عمارتی قاجاری در جنوب همدان (تحلیل معماری و تاریخگذاری عمارت قاجاری اعتمادیه)

نویسنده

  • خسرو محمدی مدرس دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد میراث هگمتانه.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عمارت قاجاری طاق بستان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

عمارت قاجاری طاق بستان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

تحلیل ویژگی‌های معماری و فضایی حمام‌های قاجاری در اقلیم فارس

مسئله­ی نظافت از دیرباز بین ایرانیان حائز اهمیت بوده و با ورود اسلام و وجوب انجام فرایض دینی بر اهمیت آن افزوده‌شده است. در دوره­های تاریخی مختلف شکل و معماری حمام­های ایران دستخوش تغییرات شده است، اما نحوه‌ی استقرار فضایی آن­ها همواره از الگویی ثابت پیروی می­کند. نمونه­های موجود از حمام‌های عمومی استان فارس، اغلب متعلق به دوره­های صفویه، زند و قاجار هستند. پژوهش حاضر در پی­ شناخت الگوی طراحی گ...

متن کامل

تبیین نظام حاکم بر طراحی کوشک‌های شهر همدان در دوران قاجار (نمونه‌های موردی: عمارت بدیع‌الحکما، عمارت نظری، عمارت جنت، عمارت اعتمادیه)

در مقاله پیش‌رو با عنوان "تبیین نظام حاکم بر طراحی کوشک‌های همدان دوران قاجار"، تلاش بر آن است تا با بررسی ویژگی‌های دوره تاریخی موردنظر به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و بررسی کلیت معماری در این دوره به نتایجی در خصوص فرهنگ و معماری دوران قاجار در ایران دست یابد؛ همچنین به بررسی‌های کلی در خصوص اقلیم شهر همدان می­پردازد و پس از جمع‌بندی ویژگی‌های فرهنگی، اقلیمی، معماری نوبت به بررسی نمونه‌های موردی می...

متن کامل

جستجوی رابطه معماری و زندگی در خانه های قاجاری ساری

خانه به عنوان یک نیاز اجتماعی و اولیه در هر جامعه بشری مولفه اساسی تلقی شده است که در مراحل مختلف تاریخی و مکان های جغرافیایی متفاوت، اشکال گوناگون داشته است. در کنار عواملی مانند اقلیم، مصالح، تکنولوژی، عامل اجتماعی و فرهنگی نقش تعیین کننده ای در فرم و فضای خانه دارد. در این پژوهش سعی بر این است که با تعمق در داستان زندگی افراد ساکن در خانه های شهر ساری در دوره قاجار به مطالعه و ژرف کاوی فضای ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 2

صفحات  101- 122

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023