مروری بر مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما (چالش‌ها و راه‌کارها)

نویسنده

  • مسعود لطیفیان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری کشور
چکیده مقاله:

خرما یک محصول مهم اقتصادی است و عوامل زنده و غیر­زنده مختلف باعث ایجاد خسارت به این گیاه می ­شوند. تغییرات آب و هوایی، توسعه سیستم ­های تک کشتی و استفاده دایم از سموم شیمیایی، آفات و دشمنان طبیعی آن­ها را در اکوسیستم کشاورزی نخل خرما تحت تاثیر قرار می ­دهند. کاربرد غیراصولی سموم شیمیایی پرهزینه، یک استراتژی شکست خورده است. استفاده از کنترل بیولوژیکی ستون فقرات برنامه مدیریت تلفیقی آفات خرما است. سه روش کنترل از جمله زراعی، مقاومت ارقام و کنترل شیمیایی به ­عنوان روش ­های تکمیلی در برنامه ایجاد مدیریت تلفیقی مورد استفاده قرار می­ گیرند. کنترل بیولوژیک حمایتی از طریق رهاسازی Stethorous gilvifrons، Bacills thurengeinsis و Metarhizium anisopliae  به­ ترتیب برای کنترل کنه تارتن، کرم میوه ­خوار و سوسک شاخدار خرما انجام می ­شود. بهره­وری تولید خرما را می­ توان با اجرای شیوه­ های پیشرفته کنترل زراعی افزایش داد. کنترل زراعی با اجرای درست عملیات "به باغی" مانند خاک­ ورزی، گرده ­افشانی، آبیاری و مدیریت خوشه در کاهش خسارت آفات نخل خرما بسیار موثر است. حساسیت ارقام نخل خرما نیز برنامه مدیریت تلفیقی آفات این گیاه را تحت تاثیر قرار می­دهد، موثر است. به­ عنوان یک گام تکمیلی تعدادی از آفت­ کش­ های اختصاصی برای کاربرد در این برنامه در مواقع ضروری توصیه شده است. یکی ازمشکلات مهم آفات خرما لزوم داشتن سیستم تصمیم­ گیری دقیق برای پیش ­آگاهی و ردیابی است. یک تغییر اساسی وسریع به­ منظور دست­یابی به رویکرد زیست محیطی و اقتصادی مدیریت آفات خرما ضروری است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدیریت بومی: چالشها و راهکارها

سالهاست که الگوی مدیریت وارداتی غرب بی چون و چرا در کشورهای در حال توسعه به کار بسته می شود بی آن که اثر بخشی مورد انتظار را داشته باشد. سوالی که در این میان مطرح است آن است که چرا علیرغم سودمند بودن این الگوها در کشورهای مادر، جهانشمولی و انتقال پذیری آنها به دیگر کشورها با تردید و ناکامی مواجه شده است. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف این پرسش و دست یافتن به پاسخ مناسب به آن است. در این راستا ...

متن کامل

مدل بازده اقتصادی روش‌های کنترل بیولوژیک آفات مهم نخل خرما

هدف از انجام این پژوهش سنجش اقتصادی استفاده از رهیافت کنترل بیولوژیک در برنامه کنترل آفات مهم خرما بود. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل پمبرتون بود. براساس یافته­های مدل و با در نظر گرفتن سود خالص سرمایه­گذاری و مجموع هزینه­های انجام شده در طی یک دوره 18 ساله، نرخ سود سرمایه گذاری برای کنترل بیولوژیک سه آفت کنه تارتن، کرم میوه خوار و سوسک شاخدار خرما به ترتیب معادل 9/61، 4/29 و 8/16 درصد بود....

متن کامل

مروری بر مدیریت مراتع جامعه عشایری در گذشته و حال: تغییرات، چالشها و راهکارها

نظام بهره برداری مراتع عشایری جزئی از نظام بهره برداری مراتع کشور می‌باشد و همچون جامعه عشایر در طی زمان دچار فراز و نشیبهایی بوده است. مدیریت این نظام در زمان گذشته دچار تغییراتی بوده و عوامل مؤثر بر آن چالشهایی را ایجاد کرده که تحلیل آن به راهکاری جهت اعمال مدیریت منطقی مراتع عشایری در زمان حال منجر می‌شود. این مقاله پژوهشی تحلیلی است که با روش کتابخانه‌ای، و براساس منابع مطالعاتی موجود و قاب...

متن کامل

مدیریت بومی: چالشها و راهکارها

سالهاست که الگوی مدیریت وارداتی غرب بی چون و چرا در کشورهای در حال توسعه به کار بسته می شود بی آن که اثر بخشی مورد انتظار را داشته باشد. سوالی که در این میان مطرح است آن است که چرا علیرغم سودمند بودن این الگوها در کشورهای مادر، جهانشمولی و انتقال پذیری آنها به دیگر کشورها با تردید و ناکامی مواجه شده است. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف این پرسش و دست یافتن به پاسخ مناسب به آن است. در این راستا ...

متن کامل

مروری بر مدیریت مراتع جامعه عشایری در گذشته و حال: تغییرات، چالشها و راهکارها

نظام بهره برداری مراتع عشایری جزئی از نظام بهره برداری مراتع کشور می باشد و همچون جامعه عشایر در طی زمان دچار فراز و نشیبهایی بوده است. مدیریت این نظام در زمان گذشته دچار تغییراتی بوده و عوامل مؤثر بر آن چالشهایی را ایجاد کرده که تحلیل آن به راهکاری جهت اعمال مدیریت منطقی مراتع عشایری در زمان حال منجر می شود. این مقاله پژوهشی تحلیلی است که با روش کتابخانه ای، و براساس منابع مطالعاتی موجود و قاب...

متن کامل

مروری بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف نخل خرما

امروزه به علت بروز مشکلات زیست‌محیطی و کمبود منابع نفتی، الیاف گیاهی در بسیاری از کاربردهای صنعتی، به ویژه تقویت کامپوزیت‌ها، مورد توجه قرار گرفته‌اند. این دسته از الیاف را به‌واسطه دارا بودن خواصی نظیر سبکی، قیمت کم، سازگاری خوب با محیط‌ زیست، تجدیدپذیری و زیست‌‌تخریب‌پذیری به‌عنوان جایگزین الیاف معدنی و شیشه در ساختارهای کامپوزیتی سبک می‌توان استفاده کرد. در سال‌های اخیر، پژوهش‌هایی درباره ال...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 4

صفحات  271- 287

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023