مطالعه تحلیلی طرح‌واره‌های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده

نویسندگان

  • حسین خانزاده, عباسعلی
  • طاهر, ملیحه
  • مجرد, آرزو
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: فرآیند تحول کودک تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روان ­شناختی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار اساسی را در این زمینه ایفا می‌کند. مطالعه پیشینه پژوهشی نشان می­دهد که کودکان بیشتر از هرجایی در میان خانواده در معرض خطر خشونت و بدرفتاری قرار می­ گیرند و این آسیب­ های جسمی، جنسی، روانی و غفلت که به کودک وارد می­شود وی را ازنظر روانی آشفته می­ کند و باعث ایجاد طرح‌واره‌ها و تفکرات غیرمنطقی در ذهن او می­شود. طرح‌واره‌ها به‌عنوان عناصر شناختی، نقش مهمی را در سازمان‌دهی شخصیت و نحوه تفسیر تجربه ­های فرد از رویدادها ایفا می ­کنند.  روش­: مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای انجام شد. بدین منظور پایگاه­ های علمی با کلیدواژه ­های مرتبط با موضوع پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و از اسناد و مقاله ­های به‌دست‌آمده مواردی که دارای اطلاعات معتبر علمی بودند مورد تحلیل، بررسی، مقایسه، تبیین و استنتاج قرار گرفتند. یافته ­ها: جمع­ بندی پیشینه پژوهشی درزمینه طرح‌واره‌های سازش ­نایافته اولیه در کودکان آزاردیده نشان می ­دهد که بیشتر 18 طرح‌واره سازش­ نایافته اولیه ­ای که توسط جفری یانگ (1990) معرفی شد، در کودکان آزاردیده وجود دارد و هر یک از آزارگری ­ها و بدرفتاری­ های والدین به‌نوبه خود منجر به شکل ­گیری و تشدید یک یا چند مورد از طرح‌واره‌های سازش ­نایافته اولیه می­شود. نتیجه ­گیری: لازم است در سطح خرد و کلان برنامه­ ریزی­ های کافی برای ریشه­ یابی آسیب­ ها، ارائه راهکارهای پیشگیری، اجرای برنامه­ های آموزشی و پژوهشی و برگزاری نشست­ های تخصصی جهت جلوگیری از آزار کودکان صورت گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تحلیلی طرح واره های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده

زمینه و هدف: فرآیند تحول کودک تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روان ­شناختی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار اساسی را در این زمینه ایفا می کند. مطالعه پیشینه پژوهشی نشان می­دهد که کودکان بیشتر از هرجایی در میان خانواده در معرض خطر خشونت و بدرفتاری قرار می­ گیرند و این آسیب­ های جسمی، جنسی، روانی و غفلت که به کودک وارد می­شود وی را ازنظر روانی آشفته می­ کند و باعث ایجاد طرح واره ها و تفکرات غیرمن...

متن کامل

نقش روان بنه های سازش نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقشِ روان­بنه‌های سازش­نایافته اولیه در اختلال های روانی، در پژوهش همبستگی حاضر نقش روان­ بنه‌های سازش ­نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. روش: 384  دانش‌آموز از مدارس شهر رشت که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، از طریق مقیاس‌های اضطراب اجتماعی (لاجرسا و لوپز، 1998) و روان­ بنه‌های سازش­نایافته اولیه (یانگ، 2005) مورد ار...

متن کامل

استفاده از آزمون‌های اندریافت کودکان و نقاشی فرافکن جهت غربالگری کودکان سازش نایافته

هدف: استفاده از نقاشی و داستان‌سرایی به‌عنوان یک شیوه‌ فرافکن در مشخص ساختن مشکلات کودکان از دیرباز روشی حائز اهمیت بوده است. هدف این پژوهش  استفاده از آزمون‌های اندریافت کودکان و نقاشی فرافکن جهت غربالگری کودکان سازش­نایافته بود. روش: طرح پژوهش علی- مقایسه­ای بدون گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی کودکان ۳ تا ۱۰ ساله شهرستان سبزوار در تابستان ۱۳۹۲ تشکیل می‌داد. نمونه با استفاده...

متن کامل

دلبستگی و احساس تنهایی: نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای طرحواره‌های سازش‌نایافته در رابطهبین دلبستگی و احساس تنهایی در دختران نوجوان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به این منظور 415 دانش‌آموز دختر پایه نهم تا دوازدهم متوسطه در سال تحصیلی 96-97 با روش نمونه‌برداری دردسترس انتخاب شدند و به مقیاس احساس تنهایی یو. سی. ال. ای (نسخه سوم) (راسل، 1996)، پرسشنامه دلبستگی تجربه‌های روابط نزدیک ـ ساختارهای رابطه (فدرن...

متن کامل

پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان با آسیب شنوایی بر مبنای روان بنه هیجانی سازش نایافته مادران

زمینه و هدف: آسیب شنوایی از جمله نا­توانی­ هایی است که می­ تواند منجر به کاهش سلامت روانی مادران و در نتیجه اختلالات رفتاری در کودک شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش­ بینی اختلالات رفتاری کودکان با آسیب شنوایی بر مبنای روان­­ بنه­ های هیجانی سازش­ نا­یافته مادران انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی مادران کودکان با آسیب شنوایی شهرستان رشت در سال 1396 بودند...

متن کامل

نقش روان بنه های سازش نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقش روان­بنه های سازش­نایافته اولیه در اختلال های روانی، در پژوهش همبستگی حاضر نقش روان­ بنه های سازش ­نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. روش: 384  دانش آموز از مدارس شهر رشت که به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، از طریق مقیاس های اضطراب اجتماعی (لاجرسا و لوپز، 1998) و روان­ بنه های سازش­نایافته اولیه (یانگ، 2005) مورد ار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  53- 69

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023