× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، نتایج اثبات شده در طول پنجاه سال گذشته در ارتباط با ضرایب هیلبرت $ e_0(I) $ و $ e_1(I) $ مربوط به ایده‌ال $mm$ -اولیه I از یک حلقه موضعی کوهن-مکالی $ (R,mm) $ و رابطه آن با عمق حلقه مدرج وابسته‌ی $ gr (I) $ را بررسی می‌کنیم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سؤال این تحقیق از پس قانون‌گرایی، تکامل‌گرایی نظریِ بی‌توجه به امور جزئی و خاص شکل گرفت و در موضوع شهر، ضرورت تدوین ایده‌ال تایپ شهر اسلامی- بنا به علاقه نویسندگان- را رقم زد. در این مقاله با روش کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل کیفی پس از نقد و بررسی  مقالات و آثار موجود در این حوزه و با توجه به مباحث نظری- روش‌شناختی ماکس وبر و به­ویژه ایده‌ال تایپ او،  ایده‌ال تایپ شهر اسلامی بر اساس شواهد تاریخی ...

فضاهای برداری به عنوان یک مجموعه جبری ساده ترین معدلات تعریف کننده را دارند اما معادلات تعریف کننده ی دو یا تعداد متناهی زیر فضای برداری بستگی به نحوه ی قرار گرفتن این زیر فضاها در فضای برداری احاطه کننده ی آنها دارد.خواص هندسی این نوع مجموعه های جبری نه تنها به خودی خود شایسته ی مطالعه و تحقیق اند بلکه به دلیل ارتباط نزدیک خواص آنها با حل برخی مسائل مربوط به واریته های قاطع و یا واریته های قاط...

اندیس وینر گراف ‎‎‎‎‎g‎‎‎‎ که با ‎w(g) ‎ نشان داده می شود برابر با مجموع فاصله بین هر دو رأس از گراف ‎g‎ است. اندیس وینر ثابتی از گراف می باشد که متعلق به توصیف کننده ساختار مولکولی است که برای طراحی مولکول هایی با خواص مطلوب بکار می رود. ما در این پایان نامه اندیس وینر را برای گراف های خطی و گراف های کامل بدست می آوریم، سپس نتایج را روی ترمینال اندیس وینر برای گراف های تورن بیان می کنیم و چن...

تابع نیروی دانش‌پایه نوعی از توابع نمره‌دهی می‌باشد که از آن در زمینه تشخیص فولد پروتئین‌ها با موفقیت قابل توجهی استفاده شده است. ما در این مطالعه کارایی نوعی تابع انرژی دانش‌پایه و تابع نیروی هم ارز آن را در تشخیص کمپلکس‌های درست پروتئین-پروتئین از کمپلکس‌های نادرست، با یکدیگر مقایسه کردیم. مقدار نیروی کل که از یک جزء کمپلکس (گیرنده/لیگاند) بر جزء دیگر وارد می‌شود به عنوان معیار پایداری کمپلکس...

در سال‌های اخیر بررسی امنیت سومین تابع چکیده‌ساز امن[1] یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه پژوهش­گران حوزه رمزنگاری بوده ‌است. توابع چکیده‌ساز در رمزنگاری کاربردهای متعددی دارند. از این­رو امنیت توابع چکیده‌ساز در مقابل حملات مختلف برای سامانه‌هایی که از آن استفاده می‌کنند، بسیار مهم است. حملات و تحلیل‌های متعددی تا امروز بر روی SHA-3 اعمال شده ‌است؛ اما تاکنون هیچ­کدام موفق به شکستن آن به‌صورت ...

در این پایان نامه الحاق عملگرهای ترکیبی را بر فضای هیلبرت از توابع تحلیلی بر دیسک باز محاسبه می کنیم. به ویژه برای فضای هاردی، فضای دیریکله و فضای برگمن یک فرمول کلی به دست می آوریم. در تمامی موارد، الحاق عملگر ترکیبی به صورت اثر آن بر هسته ی تکثیری فضای مربوطه مشخص می شود.