قراءة سوسیولوجیة فی تجدید أبی نواس الشعری

نویسنده

  • آزاده منتظری أستاذة مساعدة فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة قم، قم، ایران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دراسة نقدیة فی مبنی خمریات أبی نواس

تطلق الخمریات علی الأشعار التی تتناول عالم الشراب، بدءا بالخمرة وأوصافها، مرورا بأوانیها وأشکالها، ورجوعا إلی مواطنها وکرومها ووصفا لمجالسها وما تضمّه من سقاة وندمان وغناء ولهو وطرب، وتتبّعا لتأثیرها فی النفس، ودبیبها فی مفاصل الجسد، وما یحصل منها من نشوة، وخیلاء، وما یجری فی مجالسها من طرائف ولطائف، وطقوس وشعائر، وغیر ذلک ممّا جعل القصائد الخمریة أو الأبیات التی تضمّها قصائد الشعر العربی فی هذا ال...

متن کامل

منهج العقاد و طه حسین فی دراسه شخصیه أبی نواس و أدبه

مبانی نظری شامل چهارچوب، پرسش ها و فرضیه ها: در این پایان نامه بنا بر بررسی دو کتاب «حدیث الأربعاء» و «أبو نواس الحسن بن هانئ»، و بر اساس کتب تاریخی، و دست آورد های دیگر اندیش مندان نهاده شده است. فرضیه این تحقیق بر عدم درک درست و شاید مغرضانه بعضی ناقدان و از آن جمله استاد محمود عقاد گذاشته شده است. و این پرسش ها پیش می آید که آیا أبو نواس درست شناخته شده است؟ اگر نه پس شخصیت واقعی او چیست؟ ...

الهجاء الکاریکاتوری فی شعر أعلام شعراء العصر العباسی ( مثل: بشار، دعبل، أبی نواس، ابن الرومی، المتنبی )

لقد عنی الباحثون و النقاد بالهجاء کفن من فنون الأدب الرفیعه، غیر أنهم اهتموا بجوانبه اللغویه و تطوره الأدبیه کغرض شعری، دون الاهتمام بالتذوق الفنی و التلقی التصویری الذی یعبّر عن عاطفه الشاعر و انفعالاته و خلجات قلبه أکثر من الأغراض الشعریه الأخری، و یصوّر الحیاه الفردیه و الاجتماعیه تصویرا صادقا بلغه سهله قریبه من الفهم. ولکن هذا لا یعنی أنه لم یُهتم بالجوانب الأخری فی الهجاء، بل هناک بعض الکتب ا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 24

صفحات  124- 101

تاریخ انتشار 2016-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023