طراحی شبکه لجستیکی معکوس باتعیین ظرفیت تسهیلات تحت عدم قطعیت

نویسندگان

چکیده

  این مقاله یک مدل تصادفی دومرحله‌ای را برای طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو و معکوس در شرایط عدم قطعیت تقاضا و برگشتی ارائه می‌دهد . متغیرهای تصمیم‌گیری مرحله اول مربوط به دایر‌کردن هر یک از تسهیلات و تعیین ظرفیت آنها است، متغیرهای تصمیم‌گیری مرحله دوم، میزان مواد در جریان بین تسهیلات مختلف با توجه به سناریوهای موجود را تعیین می‌کند. تعیین ظرفیت حالت عدم قطعیت در طراحی شبکه‌های لجستیکی معکوس، از نوآوری‌های این مقاله محسوب می‌شود. این شبکه تک‌کالایی و تک‌پریودی، در سه سطح رو به جلو(تولید، توزیع و مشتری) و  سه‌ سطح درجهت معکوس (مشتری، جمع‌آوری و دورریز) تعریف می‌شود. ناحیه مشتری به سه بخش  تقسیم می‌شود که در ناحیه‌ی اول پارامتر تقاضا، در ناحیه‌ی دوم پارامتر‌های تقاضا و برگشتی و در ناحیه‌ی سوم پارامتر برگشتی غیر قطعی است. ساختار ارائه شده، هر دوشبکه حلقه‌بسته و حلقه‌باز را در مدل ایجاد می‌کند. مدل ارائه شده، کالاهای دست‌دوم از مشتری‌ها را به مراکز جمع‌آوری تخصیص می‌دهد، به ‌صورتی که کالاهای برگشتی از هر مشتری فقط به یکی از مراکز جمع‌آوری می‌تواند حمل شود.تمرکز اصلی این مقاله بر سناریو‌سازی پارامترهای تصادفی تقاضا و میزان کالای برگشتی دارای همبستگی است. برای تولید این شیوه ها از روش مربع لاتین چند‌وجهی استفاده شده است. یک مثال عددی در ابعاد کوچک برای این مدل در حالت قطعی و تصادفی حل شده و شاخصهای  مقایسه‌ای  برای آنها محاسبه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل کلی بهینه‌سازی طراحی شبکه لجستیک معکوس تحت عدم قطعیت

در طی دهه گذشته، شبکه‌های لجستیک معکوس به دلیل قوانین زیست‌محیطی، افزایش اهمیت اقتصادی و آگاهی‌های مشتریان، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته‌اند. یکپارچه‌سازی شبکه لجستیک پیشرو و معکوس هنگام طراحی شبکه لجستیکی، یکی از عوامل بسیار مهم در زنجیره تأمین است. یک موضوع ضروری برای مدلسازی مسئله طراحی سیستم‌های لجستیک معکوس، در نظر گرفتن تعداد بیشتری از گزینه‌های بازیابی است. در این تحقیق، یک مدل برنامه‌...

متن کامل

مدل کلی بهینه سازی طراحی شبکه لجستیک معکوس تحت عدم قطعیت

در طی دهه گذشته، شبکه های لجستیک معکوس به دلیل قوانین زیست محیطی، افزایش اهمیت اقتصادی و آگاهی های مشتریان، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته اند. یکپارچه سازی شبکه لجستیک پیشرو و معکوس هنگام طراحی شبکه لجستیکی، یکی از عوامل بسیار مهم در زنجیره تأمین است. یک موضوع ضروری برای مدلسازی مسئله طراحی سیستم های لجستیک معکوس، در نظر گرفتن تعداد بیشتری از گزینه های بازیابی است. در این تحقیق، یک مدل برنامه ...

متن کامل

بهینه‌سازی استوار طراحی شبکه یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس در شرایط عدم قطعیت

در این پژوهش، یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح غیرخطی برای مسئلة لجستیک یکپارچه، شامل مراکز تولید، توزیع، مشتری، جمع‌آوری، انهدام و احیا، با توجه به ساخت مسیرها در شرایط عدم قطعیت ارائه می­شود. سپس این مدل با استفاده از روش‌های مناسب خطی‌سازی، به یک مدل عدد صحیح خطی تبدیل می­شود. در این مدل، پارامترهای تقاضای مشتریان، مقدار و کیفیت بازگشتی‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل قطعی نیست و به­همین­دلیل، از روش بهی...

متن کامل

طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی یک تولید‌کننده باتری‌‌ اسیدی

امروزه، نگرانی در مورد وقوع ناگهانی اختلالات و ضررهای بزرگ ناشی از آن‌، بسیاری از محققین را به طراحی پایای شبکه‌های زنجیره تامین سوق داده است. همچنین، عدم قطعیت ذاتی پارامترهای ورودی، مساله‌ای مهم است که به واسطه اثرات نامطلوب آن بر تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، باید با دقت فراوان در طراحی شبکه‌های زنجیره تامین مد نظر قرار گیرد. بنابراین، این مقاله، یک مدل جدید برای طراحی پایای شبکه زنج...

متن کامل

یک مدل مکان‌یابی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت

افزایش توجه به مسائل زیست محیطی اهمیت مسئله طراحی زنجیره‌های تأمین حلقه بسته را که شامل تولید و بازیافت و امحاء ضایعات است، دو چندان کرده است. مسئله طراحی یکپارچه شبکه‌های زنجیره تأمین حلقه بسته به عنوان یکی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره‌های تأمین شامل تعیین هم‌زمان مکان و تعداد تسهیلات مورد نیاز (تولید، جمع‌آوری، بازیافت و انهدام) در زنجیره تأمین رو به جلو و معکوس، موجودی هر تسهیل و کمیت جریان...

متن کامل

طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در زنجیره تأمین، مدیریت برگشتی، در قالب لجستیک معکوس اعمال می شود . به دلایل مختلف، جریان مواد و کالاها در خلاف جهت عادی زنجیره، اجتناب ناپذیر است. پرداختن به موضوع شبکه لجستیک معکوس و مدیریت و هدایت موثر و ضروری است. با توجه به بررسی ها یکی از مواردی که تأثیر بسیاری بر مدل سازی شبکه لجستیک معکوس دارد، در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت است. در لجستیک معکوس، پارامترهایی مثل ظرفیت مراکز، تقاضا، هزینه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  41- 48

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021