طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران

نویسنده

چکیده

مهندسی چیست و مهندس کیست، که این گونه چهره دنیای ما را عوض کرده است؟ مهندسان چه نوع آموزش‌هایی می‌بینند که چنین تواناییهایی پیدامی‌کنند؟ چه کنیم که در دوران کار حرفهای، مهندس موفقی باشیم؟ در دوران تحصیل در دانشگاه فراگیران در یکی از زمینه‌های مهندسی مهارت‌هایی را به دست می آورند ولی معمولاَ کمتر کوششی برای پاسخگویی به سوالات فوق صورت می‌گیرد. به‌زبانی، آموزش دانشگاهی فنون، روابط و فرایند‌های یک رشته مهندسی را با جزئیات بسیار می‌آموزد ولی کمتر آموزشی در مورد نحو? به‌کارگیری آنها در دنیای واقعی ارایه میکند. برای رفع این کمبودها در سالهای اخیر اغلب دانشگاه‌های مهندسی بزرگ دنیا درس‌های جدیدی را طراحی و به برنام? آموزشی خود افزودهاند. مقاله حاضر درس جدیدی را که با توجه به شرایط ملی، جهت ارای? اینگونه مطالب در سال اول کلیه دور?های کارشناسی مهندسی کشور طراحی شده است، عرضه می‌کند. هدف این درس، علاوه برآشنا نمودن دانشجویان با شاخه‌های تحصیلی و فعالیت‌های حرف? مهندسی؛ تقویت مهارت‌های ارتباطی، کارگروهی و نگرش خلاقانه، در آنهاست. محتوی این درس به پنج زمینه یا بخش مختلف تقسیم می‌شود. بخش اول به آموزش مهندسی اختصاص یافته است. هدف بخش دوم تقویت مهارت‌های ارتباطی شفاهی، کتبی، تصویری و الکترونیکی، در فراگیران است. بخش سوم به تشریح حرف? مهندسی و آماده شدن برای ورود به بازارکار اختصاص یافته است. در بخش چهارم ابتدا نحو? جستجو، دستیابی و ساماندهی داده‌های مورد نیاز برای پژوهش؛ در کتابخانه، بانکهای اطلاعاتی و اینترنت ارایه شده؛ و سپس روش ارایه نتایج تحقیقات، به صورت مقالات پژوهشی و نحوه حراست از مالکیت فکری؛ تشریح می‌شود. طراحی و ساخت یک وسیله، سازه، سیستم یا یک فرایند مهندسی؛ روش‌های برنامه ریزی و زمان‌بندی پروژه های مهندسی، خطر و ریسک در کارهای مهندسی؛ و انجام یک فعالیت ایمن مهندسی مواردی هستند که در بخش پایانی این درس، مورد بحث قرار می‌گیرند. در صورت ارایه این درس، در ابتدای دوره‌های کارشناسی مهندسی، دانشجویان پیش‌نیازهای لازم را برای استفاده بهینه از آموزشهای دوره کارشناسی به دست خواهند آورد. به منظور اجرایی شدن ارایه این درس کتابی نیز توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است (حرفة مهندسی، 1388). محتوی این درس و کتاب همراه آن هم چنین می‌تواند جهت آمادگی مهندسان شاغلی که مایل به شرکت در آزمون مهندس حرفه ای (PE) هستند، مفید واقع شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اخلاق در حرفه مهندسی، درسی برای دانشجویان مهندسی

آموزش مهندسی به موازات تحولات فرهنگی و اجتماعی از یک سو و رشد علم و صنعت از سوی دیگر، هر ساله مورد بررسی و تجدید نظر قرا می گیرد و مطالب جدید اضافه و دروس دیگری از برنامه حذف می شود. با توجه به تعامل علم، عمل و فرهنگ با شرح وظایف جدید مهندسان در خصوص توسعه پایدار و تکیه بر حفظ محیط زیست، پرداختن به اهمیت و جایگاه حرفه مهندسی و آگاهی دانش آموختگان آن از ویژگی های جدید بسیار حایز اهمیت است. در ای...

متن کامل

اخلاق در حرفه مهندسی، درسی برای دانشجویان مهندسی

آموزش مهندسی به موازات تحولات فرهنگی و اجتماعی از یک سو و رشد علم و صنعت از سوی دیگر، هر ساله مورد بررسی و تجدید نظر قرا می گیرد و مطالب جدید اضافه و دروس دیگری از برنامه حذف می شود. با توجه به تعامل علم، عمل و فرهنگ با شرح وظایف جدید مهندسان در خصوص توسعه پایدار و تکیه بر حفظ محیط زیست، پرداختن به اهمیت و جایگاه حرفه مهندسی و آگاهی دانش آموختگان آن از ویژگی های جدید بسیار حایز اهمیت است. در ای...

متن کامل

بازنگری پروژه‌های کارشناسی مهندسی ایران

در چند دهه گذشته پروژه کارشناسی مهندسی در ایران به‌صورت یک درس سه واحدی و بیشتر متکی بر انجام دادن یک پروژه عملی بوده است. در اغلب برنامه‌های مصوب رشته‌های مهندسی کشور پروژه کارشناسی به‌خوبی تعریف نشده است و لذا، برداشتهای متفاوتی از آن در مراکز آموزشی مختلف صورت می‌گیرد. در آمریکای شمالی پروژه کارشناسی معمولاً بر طراحی یک محصول (کالا، فرایند، سیستم یا برنامه) توسط گروهی از دانشجویان متمرکز است....

متن کامل

تدوین درس طراحی سبز برای دانشجویان مهندسی

در قرن حاضر بشر با چالشهای زیادی رو‌‌به‌رو شده است که یکی از آنها تخریب محیط‌زیست است. پدیده‌های مخاطره‌‌انگیزی نظیر افزایش گازهای گلخانه‌ای، شکاف لایة اُزن، پدیدة وارونگی هوا، بحران انرژی و رسیدن آسیبهای جدی به بوم سازگان جهانی از یک سو و رشد سریع فنّاوری و تولید انواع محصول در جهان از سوی دیگر به نظر می رسد که باید راهکارهای من...

متن کامل

پیشنهاد درس "آشنایی با مهندسی شیمی" برای دوره کارشناسی مهندسی شیمی

با توجه به ناآشنا بودن دانشجویان قبول شده در رشته مهندسی شیمی با محتوای این رشته و دامنه کاری آن، درس دو واحدی " آشنایی با مهندسی شیمی" معرفی شده است. درس از دو قسمت آشنایی با دروس اصلی مهندسی شیمی و آشنایی با صنایع شیمیایی تشکیل شده است. در قسمت اول، دروس اصلی مهندسی شیمی توسط استادان مربوط  و به صورت موجز و حتی الامکان در یک جلسه معرفی می شود. در بخش دوم، مهمترین صنایعی که مهندسان شیمی در آنه...

متن کامل

بازنگری پروژه های کارشناسی مهندسی ایران

در چند دهه گذشته پروژه کارشناسی مهندسی در ایران به صورت یک درس سه واحدی و بیشتر متکی بر انجام دادن یک پروژه عملی بوده است. در اغلب برنامه های مصوب رشته­های مهندسی کشور پروژه کارشناسی به خوبی تعریف نشده است و لذا، برداشتهای متفاوتی از آن در مراکز آموزشی مختلف صورت می گیرد. در آمریکای شمالی پروژه کارشناسی معمولاً بر طراحی یک محصول (کالا، فرایند، سیستم یا برنامه) توسط گروهی از دانشجویان متمرکز است....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 43  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021