طراحی و ساخت دنبال کنندة جذب حداکثر توان بر اساس روش ولتاژ ثابت جهت کاربرد در زیر بخش تغذیة نانو ماهواره

نویسندگان

چکیده مقاله:

چکیده مولد توان خورشیدی یکی از بخشهای حساس در طراحی و ساخت ماهوارها میباشند. دستیابی به قابلیت اطمینان بالا و جذب حداکثر توان مولد خورشیدی از جمله اهداف اصلی در طراحی مدار شارژر می باشد. در این پروژه طراحی و ساخت بخشهای مختلف واحد شارژر یک میکرو ماهواره با در نظر گرفتن محدودیتهای محیطی و قیود مختلف طراحی مورد ارزیابی می گردد. روشهای مختلفی جهت جذب حداکثر توان از سلول های خورشیدی ارائه گردیده که هر یک دارای مزایا و معایبی می باشند. برای کاربرد ماهواره سادگی و قابلیت اطمینان بالا از جمله ویژگیهای یک سیستم شارژر باطریهای مطلوب می باشد. در این مقاله یک روش پیشنهادی جهت حداکثر توان مبتنی بر تکنیک ولتاژ ثابت ارایه گردیده است. در این روش مقدار مرجع ولتاژ ترمینال پنل خورشیدی با اندازه گیری دمای سطح پنل خورشیدی محاسبه و به عنوان ولتاژ مرجع به سیستم کنترل مبدل بوست سنکرون اعمال می گردد. پس از طراحی تفصیلی و شبیه سازی سیستم کنترل شارژ ماهواره ، قطعات مورد نیاز جهت ساخت هر یک از زیر بخشها تهیه گردیده و ورژن اول برد شارژر ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. بر اساس نتایج تست های انجام شده اصلاحات مورد نیاز در طراحی برد نهایی لحاظ گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنترل توربین بادی با ژنراتور القایی دوگانه تغذیه (DFIG) جهت استحصال حداکثر توان قابل جذب (MPPT)

در میان انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی باد بیشترین جذابیت را دارد. دلیل اصلی استفاده از نیروگاه بادی کاهش هزینه و آلودگی محیط زیست است. توان جذب شده از توربین‌های بادی که متصل به شبکه هستند به دلیل تغییرات باد ثابت نیست. توربین‌های بادی سرعت متغیر معمولاً به ژنراتور القایی دوگانه تغذیه تجهیز می‌باشند(DFIG). ژنراتورهای القایی دوگانه تغذیه در حقیقت ژنراتورهای القایی روتور سیم پیچی شده هستند که استاتور...

متن کامل

ردیابی حداکثر توان در سیستم تولید توان خورشیدی بر پایه تقریبگر فازی تابع ولتاژ نقطه کار با شدت تابش

چکیده: در این مقاله، روشی به منظور ردیابی حداکثر توان در صفحات خورشیدی بر پایه منطق فازی ارائه شده است. اساس روش پیشنهاد شده در این مقاله بر پایه وجود رابطه بین شدت تابش و ولتاژ نقطه حداکثر توان است. با داشتن این رابطه، در هر لحظه با اندازه گیری شدت تابش، ولتاژ نقطه حداکثر توان قابل محاسبه است. این رابطه که دقت آن قابل تعریف است، با استفاده از روش تقریبگر تابع فازی بدون نیاز به داشتن مدل سلول خ...

متن کامل

طراحی جبران‌ساز توزیع‌شدۀ موازی فازی برای ناحیۀ جذب حداکثر توان از یک توربین باد

Wind turbine is one of the important electrical power sources which have fastest growth rate among renewable energy sources. Several researchers have had contributions in maximizing power efficiency of wind turbines. To take advantages of linear control technique, this paper is devoted to linear the wind turbine nonlinear dynamics with respect to one parameter. Afterwards a fuzzy T-S model is i...

متن کامل

طراحی و ساخت نانو هیدرو ژل‌های سه‌بعدی بر پایه پپتیدهای خود آراینده جهت مهندسی بافت‌های نرم

هیدرو‌ژل‌های تزریقی ازجمله مواد مناسب در مهندسی بافت‌های نرم هستند. امروزه یکی از اهداف بیولوژی سنتزی، طراحی و تولید زیست‌مواد هیدروژل شونده است که ضمن داشتن ویژگی‌های فیزیکی مناسب قادر به خودآرایی درجا در شرایط درون تنی باشند. پپتیدهای دوگانه‌دوست گروهی از این مواد هستند. شبیه‌سازی هرچه بهتر ماتریکس خارج سلولی بافت‌های نرم با هیدرو ژل‌های حاصل از خودآرایی پپتیدهای دوگانه دوست، مستلزم بهینه‌ساز...

متن کامل

طراحی، ساخت، تست و مدل‌سازی پیچۀ هلمهولتز سه‌محوره جهت انجام تست‌های مغناطیسی ماهواره

به منظور اطمینان‌یابی از صحت عملکرد زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره و اجزای آن، لازم است تا مجموعه تست‌هایی را در سطح قطعات و زیرسیستم انجام داد. یکی از ابزارهای پرکاربرد در فرآیند انجام این تست‌ها پیچۀ هلمهولتز است که وظیفۀ آن تولید میدان مغناطیسی یکنواخت است. این وسیله در تست‌ عملکردی و کالیبراسیون حسگرها و عملگرهای مغناطیسی، تست ‌سخت‌افزار در حلقۀ زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت، و همچنین ...

متن کامل

طراحی زیر مجموعه کنترل حرارت ماهواره بر اساس تحلیل حساسیت

اکثر مدل سازی هایی که در سال های گذشته در پروژه های دانشگاهی و تحقیقاتی انجام گرفته مدل 4 وجهی (مکعبی) بوده که بسیار ساده می باشد اما با پیشرفت های انجام شده در صنعت ماهواره ای کشور پروژه های صنعتی به سمت استفاده از ماهواره های 6 و8 وجهی( به دلایل کارایی بهتر آن ها در بعضی موارد) در حرکت می باشد در این پروژه به تحلیل وطراحی سیستم انتقال حرارت در یک ماهواره 6 وجهی پرداخته شد. این ماهواره ها با ت...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023