نقد و بررسی کتاب نقد الخطاب الدینی

نویسنده

  • محمدعلی اسدی نسب
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقد و بررسی کتاب

نقد و بررسی کتاب نام کتاب: بازارهای اقتصادی جامعه ( مقدمه ای بر اقتصاد کلان ) مولف : غلامحسین خورشیدی انتشارات : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367 نوشته " بازارهای اقتصادی جامعه " دومین اثر منتشر شده نویسنده است و همانطور که از عنوان آن بر می ید هدف آن شناساندن ازارهای کلان به خوانندگان است. پایه مطالب این نوشته از قسمت اول کتاب " اقتصاد کلان " آقای " رابرت ال .کراچ " اخذ شده و با ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 65

صفحات  171- 198

تاریخ انتشار 2017-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023