شیمی کانی آمفیبول و دما- فشارسنجی عمق جایگیری توده گرانیتوئیدی تویه-دروار، جنوب باختر دامغان، سمنان

چکیده

توده گرانیتوئیدی تویه­دروار در 50 کیلومتری جنوب باختر دامغان در استان سمنان در جنوب زون البرز خاوری واقع شده است. این توده در داخل واحدهای سنگی پالئوزوئیک پیشین (سازندهای باروت، زاگون و لالون) نفوذ کرده ‎است. بر اساس شواهد صحرایی و سنگ‎نگاری، این توده از مونزونیت، کوارتزمونزونیت و مونزودیوریت تشکیل شده است. ترکیب کانیایی توده شامل پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، کوارتز، ± بیوتیت، ± آمفیبول است. کانی‎های فرعی آن را ایلمینیت، مگنتیت، زیرکن، آپاتیت، تیتانیت، کالکوپیریت و کانی‎های ثانویه را سریسیت، اپیدوت،کلسیت و کلریت تشکیل می‎دهند. آمفیبول­های موجود در سنگ‎های این توده از نوع کلسیم­دار فشار پایین با ترکیب فروهورنبلند و با منشاء آذرین هستند. بکارگیری روش­های دما-فشارسنجی به ترتیب دماهای 730-650 درجه سانتی‎گراد و فشارهای کمتر از 2 کیلوبار را برای توقف تبادل و تعادل نهایی آمفیبول در توده نفوذی تویه­دروار به‎دست داده است که با عمق جایگیری کمتر از 5 کیلومتر توده سازگار است. وجود بافت‎های ریزبلور واکنشی هیپرسالوس تا ساب‎سالووس (پرتیتی، میرمکیتی، گرافیک، گرانوفیری) در سنگ­های توده و نبود دگرگونی همبری آشکار در اطراف آن، نشانگر بالاآمدن و جایگیری دیاپیری توده در حالت نسبتاً جامد و سرد در اعماق کم پوسته ‎است. وجود رگه‎های معدنی از اکسید‎ها و هیدروکسید‎های آهن- منگنز، فلوریت، باریت، سرب و روی در سنگ‎های میزبان توده، نیز از نشانه‎های آشکار برای تأیید این گفته‎هاست.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

معدن سنگ آهن تویه دروار در فاصله 45 کیلومتری شمال غرب دامغان، در بخش جنوب خاوری چهار گوش کیاسر قرار دارد.کانه زایی آهن به صورت توده ای همراه با رگه های کلسیت و سیلیس در سنگ های میزبان کربناته با سن تریاس تشکیل شده است. کانه اولیه و اصلی این کانسار مگنتیت بوده است که هماتیت دگرسان شده است. داده های ژئوشیمیایی کانسنگ نشان می دهد عیار آهن از 34 تا 88 درصد وزنی در تغییر است. بررسی-های صحرایی نشان م...

The Bazman granitoid is located in the south margin of Lut block, and southeastern of Iran. It composed of granite, granodiorite, monzodiorite, quartz monzodiorite, diorite and gabbro. Plagioclase, feldspar, quartz, hornblende and biotite are the major minerals; sphen, apatite, zircon, magnetite and ilmenite are the main accessory minerals. Amphibole mineral chemistry is calcic in composition a...

توده­ی گرانیتوئیدی چشمه بید در جنوب شرق زاهدان و در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. این توده­ی گرانیتوئیدی از نظر ساختاری در مجموعه­ی فلیشی دگرگون شده­ی نه، به سن ائوسن میانی دیده می­شود از نظر کانیایی این گرانیت­ها اغلب دارای کوارتز، پلاژیوکلاز، بیوتیت و هورنبلند هستند. براساس داده­های حاصل از آنالیز ریزپردازشی، ترکیب آمفیبول­ها از نوع کلسیک بوده و در رده­ی اکتینولیت هورنبلند و مگنزیو هو...

توده گرانیتوئیدی قلای لان در جنوب غرب قروه (کردستان) در پهنه سنندج-سیرجان واقع شده است. بر اساس مطالعات سنگ نگاری، این توده از سه واحد سنگی شامل: دیوریت، گرانیتوئید و گرانیت پورفیری تشکیل شده است. این سنگ ها به طور عمده متشکل از: پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، کوارتز و آمفیبول است. برخی پلاژیوکلازها دارای منطقه بندی ترکیبی و بافت راپاکیوی هستند. نتایج ریز پردازش الکترونی بیانگر آن است که دامنه ترک...

گرانیتوئید بزمان در حاشیه­ی جنوبی بلوک لوت و در جنوب شرقی ایران واقع شده است. سنگ­های این توده از گرانیت، گرانودیوریت، کوارتز مونزودیوریت، مونزودیوریت، دیوریت و گابرو تشکیل شده است. کانی­های اصلی تشکیل دهنده­ی آن شامل پلاژیوکلاز، فلدسپار، کوارتز، هورنبلند و بیوتیت و کانی­های فرعی شامل اسفن، آپاتیت، زیرکن، مگنتیت و ایلمنیت هستند. ترکیب شیمی کانی آمفیبول در گروه آمفیبول­های کلسیک و از نوع اکتینول...

توده­ی دیوریت­ گابرویی در جنوب قروه و در شمال منطقه­ی سنندج- سیرجان قرار دارد. از نظر سنگ­شناسی، آمفیبول و پلاژیوکلاز از کانی­های اصلی این سنگ­ها هستند. آمفیبول­ها از نوع کلسیک بوده و دارای ترکیب فروهورنبلند و منیزیوهورنبلندند. مقدار آلبیت در پلاژیوکلازها ۳۹ تا ۸۱ درصد بوده و ترکیب آنها از لابرادوریت تا الیگوکلاز در تغییر است. با استفاده از روش­های زوج کانی هورنبلند- پلاژیوکلاز و محتوای آلومینی...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود