سناریوهای نفوذ نرم دشمن در نیروهای مسلح مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری

نویسنده

چکیده

آمریکایی‌ها پس از ناکامی­های مکرر در پروژه «براندازی» به دنبال «استحاله» و «نفوذ» بر جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های تصمیم­گیر، تصمیم‌ساز و امنیتی مثل نیروهای مسلح برآمدند. ازاین‌رو این پژوهش با هدف تبیین سناریوهای نفوذ نرم دشمن در کارکنان سازمان‌های نظامی انجام‌شده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش سناریونویسی در دو فاز انجام‌شده است. در فاز اول فرمایشات مقام معظم رهبری بررسی و تحلیل‌شده و در فاز دوم بر مبنای نظر خبرگان سناریوهای نفوذ دشمن تبیین گردیده است. جامعه آماری تحقیق در فاز اول همه فرمایشات رهبری بوده و در فاز دوم تعداد 9 نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه بودند که با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب گردیدند. در فاز اول تحقیق داده‌های لازم از طریق تحلیل محتوای کیفی فرمایشات مقام معظم رهبری گردآوری گردیده و در فاز دوم با نظر خبرگان عامل­های کلیدی و نیروهای پیشران شناسایی و به روش خبرگی نهایی گردید. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که چهار عنوان سناریو نفوذ برای نیروهای مسلح متصور می‌باشد؛ نفوذ گسترده در سطح کارکنان (با تأکید بر رویکرد فکری و فرهنگی)، نفوذ جریانی و شبکه‌سازی، نفوذ موردی در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیروهای نظامی (رده‌های فرماندهی و مدیریتی) و نفوذ موردی در سطح کارکنان.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیامدشناسی کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن «با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری»

این پژوهش با هدف مطالعه کارکرد‌های براندازی نرم ناشی از «نفوذ دشمن» در گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و با روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. بر همین اساس، تلاش شده، بحث نفوذ در سه سطح، از منظر ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد: اول، ابعاد نفوذ فکری - فرهنگی، مانند: نفوذ فردی و جریان‌هایی که در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی؛ دوم، مقوله‌های نفوذ (تضعیف باورها، اعتقادات و ایمان و تغییر سب...

متن کامل

جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

جنگ نرم، فراتر از تقابل نظامی دولت‌ها در بخشی از یک جغرافیا است. این جنگ در اذهان و باورها شکل می‌گیرد و در صورت به بار نشستن ترفندهای دشمن، به‌سختی می‌توان جامعه را از آثار آن مصون نمود. برای شناخت جنگ نرم، معیارهای مختلفی وجود دارد و رهنمودهای مقام معظم رهبری، چراغ راهی است که  ماهیت و ابعاد این  نبرد را برای امت اسلامی روشن می‏سازد. در این مقاله با تکیه بر بخشی از  دیدگاه‏های روشنگرانه معظم‌...

متن کامل

سیاست‌گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری: تحلیل تماتیک

سیاست‌گذاری قومی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است به رغم بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان مدیران و رهبران جامعه ما صورت گرفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است حال آنکه حدود پنج دهه از مطرح‌شدن و عملیاتی شدن سیاست‌گذاری قومی در غرب می‌گذرد .این تحقیق به منظور پر کردن خلا علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام مع...

متن کامل

سیاست‌گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری: تحلیل تماتیک

سیاست‌گذاری قومی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است به رغم بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان مدیران و رهبران جامعه ما صورت گرفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است حال آنکه حدود پنج دهه از مطرح‌شدن و عملیاتی شدن سیاست‌گذاری قومی در غرب می‌گذرد .این تحقیق به منظور پر کردن خلا علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام مع...

متن کامل

نفوذ گفتمانی ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری

در سپهر سیاست بین ‌الملل دوران حاضر که متکی بر کارکرد قدرت نرم و هوشمند است، قدرت­‌های هژمونیک بین‌المللی سیاست‌­های کارآمدی در حوزه نفوذ گذاری جدید اتخاذ کرده­‌اند که موفقیت آن‌­ها درگرو کسب توفیق در تغییر خط‌­مشی حاکم بر حکومت­‌های غیر وابسته و استحاله­‌ی بنیان‌­های فکری آن‌­ها می­‌باشد و تجلی‌­گاه بنیادین آن ذیل فرایند نفوذ، به ‌ویژه نفوذ سیاسی - اجتماعی ارزیابی می‌­شود. در م...

متن کامل

واکاوی مسئلۀ نفوذ فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری با تکیه بر آیات قرآن

هدف: محققان در این پژوهش، به دنبال تبیین ماهیت نفوذ فرهنگی در آیات قرآن و یافتن مصادیق به‌روز در عصر حاضر بودند؛ تا با تبیین در مراکز علمی، باعث روشنگری اذهان عمومی شود. روش: روش این نوشتار، کتابخانه‌ای از نوع تحلیلی- توصیفی بود که با بررسی بیانات مقام معظم رهبری و تطبیق آنها با آیات و مصادیق روز تدوین شده است. یافته‌ها: نظام سلطه‌گر و متجاوز غرب در سالهای اخیر چندین مرتبه از این حربه استفاده ک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 5

صفحات  143- 160

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022