سنجش اخلاق بر اساس مدل شبکه‌ای فازی از اخلاق کسب و کار

نویسندگان

  • آذر, عادل
  • داج خوش, سید صادق
  • فانی, علی اصغر
چکیده مقاله:

زمینه: اخلاق کسب و کار عبارتست از آنچه که در محیط کسب و کار به عنوان رفتار خوب و بد افراد شناخته می‌شود. تکنیک‌های مختلفی به منظور سنجش اخلاق کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته‌اند که رایج‌ترین آنان سنخ‌شناسی جو اخلاقی می‌باشد. مقاله حاضر به دنبال ارائه‌ی الگویی به منظور سنجش اخلاق کسب و کار بوده است. روش: با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان 24 مؤلفه اصلی اخلاق کسب و کار شناسایی شده. سپس این عوامل در قالب 5 شاخص اصلی دسته‌بندی شده و مدل سلسله مراتبی پژوهش حاصل گشته است. با توجه به تعدد مؤلفه‌ها و همچنین وجود همبستگی میان آنها، در این پژوهش از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‏ای فازی به منظور تحلیل داده‏ها و تعیین اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر اخلاق کسب و کار استفاده گردیده است. یافته‌ها: رتبه‌بندی شاخصه‌ها و عوامل اخلاق کسب و کار در مرکز آمار ایران حاصل شده که بر این اساس در میان عوامل، عامل رهبری اخلاق مدار از بهترین وضعیت برخوردار بوده و تصمیم‌سازی اخلاقی ضعیف‌ترین عامل در این مرکز می‌باشد. نتیجه‌گیری: متدولوژی مورد کاربرد در پژوهش حاضر ضمن بهره‌گیری از مفهوم و ریاضیاتی ساده و قابل فهم، اطلاعات و جزئیات مناسبی را به منظور برنامه‌ریزی استراتژیک اخلاق در سازمان در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار خواهد داد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم­ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می‌بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه‌های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود. آموزه‌های اخلاقی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آموزه‌هایی ...

متن کامل

بهره‌گیری از سیاستهای طرف تقاضا در اخلاق کسب و کار

حدوداً سه دهه است که مباحث اخلاقی بنحو گسترده در رشته مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. در اخلاق کسب و کار، سیاست‌هایی که سازمان‌های مختلف  باید بکار گیرند ، به نحوی که مقید به قیود اخلاقی باشند به بحث گذاشته شده است.  معمولا سیاست‌هایی که در حال حاضر به انحا گوناگونی نظیر مالیات سبز توصیه و اجرا می شود ناظر به طرف عرضه است. در این مقاله ، مکتب فایده گرایی قاعده محور برای نشان دادن اهمیت جامعه مدن...

متن کامل

بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری

       هدف این مقاله، بررسی تأثیر عوامل مسئولیت­پذیری، احترام، صداقت و انصاف به عنوان مؤلفه­های اخلاق کسب­ و ­کار کارکنان بر رضایت­مندی مشتری است. جامعه آماری­پژوهش، مشتریان تعمیرگاه­های ایران خودرو و سایپا در سطح شهر کرمان است و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی، نمونه­ای به تعداد 267 نفر انتخاب شده است. جهت سنجش میزان رعایت اخلاق کسب ­و کار و میزان رضایت مشتریان، از پرسش­نامه محقق ساخته 23 ...

متن کامل

سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخلاق کسب و کار

در قرن 21 اهمیت پای بندی رهبران کارآفرین به اخلاق کسب وکار به دلیل وقوع رسوایی‌های اقتصادی اخیر، همچون انرون و پارمالات بیشتر شده است. نظر به نقش کنونی کارآفرینان در ایجاد اشتغال و تولید محصولات نوآورانه و ضرورت درک ماهیت رسوایی‌های مذکور، پژوهش کیفی حاضر با روش تحلیل مضمون به کنکاش در ماهیت پایبندی رهبران کارآفرین ایرانی به اخلاق کسب‌وکار می‌پردازد. مؤلفان تلاش کردند تا تجربیات مشارکت‌کنندگان ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 3

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023