامعه، ایفا کنند. از این رو در سالهای اخیر پدیده سازمان های غیر دولتی و نقشی که در توسعه ی مشارکت ایفا می کنند با آب و تاب بشتری در محافل برنامه ریزی و دانشگاهی کشور ما مطرح شده است. نظر به اهم...

متن کامل

بررسی چالش های پیاده سازی BPR(مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار) در سازمان های دولتی ایران

BPR روشی است برای بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه ‌بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می‌رسد. مزایای استفاده از BPR در بخش خصوصی کاملاً شناخته شده است، اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش دولتی واینکه چه ‌طور می‌توان آن‌ را در ادارات دولتی پیاده کرد، صورت گرفته است...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 49

صفحات  25- 38

تاریخ انتشار 2006-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023