غوغای کلمات 2 (سخن سردبیر)

ثبت نشده
چکیده

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

غوغای کلمات3 (سخن سردبیر)

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

سخن سردبیر

نانوتکنولوژی و علوم پزشکی: کارهای بزرگ در مقیاس کوچک رفتار و تصمیم گیری تحت شرایط و موقعیتی خاص، همراه با الزامات خود از قبیل شناسایی مشکلات و روش های حل و رودرروئی با آنان می باشد، که نتایج می توانند در حالت های استاتیک و دینامیک پایدار و ناپایدار باشند . واضح است سادهترین حالت، استاتیک پایدار، یعنی حل معضلات با کمترین احتمال ناملایمات با حفظ شرایط اولیه است و از طرفی مشکلترین و در عین حال مطل...

متن کامل

سخن سردبیر

آلودگی هوای شهرها و اجتماعی شدن مساله آن! حال و روز مردمان شهرنشین جهان خوش نیست! آلودگی هوای شهرها جان مردمان را می‌گیرد و اعصاب و روانشان را بر هم می‌ریزد. با این حال، همه آن چیزی که مردم در برابر آن انجام می‌دهند گلایه و ذکر ناراحتی های ناشی از آن است. به راستی چرا چنین است؟ چرا این مشکل بزرگ به سمت یک راه‌حل بزرگ سوق پیدا نمی‌کند؟ شاید دلیلش این باشد که مساله هنوز به شکل ا...

متن کامل

سخن سردبیر

1. برنارد لاسوس اولین سؤال در اولین جلسه کلاس «برناردلاسوس»، پرسش از نخستین تجربة درک طبیعت بود؛ اول بار، چگونه و کدام جلوه از طبیعت را شناختید؟ دورۀ "DEA باغ، منظر، قلمرو" در دانشکده معماری لاویلت پاریس، 1992. لاسوس با ارجاع به درون، برای یافتن تجربة طبیعت درصدد بیان کشف خود بود. در طول تاریخ، طبیعت چه مفهومی برای انسان داشته است؟ به موازات تغییر شرایط و نیازهای آدمی، فهم و انتظار او از طبیعت...

متن کامل

سخن سردبیر

به نام خدا سخن سردبیر مردمی شدن مسایل محیط‌زیست و یک نظریه برای مردمی شدن مسایل محیط‌زیست، دکتر مهدی کلاهی با اقتباس از دانیل لوزیک طرحی ارایه داده است که در آن در یک هرم از بالا به پایین، فیلسوفان، جامعه‌شناسان، راهبردنگاران و کنشگران وجود دارند (شکل 1). وی به نقل از دانیل لوزیک، در تعریف اجتماعی شدن یک مسئله، ۴ شرط به قرار ز...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره None

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2012-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021