طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری ـ تفسیری

نویسندگان

چکیده مقاله:

تصویرسازی موضوع جدیدی است که توجه بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را به خود جلب کرده است؛ به‌طوری‌که افزایش رقابت میان دانشگاه­ها بر سر جذب دانشجو آن‌ها را وادار کرده تا از ویژگی‌های منحصربه‌فرد برای خودشان تصویر مطلوبی ایجاد کنند. این مقاله با هدف طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری – تفسیری در دانشگاه علامه طباطبائی تهیه شده است. روش پژوهش روش مدل‌سازی ساختاری – تفسیری است. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه ماتریس خودتعاملی بوده و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. در مرحله نخست محقق با استفاده از روش تحلیل مضمونی به شبکه مضامین تصویرسازی سازمانی دانشگاه دست یافت و در مرحله دوم با بهره‌گیری از روش ISM و تحلیل MICMAC روابط میان مضامین را که شامل فعالیت‌های آموزشی، خلاقیت و نوآوری، عوامل محیطی، هویت، ارتباطات، فعالیت‌های پژوهشی، جوّ سازمانی، امکانات و خدمات، فناوری، شهرت، محیط فیزیکی و سرمایه انسانی است، یافته و آن‌ها را سطح‌بندی کرده و درنهایت مدل نهایی تحقیق ترسیم شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران

در دهه های اخیر، هر روز با دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش و پژوهش روبه رو هستیم. این دستاوردهای جدید انتظارات مخاطبان امر آموزش و پژوهش را از سطح خدماتی که ارائه می شود، تغییر داده است. امروزه، دانشجویان و استادان خواهان دسترسی آسان و سریع به منابع جدید علمی و تحقیقاتی، تعامل با یکدیگر به صورت غیرحضوری، استفاده از فناوری برای تدریس و تفهیم بهتر و به طور ک...

متن کامل

تدوین راهبردهای فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غرب کشور

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای فرهنگی دانشگاههای غرب کشور(ایلام، لرستان و رازی کرمانشاه) در سال 96-1395 صورت گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعۀ آماری در بخش کیفی، اساتید و متخصصان حوزۀ فرهنگی و دینی دانشگاههای غرب کشور بود که با ا...

متن کامل

طراحی مدل اقتصاد گردشگری شهری با رویکرد ساختاری - تفسیری

امروزه گردشگری، به عنوان سومین صنعت اقتصادی در جهان شناخته می‌شود گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی به سرعت در حال رشد است گسترش این صنعت می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر، افزایش رفاه در جامعه و... گردد بنابراین می‌توان چنین گفت که رشد اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش توسعه یک کشور یا منطقه گردد شهر ساختار اصلی شکل‌دهنده بسیاری از گونه‌های گردشگری می‌باشد و بسیاری از گردشگری ...

متن کامل

طراحی الگوی سرآمدی مدیریت دانش سازمانی با رویکرد مدل سازی تفسیری-ساختاری

 علی­رغم توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش و تبلور آن به­عنوان یک مزیت رقابتی، هنوز بسیاری از سازمان­ها، در بهره­برداری اثربخش آن ناکام مانده­اند. ازجمله علل این ناکامی، شناخت و ترجمان نامناسب از ابعاد پیشبرد مدیریت دانش سازمانی و نبود رویکردی نظام­مند در برقراری روابط و توالی میان سازه­های مدیریت دانش سازمانی می­باشد. این مقاله به دنبال طراحی الگوی سرآمدی مدیریت دانش سازمانی­است. در ...

متن کامل

طراحی الگوی سرآمدی مدیریت دانش سازمانی با رویکرد مدل سازی تفسیری-ساختاری

علی­رغم توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش و تبلور آن به­عنوان یک مزیت رقابتی، هنوز بسیاری از سازمان­ها، در بهره­برداری اثربخش آن ناکام مانده­اند. ازجمله علل این ناکامی، شناخت و ترجمان نامناسب از ابعاد پیشبرد مدیریت دانش سازمانی و نبود رویکردی نظام­مند در برقراری روابط و توالی میان سازه­های مدیریت دانش سازمانی می­باشد. این مقاله به دنبال طراحی الگوی سرآمدی مدیریت دانش سازمانی­است. در ا...

متن کامل

طراحی مدل ساختاری تفسیری نظام انگیزش هیات علمی دانشگاهها براساس تکنیک فازی

بسیاری تلاشها و فعالیت های انسانی در حوزه های مختلف سازمانی با انگیزه ارتباط پیدا می کند. چنانچه اعضای هیات علمی با انگیزه به فعالیت مشغول شوند اثربخشی عملکرد آنها دو چندان می شود بنابراین نیاز است مدلهایی برای انگیزش این قشر موثر در کشور مورد تحلیل و طراحی قرار گیرد که اجرای طرح های انگیزشی را نظام یافته تسهیل کند.هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری نظام انگیزش اعضای هیات علمی دانشگا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 36

صفحات  231- 260

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023