× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سلول درمانی در بازسازی دیسک بین مهره‌ای: مقاله مروری

نویسندگان

  • شیخ‌حسن, محسن آزمایشگاه سلول‌های بنیادی، جهاد دانشگاهی استان قم، قم، اﻳﺮان.
  • غیاثی, مهدیه گروه فارموکولوژی، مرکز تحقیقات دارویی رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، اﻳﺮان. شرکت آوای مهدسلول ایرانیان، مرکز توسعه فن‌آوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
  • نیکبخت, محسن مرکز تحقیقات هماتولوژی-انکولوژی و پیوند سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان شریعتی، تهران، ایران.

چکیده

Intervertebral disks (IVD) acts as shock absorber between each of the vertebrae in the spinal column by keeping the vertebrae separated when the shock caused by the action. They also serve to protect the nerves that run down the middle of the spine and intervertebral disks. The disks are made of fibrocartilaginous material. The outside of the disk is made of a strong material called the annulus fibrosus. Inside this protective covering is a jelly-like substance known as mucoprotein gel. This interior is known as the nucleus pulposus. The nucleus pulposus consists of large vacuolated notochord cells, small chondrocyte-like cells, collagen fibrils, and aggrecan, a proteoglycan that aggregates by binding to hyaluronan. Attached to each aggrecan molecule are glycosaminoglycan (GAG) chains of chondroitin sulfate and keratan sulfate. Intervertebral disks degeneration is frequently associated with low back and neck pain, which accounts as a disability. Despite the known outcomes of the Intervertebral disks degeneration cascade, the treatment of IVD degeneration is limited in that available conservative and surgical treatments do not reverse the pathology or restore the IVD tissue. Regenerative medicine for IVD degeneration, by injection of Intervertebral disks cells, chondrocytes or stem cells, has been extensively studied in the past decade in various animal models of induced IVD degeneration, and has progressed to clinical trials in the treatment of various spinal disease. Despite preliminary results showing positive effects of cell-injection strategies for IVD regeneration, detailed basic research on Intervertebral disks cells and their niche demonstrates that transplanted cells are unable to survive and adapt in the avascular niche of the IVD. For this therapeutic strategy to succeed, the indications for its use and the patients who would benefit need to be better defined. To surmount these obstacles, the solution will be identified only by focused research, both in the laboratory and in the clinic. In present paper, the potential utilization of different adult stem cells for intervertebral disc regeneration has been reported. Bone marrow mesenchymal stem cells, adipose tissue derived stem cells, synovial stem cells and committed IVD cells have been studied for this purpose either in vitro or in vivo.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تخریب دیسک بین مهره ای بیشتر با درد کمر و گردن همراه است که به عنوان یک نوع معلولیت از آن یاد می شود. با وجود اینکه نتایج شناخته شده ای از فرآیند آبشاری تخریب دیسک بین مهره ای موجود است، اما درمان این بیماری هنوز به عمل های جراحی و روش های پیشگیرانه ای محدود شده است که قابلیت معکوس زایی بیماری و یا حفظ و بازگرداندن بافت دیسک بین مهره ای را ندارند. در طول دهه گذشته، طب ترمیمی با استفاده از تزریق...

Intervertebral disc degeneration (IDD) is a prevalent disease that usually starts from the third decade of life and it is considered as one of the reasons contributing to social and economic problems. The results of several studies have shown that platelet-rich plasma (PRP) has the ability to stimulate cell growth and proliferation of extracellular matrix. However, studies for IDD have so far m...

در برخی از مطالعات پیشین تاثیر فشار بر سلول های دیسک بین مهره ای (IVD) در شرایط مختلف بارگذاری دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود این، در بسیاری از این مطالعات فشار هیدروستاتیک در مقادیر پایین استفاده شده و مطالعات کمی تاثیر اعمال فشار بالا را با فرکانس های مختلف بر سلول های IVD گزارش نموده اند. در این پژوهش و در ادامه این مطالعات، به منظور بررسی فرضیه وابستگی تحریک سنتز کلاژن در این گ...

مقدمه: مالتیپل اسکلروز یک بیماری خود ایمنی سیستم عصبی مرکزی است که موجب دمیلینه شدن و آسیب به آکسون می شود. روش‌های درمانی متفاوتی از جمله: تجویز اینترفرون β، گلاتیرامراستات، ناتالیزوماب فینگولیمود و سایر عوامل تعدیل‌کننده سیستم ایمنی برای مالتیپل اسکلروز وجود دارد. در حال حاضر درمان پذیرفته شده برای مالتیپل اسکلروز در درجه اول کاهش التهاب سیستم عصبی مرکزی است. به طور قابل توجهی چالش حل نشده در...

در بیماری هایی چون دژنراسیون ماکولا وابسته به سن (amd یا age-related macular degeneration)، رتینیت پیگمنتوزا (rp یا retinitis pigmentosa) و ... با از بین رفتن سلول های شبکیه، دید مرکزی شبکیه از بین می رود. تاکنون راهی به منظور جایگزینی کل چشم یافت نشده است، اما جایگزینی سلول های شبکیه موفقیت هایی را در جانوران داشته است، با این که این راه کار هنوز درمان قطعی را در انسان ایجاد نکرده است. به منظو...

ضایعه نخاعی شرایط تخریبی‏ای است که هزینه‏های زیادی را بر بیمار و جامعه او تحمیل می‏کند و متأسفانه تاکنون هیچ درمان مؤثری برای بیماری‏های سیستم عصبی و بالاخص ضایعات نخاعی ارائه نشده است. پیوند سلول‏های بنیادی یک استراتژی امیدوارکننده است که البته هنوز در ابتدای راه بوده و آزمایشات و کارآزمائی‏های بالینی بسیاری قبل از رسیدن آن به کلینیک باید به انجام و تایید مجامع پزشکی برسد. تحقیقات در زمینه بیو...