مکان‌های مقدس مازندران

نویسنده

  • شهره جوادی استادیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

- استان مازندران به جهت حکومت‌های محلی شاهزادگان ساسانی که تا سده چهارم هجری نیز تداوم داشته است: دارای پیشینه ای قوی از هنر، معماری، آیین و سنن کهن ایرانیان می‌باشد. تداوم هنر و تمدن ایرانیان باستان را در دوران اسلامی نیز شاهد هستیم. به طوری که تا امروز نیز شواهد بسیاری به‌ویژه در زمینه زیارتگاه‌ها و اماکن مقدس این استان در گوشه و کنار این مرز و بوم به چشم می خورد. در این مقاله به بعضی از این مکان های آیینی و محترم در شهرهای بابل و قائم شهر اشاره می‌شود. بابل از کهن‌ترین شهرهای این استان است که در تاریخچه آن نام های «مه‌میترا» یا «ما‌میترا» به معنای میترای بزرگ یا آتشکده میترای بزرگ، «مامطیر»، «مامطیران»، «بار‌فروش» و «بابل» آمده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مکان های مقدس مازندران

- استان مازندران به جهت حکومت های محلی شاهزادگان ساسانی که تا سده چهارم هجری نیز تداوم داشته است: دارای پیشینه ای قوی از هنر، معماری، آیین و سنن کهن ایرانیان می باشد. تداوم هنر و تمدن ایرانیان باستان را در دوران اسلامی نیز شاهد هستیم. به طوری که تا امروز نیز شواهد بسیاری به ویژه در زمینه زیارتگاه ها و اماکن مقدس این استان در گوشه و کنار این مرز و بوم به چشم می خورد. در این مقاله به بعضی از این...

متن کامل

ازدواج مقدس

کیومرث در متون اسطوره‌ای ایران به عنوان نخستین انسان، نخستین پیامبر و نخستین پادشاه معرفی شده است. در متون فارسی و عربی بجا مانده از سده‌های نخستین پس از اسلام، اغلب کیومرث به عنوان نخستین پادشاه معرفی شده است. بنظر می‌رسد این وجه از شخصیت کیومرث بازماندة روایت‌ها و خدای نامه‌های غیر رسمی و غیر حکومتی پیش از اسلام بوده باشد که بیش‌تر در مناطق شرقی فلات ایران رواج داشته است و نسخه‌ای از آن در دس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  20- 23

تاریخ انتشار 2009-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

-

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023