نشانه های رئالیسم جادویی در رمان «منِ او»

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رئالیسم جادویی در رمان های عربی

رئالیسم جادویی یکی از ژانرهای هنر، ادبیات و نمایش (پرفورمانس) است که در بافت رخدادها و صحنه های بسیار واقعی آن، رگه هایی از عناصر خیالی، نوعا بدون هیچ شرحی، نمود پیدا می کند واقع‏گرایی جادویی بر سه اصل اساسی تأکید می‏کند که عبارتند از: جنبه غیر طبیعی و عجیب که داستان‏های هزار ویک شب و داستان های کهن مادربزرگ ها با تمام جنبه های خیالی که دارند، در آن قرار می‏گیرند، جنبه اسطوره ای که از اصول مهم ...

بررسی رئالیسم جادویی در رمان پریباد (اثرمحمدعلی علومی)

«رئالیسم جادویی» یا «واقع‌گرایی جادویی» شیوه‌ای نو در داستان‌نویسی معاصر است که در آن، عنصر واقعیت و خیال درهم می‌آمیزد و اثری فوق انسانی را رقم می‌زند. در این گونه داستان‌ها عنصر واقعیت و خیال به گونه‌ای با هم ادغام می‌شود که به صورت طبیعی و باورپذیر برای مخاطب خود می‌شود. رئالیسم جادویی زیرمجموعۀ مکتب رئالیسم است و نمی‌توان آن را یک مکتب مستقل دانست؛ چراکه چارچوب مستقل و تازه‌ای ندارد و بسیار...

متن کامل

تاثیر رئالیسم جادویی غربی در رمان معاصر ایران کدام رئالیسم ؟ کدام جادو؟

چکیدهدر این مقاله هدف بررسی رئالیسم جادویی و تاثیر آن در ادبیات معاصر ایران̨ بطور کلی ̨ وبه ویژه در آثار محمود دولت آبادی ̨ احمد محمود و شهرنوش پارسی پوراست. با توجه به نظریه های موجود در باره این نوع ادبی و با تکیه بر تحلیل چند اثر بیانگر رئالیسم جادویی مقاله به کاربرد این نوع ادبی در رمان فرانسه –ازجمله در اتاری از آناتول فرانس و مارسل امه-̨ در رمان گابریل گارسیا مارکز به عنوان یک نویسنده آ...

متن کامل

رئالیسم جادویی در آثار ابراهیم کونی (مورد مطالعه رمان الورم)

ادبیات عجیب، ادبیات غریب، ادبیات فانتزی یا ادبیات جادویی همگی اسمی برای یک عنوان می باشد که عبارت از وجود موجودی طبیعی در مقابل حوادثی غیر طبیعی است. این ادبیات بستگی به حضور یا عدم حضور واقعیت در انواع واقعگرایی می گنجد. در این نوع گفتمان، واقعیت با غیرواقعیت باهم سرشته شده و جدایی آن دو از همدیگر غیرممکن است. این مکتب ثمره ی اندیشه ی نویسندگان آمریکای جنوبی بوده و براساس مقتضیات محیطی آن دیار...

متن کامل

خوانش مولّفه های رئالیسم جادویی در رمان «الرجل الّذی یکره نفسه» نوشتة حنا مینه

رئالیسم جادویی شیوة نوینی در داستان نویسی معاصر است که در آن نویسنده عناصری همچون «سحر و جادو» و «وهم و خیال» را  با رخدادهای واقعی چنان ماهرانه در هم می­آمیزد که شخصیت­های واقعی و فرا واقعی و رخدادهای داستان برای خواننده کاملا طبیعی و باور پذیر جلوه می­نماید. حنا مینه یکی از نویسندگان معاصر سوری به شمار می­آید. درون مایة بیشتر داستانهای او، تفاوت میان فقیر وغنی، فاصلة بسیار میان آرزوهای انسان ...

متن کامل

مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «تقریر میلیس» اثر ربیع جابر

گونه­های داستان­نویسی نوین در غرب، در ادبیات داستانی امروز عربی نمود چشمگیری داشته است. از جملة آن­ها، «رئالیسم جادویی» است. رئالیسم جادویی بر گونه­ای از روایت رئالیستی اطلاق می­گردد که از یک سو به یک داستان واقع­گرا شباهت دارد؛ از سویی دیگر، وقوع رویدادهایی شگفت، اثر را از گسترة واقع­گرایی خارج می­سازد. بنابراین، رئالیسم جادویی، روایتی واقع­گراست که در بافتی سحرآمیز و جادویی رخ می­دهد. ربیع جا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 38

صفحات  81- 104

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023