علم چیست

نویسندگان

  • سید ذبیح‌الله جوادی
  • هربرت فیگل

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

رساله حاضر ترجمه دو بخش از کتاب "زبانشناسی چیست " اثر دیوید کریستال می باشد. بخش اول به برخی از یادداشتهای نادرست متداول در مورد زبانشناسی پرداخته و سعی نموده مطالعه نوین زبان را با پاره ای از روشهای قدیمی تر مربوط گرداند. بخش دوم مفهوم اصطلاح "علم زبان" را بررسی نموده و مواردی چند از پیچیدگیهای صورت و نقش زبان را مورد مطالعه قرار داده است .

دانش جدید و میان رشته‌ای فلسفة رسانه (Media Philosophy ) حدود ده سال است که در کشورهایی از قبیل آلمان، و آمریکا مورد توجه محققان علوم فلسفی، اجتماعی و ارتباطات قرار گرفته است. اینکه این دانش خود از میان رشته‌ها و علوم دیگر به‌طور طبیعی متولد شده و یا به تلقیح برخی علوم با یکدیگر با انتظارات معینی به وجود آمده است، بحث جداگانه‌ای لازم دارد که در هر صورت، باعث مطرح شدن مسایل جدیدی در حوزة ارتباطا...

هدف: هدف نوشتۀ حاضر، بررسی زمینههایی در دانش کتابداری و اطلاعرسانی است که طی آن، نظریههای علم ارتباطات میتواند سرنخهای مناسبی برای تحلیل و تحقیق ارائه کند. برای وصول به این هدف، سعی شده تا زمینههایی از دانش کتابداری و اطلاعرسانی که علم ارتباطات میتواند دستمایۀ خوبی برای عمقیابی و واکاوی ارائه نماید، معرفی و کاربست آن نظریهها بررسی شود. روش/رویکرد:</strong...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود