مجازی‌شدن بزهکاری یقه‌سفیدی در پرتو ارزهای مجازی

نویسندگان

  • باقر شاملو دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
  • عارف خلیلی پاجی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت‌ساز را به خوبی شناخته‌اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون‌ بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای‌جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی‌شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای‌مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای‌مجازی با ادعای هم‌ردیف قرار‌گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش‌اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت‌ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم‌شناختی شده است. بزهکاری یقه‌سفیدی یا بزهکاری یقه‌سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه‌مجازی‌ها» یاد می‌کنند. بدین‌سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه‌سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه‌مجازی‌ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای ‌مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده‌های کیفری خواهد پرداخت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی

ورود ارزهای مجازی به‌عنوان مولود فناوری اطلاعات به عرصۀ مبادلات و استقبال روزافزون از آنها، عکس‌العمل‌های متفاوتی از ممنوعیت مطلق تا تجویز کامل را در پی داشته است. مقالۀ حاضر می‌کوشد ارزهای مجازی را در بستر فقه، حقوق و مطالعۀ تطبیقی تحلیل کند تا از این رهگذر بخشی از ابهامات برطرف شود. از آنجا که این ارزها با ثروت، منابع مالی و به‌طور کلی اقتصاد جامعه ارتباط دارند، بررسی آنها در بستر فقه فردی و ...

متن کامل

طراحی چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران

در پی بحران مالی و بی‎اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال 2009 بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارز‎های مجازی مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پول‎ها توانستند جایگاه خود را در مبادلات روزانه مردم پیدا کنند. در سال‎های اخیر، در ایران هم استفاده از این وسیله پرداخت نوین گسترش پیدا کرده است. با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیرمتمرکز بودن آنها که منجر به حذف نهادهای واسط و ناظر شده اس...

متن کامل

پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران

فارغ از عوامل زمینه ساز بزهکاری و چگونگی پیشگیری از آن در سطوح مختلف، یکی از بحثهای بنیادین در این زمینه مسئله مدیریت و سیاسگزاری پیشگیری از بزهکاری به معنای علمی و متداول آن می‌باشد. در این مقاله نویسنده به بررسی مدیریت پیشگیری از بزهکاری درسطح خرد و کلان در ایران پرداخته و تلاش داشته به این سؤال اساسی پاسخ دهد که متولی و مسئول پیشگیری از جرم بر اساس قانون اساسی و قوانین جاری چه نهادی می‌باشد....

متن کامل

پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران

فارغ از عوامل زمینه ساز بزهکاری و چگونگی پیشگیری از آن در سطوح مختلف، یکی از بحثهای بنیادین در این زمینه مسئله مدیریت و سیاسگزاری پیشگیری از بزهکاری به معنای علمی و متداول آن می‌باشد. در این مقاله نویسنده به بررسی مدیریت پیشگیری از بزهکاری درسطح خرد و کلان در ایران پرداخته و تلاش داشته به این سؤال اساسی پاسخ دهد که متولی و مسئول پیشگیری از جرم بر اساس قانون اساسی و قوانین جاری چه نهادی می‌باشد....

متن کامل

تحلیل فقهی- حقوقی مبادله ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسلامی

یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری­های فضای مجازی و بین‌المللی در راستای جهانی‌شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز‌ مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوری به ‌نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی و  گسترش تهدیدها و فرصت­های پدیده­های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر...

متن کامل

بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص قیمت ارزهای دیجیتال

حافظه بلندمدت که آن را وابستگی با دامنه بلندمدت نیز می­نامند، ساختار همبستگی مقادیر یک سری زمانی را در فواصل زمانی زیاد توضیح می‌دهد. طبق فرضیه بازار کارا قیمت­ها از فرایند گام تصادفی پیروی می­کنند، بنابراین بازده دارایی را نمی­توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت­ها پیش­بینی نمود. حافظه بلند مدت نقطه ضعف فرضیه بازارهای کاراست از آنجا که فرآیندهای با حافظه بلند مدت در بازده دارایی­ها کابردهای مهمی د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 84  شماره 110

صفحات  41- 73

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023